Elektryka i Energetyka

HVACR Pomiary Rejestracja

Kalibratory, elektronika, RND

Automatyka i kontrola

Akcesoria do mierników

Elektryka i Energetyka

HVACR Pomiary Rejestracja

Kalibratory, elektronika, RND

Automatyka i kontrola

Akcesoria do mierników

Elektryka i Energetyka

HVACR Pomiary Rejestracja

Kalibratory, elektronika, RND

Automatyka i kontrola

Akcesoria do mierników

Bezprzewodowe rejestratory CO2, natężenia oświetlenia, ciśnienia różnicowego

[Page Title]

Delta OHM HD50(L/G)14bNBTV Bezprzewodowy rejestrator temp., wiglotn., CO2 i ciśnienia atm.

Delta OHM HD5014bNBTV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla i ciśnienia atmosferycznego. Opcjonalny, wyświetlacz LCD: standardowy lub graficzny.
3 893,00
[Page Title]

Delta OHM HD50(L/G)1NBTV Bezprzewodowy rejestrator temp., wilgotn. i CO2

Delta OHM HD501NBTV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i dwutlenku węgla. Opcjonalny, wyświetlacz LCD: standardowy (opcja L) lub graficzny (opcja G).
3 544,00
[Page Title]

Delta OHM HD35ED(L)4 Bezprzewodowy rejestrator ciśnienia różnicowego

Delta OHM HD35ED(L)4r(1,2,3,4) Bezprzewodowy rejestrator ciśnienia różnicowego (zakres ±2,5, ±10, ±100, ±2000 hPa). Opcjonalny, wyświetlacz LCD (opcja L).
1 336,00
[Page Title]

Delta OHM HD50(L/G)1NITCV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i nat. oświetlenia

Delta OHM HD501NITCV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i natężenia oświetlenia. Opcjonalny, wyświetlacz LCD: standardowy (opcja L) lub graficzny (opcja G).
2 443,00
[Page Title]

Lascar Electronics EL-IOT-CO2 Bezprzewodowy rejestrator CO2 i jakości powietrza

Idealne urządzenie do monitorowania i rejestrowania jakości powietrza i poziomu CO2 w domu, w pracy, w szkołach i w wielu innych zastosowaniach, np. w ogrodnictwie.
778,00
[Page Title]

Delta OHM HD35ED(G)1NB Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i CO2

Bezprzewodowe rejestratory danych Delta Ohm z serii HD35 zapisują pomiary w pamięci wewnętrznej i automatycznie przesyłają je do stacji bazowej (HD35AP…).
3 090,00
[Page Title]

Delta OHM HD35ED(L)1N4r1ZTV Bezprzew. rejestrator temp., wilgotn. i ciśnienia różnicow. do pomieszczeń czystych

Delta OHM HD35ED(L)1N4r1ZTV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i ciśnienia różnicowego do pomieszczeń czystych (zakres ±100 Pa). Opcjonalny, wyświetlacz LCD (opcja ...
2 580,00
[Page Title]

Delta OHM HD35ED(L)1N4rTV Bezprzew. rejestrator temp., wilgotn. i ciśnienia różnic.

Delta OHM HD35ED(L)1N4r Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i ciśnienia różnicowego (zakres ±2,5, ±10, ±100, ±2000 hPa).
2 112,00
[Page Title]

Delta OHM HD50(L/G)14bNITCV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i nat. oświetlenia

Delta OHM HD5014bNITCV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności, natężenia oświetlenia i ciśnienia atmosferycznego. Opcjonalny wyświetlacz LCD: standardowy lub graficzny.
2 730,00
[Page Title]

Delta OHM HD50(L/G)1N4r1ZTV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i ciśnienia różnicowego

Delta OHM HD501N4r1ZTV Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i ciśnienia różnicowego. Opcjonalny, wyświetlacz LCD: standardowy (opcja L) lub graficzny (opcja G).
3 684,00