22 831 25 21 | 831 42 56

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metrel MI 3102 H BT EurotestXE 2,5 kV Wielofunkcyjny miernik instalacji

Cena podana w netto. Przy zamówieniu obowiązuje 23% podatku VAT.

6 269,00 6 599,00

Karta katalogowa

Tabela porównawcza

Producent:

.

Kamil Turowski 22 531 00 94 / 533 394 222

.

Antoni Klonowski 22 531 00 89 / 533 395 222

.

Marcin Stalmach 22 531 00 98 / 730 977 669

Metrel MI 3102H BT EurotestXE 2,5kV jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym, wykonującym wszystkie niezbędne pomiary w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia zgodnie z normą PN EN 61557, włącznie z pomiarami rezystancji izolacji napięciem do 2,5 kV (zakres pomiarowy do 20GΩ) i obliczaniem współczynnika PI oraz DAR. Dodatkowo przyrząd MI 3102H BT EurotestXE 2,5kV pozwala monitorować napięcie w czasie rzeczywistym, sprawdzać kolejność następstwa faz, mierzyć rezystancję uziemienia, natężenie oświetlenia oraz prąd (wartość TRMS). W mierniku zostały zaimplementowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych RCD, co pozwala na natychmiastową ocenę wyniku pomiaru (Pozytywny/Negatywny). Wszystkie wyniki można łatwo zapisać w pamięci, a następnie skopiować do komputera PC za pomocą oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager PL (dostępne w wyposażeniu standardowym!) w celu ich obróbki oraz przygotowania raportu.

 


Funkcje pomiarowe

 

 • Rezystancja izolacji z napięciem DC 50 V do 2,5 kV i obliczanie współczynnika PI, DAR
 • Ciągłość przewodów PE z prądem pomiarowym 200 mA DC ze zmianą polaryzacji
 • Ciągłość przewodów PE z prądem pomiarowym 7 mA DC bez wyzwalania wyłączników RCD
 • Ciągłość RPE z 200 mA AC na wyjściu
 • Impedancja linii/pętli zwarcia
 • Impedancja pętli bez wyzwolenia wyłącznika RCD
 • Napięcie i częstotliwość TRMS
 • Kolejność następstwa faz
 • Moc i harmoniczne
 • Pomiar wyłączników RCD (ogólny i selektywny, typ AC, A, F)
 • Rezystancja uziemienia: 3 przewodowo i metodą 2 cęgową (opcja: A 1018 + A 1019)
 • Rezystywność gruntu (opcja: Ro-adapter)
 • Prąd upływu TRMS i prąd obciążenia (opcja: A 1018)
 • Natężenie oświetlenia (opcja: A 1172/A 1173)

 

Cechy użytkowe

 

 • Predefiniowane AUTO SEKWENCJE®:
  Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)
  Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)
  Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe)
 • Zakres izolacji: Szeroki zakres napięć pomiarowych izolacji od 100 V do 2500 V, odczyt do 20 GΩ
 • Diagnostyka izolacji: Obliczanie Indeksu Polaryzacji (PI) i Współczynnika Absorpcji Dielektryka (DAR)
 • Pomiar mocy i analiza harmonicznych
 • Wbudowane ekrany pomocy
 • Wbudowane tabele zabezpieczeń dla automatycznej oceny pomiaru impedancji linii / pętli
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 3 napięć
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
 • Brak wyzwolenia RCD: Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych
 • Wbudowana ładowarka i akumulatorki w standardzie
 • Auto RCD: Automatyczny pomiar RCD
 • Komunikacja Bluetooth z PC, tabletami i smartfonami z Android OS
 • Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager dla pobrania wyników pomiarów i tworzenia raportów
 • Aplikacja aMESM: Aplikacja dla systemu Android do zarządzania danymi w terenie (opcjonalnie)

 

Zastosowanie

 

 • Odbiorcze lub okresowe sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • Testowanie rezystancji izolacji transformatorów, silników, przewodów, maszyn, etc.
 • Analiza starzenia się izolacji
 • Testowanie instalacji jedno i wielofazowych
 • Testowanie instalacji w układach sieci TT, TN i IT

