Usługi Specjalistyczne Merserwis

Przedstawiamy rozszerzony zakres działalności Merserwis

i zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Projektowanie stanowisk 
testowo-pomiarowych
Tunele 
aerodynamiczne
Wzorce
laboratoryjne
Stanowiska badań
produktów gotowych (EOL)
Wypożyczanie
mierników
Wyposażenie laboratoriów badawczych i wzorcujących
Usługi
White Label Calibration
Usługi badawcze
i prototypowania
Wzorcowanie aparatury wyjazdowe na obiektach
Wzorcowanie mierników akredytowane
Termowizja farm
fotowoltaicznych
T&M Asset Management (Zarządzanie majątkiem AKiP)
Serwis kontraktowy
(OEM Servicing)