CIĄGŁOŚĆ

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Prąd testowy 7 mA 2-przewody 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
Prąd testowy 200 mA 2-przewody 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 99.9 Ω
100.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)


REZYSTANCJA IZOLACJI

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Napięcie testowe 50/100/250 V 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ

0.1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie testowe 500/1000 V 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
Napięcie testowe 2500 V 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
1.00 GΩ ... 19.99 GΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
0.01 GΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)


ANALIZA IZOLACJI

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Obliczanie współczynnika PI, DAR, DD
Tylko dla napięcia testowego 500/1000/2500 V
0.01 MΩ ... 9.99 MΩ
10.0 MΩ ... 100 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)


RCD

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Napięcie
dotykowe
0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V (-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
Czas wyzwolenia 0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 V ... maks.czas
0.1 ms ±1 ms
±3 ms
Prąd wyzwolenia 0.2xI∆N ... 1.1xI∆N (AC)
0.2xI∆N ... 1.5xI∆N (A) I∆N ≥30 mA)
0.2xI∆N ... 2.2xI∆N (A) I∆N
0.05xI∆N ±0.1xI∆N


IMPEDANCJA

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Zline L-L, L-N Ipsc 0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)
Zloop L-PE, Ipfc 0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)


NAPIĘCIE

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
TRMS 0 … 550 V 1V ±(2 % w.w. + 2 cyfr)
Częstotliwość 0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)


PRĄD

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
TRMS, AC z A1018 0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC z A1019 0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazujący
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A1391, zakres=40A 0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A1391, zakres = 300A 0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
wskazujący
±(3 % w.w. + 5 cyfr)


REZYSTANCJA UZIEMIENIA

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
3 przewodowo 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2 cęgowo 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 99.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu 0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ


NATĘŻENIE OŚWIETLENIA

 

 

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Typ B 0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % w.w. + 2 cyfry)

±(5 % w.w.)
Typ C 0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfry)

±(10 % w.w.)


Dane ogólne

 

Zasilanie 9 VDC (6x1.5 V bateria lub akumulatorek, rozmiar AA)
Kategoria przepięciowa 1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochrony Podwójna izolacja
Komunikacja BT, USB, RS232
Masa 1.3 kg
Wymiary 230 x 103 x 115 mm


NORMY

Funkcjonalność

 • PN EN 61557

Pozostałe normy

 • IEC/EN 60364-4-41
 • PN EN 61008
 • PN EN 61009
 • PN EN 60755
 • BS 7671
 • AS/NZ 3760
 • CEI 64.8
 • HD 384
 • VDE 413

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

 • PN EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD)

 • PN EN 61010-1
 • PN EN 61010-031
 • PN EN 31010-2-030
 • PN EN 31010-2-032

Jeśli w zakładce jest brak opisu technicznego produktu, prosimy skorzystać z karty katalogowej lub skontaktować się z Działem Handlowym. Istnieje możliwość, że produkt nie posiada w ogóle, bądź nie posiadał opisu w trakcie przygotowywania na stronę.

 
Zestaw promocyjny Metrel MI 3102H BT
 
 • Miernik Metrel EurotestXE
 • Wtyczka commander, 1,5 m
 • Przewód pomiarowy, 3 x 1,5 m
 • Przewód pomiarowy 2.5 kV, 2 x 1.5 m
 • Zestaw do pomiaru uziemień, 3 przewody (przewód pomiarowy 4 m, 2 x przewód pomiarowy 20 m, 2 x sonda uziemiająca)
 • Ładowarka + 6 szt. akumulatorków NiM, typ AA
 • Program Metrel Electrical Safety Manager w wersji Advanced P 1101
 • Możliwość rozszerzenia gwarancji do 3 lat - dowiedz się więcej!
 • Aktualizacja programu EuroLink PRO do EuroLink PRO Plus
 • Sonda pomiarowa, 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)
 • Krokodylki, 3 szt. (niebieski, czarny, zielony)
 • Przewód RS232 - PS/2
 • Przewód USB
 • Pasek na szyję
 • Futerał transportowy
 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Instrukcja do pobrania
 • Świadectwo wzorcowania

Jeśli w zakładce jest brak wyposażenia standardowego produktu, prosimy skorzystać z karty katalogowej lub skontaktować się z Działem Handlowym. Istnieje możliwość, że produkt nie posiada w ogóle, bądź nie posiadał wyposażenia w trakcie przygotowywania na stronę.

Uwaga! W tej zakładce znajduje się dodatkowe, opcjonalne wyposażenie do miernika. Wymienione pozycje są wyceniane osobno, po zapytaniu ofertowym i nie są dołączane do standardowego zestawu.

A 1199
Ro-adapter
Do pomiaru rezystywności gruntu z wykorzystaniem
mierników instalacji elektrycznych
CS 2099
Eurocheck
Wielofunkcyjny kalibrator do stosowania z miernikami instalacji
A 1160
Ładowarka
Szybka ładowarka na 8 szt. akumulatorków AA
z zestawem 6 szt. akumulatorków
A 1169
Ładowarka
Szybka ładowarka na 12 szt. akumulatorków AA, 6 szt. akumulatorków C
lub 4 szt. akumulatorków 9V
A 1083
Zasilacz
Zasilacz z zestawem 6 szt. akumulatorków, typu AA
A 1172
Sonda
luksometryczna
typu B (PS/2)
Sonda luksometryczna, typu B
do dokładnego pomiaru natężenia oświetlenia
A 1173
Sonda
luksometryczna
typu C (PS/2)
Sonda luksometryczna, typu C
do ogólnego pomiaru natężenia oświetlenia o rozdzielczości 0,1 Lux
A 1314
Wtyczka
commander
Jednofazowa, 3-przewodowa wtyczka Schuko z przyciskami TEST i MEM
(zapis) oraz oświetleniem LED do szybkich i łatwych pomiarów
A 1401
Końcówka
commander
Jednofazowa, 3-przewodowa końcówka ostrzowa z przyciskami
TEST i MEM (zapis) oraz oświetleniem LED do szybkich i łatwych pomiarów
A 1018
Cęgi prądowe
(niskozakresowe,
upływ)
Cęgi o dużej dokładności 1000A/1A o średnicy otworu 52 mm,
z przewodem 1,5m, zarówno do pomiarów dużych obciążeń
jak i niskich wartości prądów upływowych oraz do pomiaru uziemień
A 1019
Cęgi prądowe
Cęgi prądowe 1000A / 1A o średnicy otworu 52 mm, do
ogólnych pomiarów prądu, a wraz z A1018 do pomiaru
uziemienia bez odłączania uziomu
A 1074
Mini cęgi
prądowe
200 A / 0.2 A
Mini cęgi prądowe 200A / 0.2A o średnicy otworu 15 mm do pomiaru
prądu w małej przestrzeni
A 1391
Cęgi prądowe
AC/DC
Cęgi prądowe AC/DC z zakresem 40 i 300A
A 1011
Przewód
pomiarowy,
3 x 1.5 m
Uniwersalny 3-żyłowy przewód pomiarowy do pomiarów
w 1 lub 3-fazowych instalacjach
S 2026
Zestaw
do uziemienia,
3-żyłowy, 20 m
Zestaw 20 m do pomiaru uziemienia.
Zawiera: przewód pomiarowy 20 m 2 szt., przewód pomiarowy 4.5 m,
sondy uziemiające 2 szt., futerał
S 2027
Zestaw
do uziemienia,
3-żyłowy, 50 m
Zestaw 50 m do pomiaru uziemienia.
Zawiera: przewód pomiarowy 50 m 2 szt., przewód pomiarowy 4.5 m,
przewód pomiarowy 1 m 2 szt., sondy uziemiające 2 szt., futerał
S 2058
Płyty pomiarowe
izolacji
Płyty do pomiaru izolacji ścian i podłóg, Δ625 cm2 (PN-EN 60364-6)
i pomiaru półprzewodności, 2,5 kg, Ø65 mm (PN-EN 61340-5-1)
A 1431
Aplikacja
EuroLink Android
Aplikacja EuroLink na smartfony i tablety z systemem Android
A 1012
zielony, 4 m
Przewód przedłużeniowy do pomiaru ciągłości
A 1154
Przewód
pomiarowy,
czarny, 4 m
Przewód przedłużeniowy do pomiaru uziemienia i ciągłości
A 1026
Przewód
pomiarowy,
czerwony, 20 m
Przewód przedłużeniowy do pomiaru uziemienia i ciągłości
A 1153
Przewód
pomiarowy,
czarny, 20 m
Przewód przedłużeniowy do pomiaru uziemienia i ciągłości
A 1164
Przewód
pomiarowy,
czarny, 50 m
Przewód przedłużeniowy do pomiaru uziemienia i ciągłości
S 2025
Przewody
pomiarowe
ciągłości, 10 m
2 szt. przewodów przedłużeniowych do pomiaru ciągłości
(czarny, czerwony)
S 2025
Przewody
pomiarowe
ciągłości, 1,5 m
2 szt. przewodów przedłużeniowych do różnych pomiarów
(czarny, czerwony)
A 1013
Krokodylek,
czarny
Krokodylki pozwalają na bezpieczne i stałe podłączenie
podczas pomiaru różnych elementów
A 1309
Krokodylek,
zielony
Krokodylki pozwalają na bezpieczne i stałe podłączenie
podczas pomiaru różnych elementów
A 1310
Krokodylek,
niebieski
Krokodylki pozwalają na bezpieczne i stałe podłączenie
podczas pomiaru różnych elementów
A 1014
Sonda
pomiarowa,
czarna
Sonda ostrzowa z 4 mm końcówką, przydatna przy pomiarze
w gniazdach Schuko i przewodów bez gniazd
A 1015
Sonda
pomiarowa,
niebieska
Sonda ostrzowa z 4 mm końcówką, przydatna przy pomiarze
w gniazdach Schuko i przewodów bez gniazd
A 1062
Sonda
pomiarowa,
zielona
Sonda ostrzowa z 4 mm końcówką, przydatna przy pomiarze
w gniazdach Schuko i przewodów bez gniazd
A 1198
Sonda
magnetyczna
Sonda ze stykiem magnetycznym, pozwalająca
na łatwy pomiar powierzchni metalowych
A 1201
Izolowane pręty
do pomiaru
ciągłości
Izolowane pręty/sondy pozwalają na pomiar rezystancji izolacji
w trudno dostępnych lokalizacjach
A 1202
Przedłużka do
A 1201
Dodatkowa przedłużka do A 1201
A 1289
Futerał
Duży futerał do transportu i przechowywania
przyrządów i akcesoriów
A 1110
Adapter
3-fazowy
3-fazowy adapter do pomiarów bezpieczeństwa
gniazd 3-fazowych typu 16A 3CEE
A 1111
Adapter
3-fazowy
z przełącznikiem
3-fazowy adapter z przełącznikiem obrotowym do pomiarów bezpieczeństwa
gniazd 3-fazowych typu 16A 3CEE. Ułatwia przełączanie pomiędzy fazami

Usługi dodatkowe

Jeśli są Państwo zainteresowani odbyciem szkolenia z obsługi przyrządu po zakupie, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem dedykowanej strony Akademia Merserwis. Jednocześnie informujemy, że o ile dokładamy wszelkich starań i nieustannie powiększamy zakres dostępnych szkoleń to jest możliwe, że przeprowadzenie szkolenia dla tego urządzenia będzie na ten moment niemożliwe.

Miernik standardowo posiada świadectwo wzorcowania na wyposażeniu.

 

Producent zaleca aby miernik wzorcować co 12 miesięcy. Termin może zostać ustalony indywidualnie uwzględniając zalecenia ILAC G24:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.

 

Będąc oficjalnym, autoryzowanym dystrybutorem aparatury Metrel w Polsce informujemy, że jeżeli podczas badania przyrządu zostaną wykryte usterki to nie naliczamy żadnych opłat za sprawdzenie.

 

W celu przeprowadzenia wzorcowania urządzenia prosimy o kontakt z Laboratorium Badawczo-Wzorcującym Merserwis.

Miernik standardowo posiada 24 miesiące gwarancji.

 

W przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Merserwis.

Ostatnio przeglądane

Merserwis Przelewy24 DotPay Blik