22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis - 30 lat doświadczenia!

30 letnie doświadczenie we wzorcowaniu i adiustacji mierników oraz badań urządzeń!

Firma Merserwis działa jako niezależna spółka na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej od 1990 roku, jednak nasza historia jest znacznie dłuższa i początek miała jeszcze w latach 70 w ramach działającego wtedy zrzeszenia Mera. Od samego początku swojej niezależnej działalności nasza spółka zajmowała się wzorcowaniem (wtedy nazywanym kalibracją lub legalizacją) przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych. W początkowej fazie działalności usługi kalibracji realizowane były na potrzeby firmowego serwisu aparatury pomiarowej. W latach dziewięćdziesiątych posiadaliśmy upoważnienie Głównego Urzędu Miar do wykonywania legalizacji Woltomierzy i Amperomierzy (przyrządy te, podlegały wtedy legalizacji). Wraz ze zwiększeniem się liczby usług wzorcowania realizowanych dla Klientów zewnętrznych w ramach spółki powołano osobny, niezależny dział Laboratorium świadczący usługi wzorcowania i badawcze aparatury, na potrzeby zewnętrzne.

Oznacza to, że jesteśmy prawdopodobnie jednym z najdłużej działających na polskim rynku, prywatnym laboratorium badawczo-wzorcującym z 30 letnim doświadczeniem.

W działalności naszego laboratorium staramy się łączyć z sukcesem nasze wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Co roku reinwestujemy część pozyskanych środków w rozbudowę możliwości technicznych naszego laboratorium, poszerzając zakres i dokładność oraz doskonalimy system zarządzania, aby zagwarantować naszym Klientom jak najwyższą jakość usług.Laboratorium Merserwis prowadzi także działalność edukacyjną, publikując okresowo biuletyny informacyjne, podnoszące świadomość i dostarczające wiedzę użytkownikom laboratoriów wzorcujących.
Laboratorium jest aktywnym członkiem klubu laboratoriów wzorcujących POLLAB (nr członkowski 985).

Merserwis jest aktywnym członkiem klubu Pollab

Wyposażenie laboratorium badawczo-wzorcującego Merserwis

Od czerwca 2015 roku wzorcowanie mierników realizowane jest w specjalnie zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach laboratoryjnych o łącznej powierzchni ponad 80 m2. Na potrzeby laboratorium badawczo-wzorcującego zaprojektowano i zainstalowano specjalną instalację elektryczną oraz system klimatyzacyjno-wentylacyjny, pozwalający na utrzymywanie stabilnych warunków temperatury w zakresie: 21°C ±2°C oraz wilgotności w zakresie: 35% ±10%.

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis zostało wyposażone ponadto w przyrządy rejestrujące 24 godziny na dobę:
 • Warunki środowiskowe panujące w laboratorium (temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne)
 • Napięcia i prądy z uwzględnieniem parametrów jakości energii instalacji elektrycznej laboratorium
Na wyposażeniu laboratorium znajduje się szereg specjalistycznej aparatury pomiarowej, posiadamy m.in.:
 • Dwa, wielofunkcyjne stanowiska do wzorcowania wielkości elektrycznych (napięcia, prądy, rezystancja)
 • Stanowisko do wzorcowania mierników i testerów bezpieczeństwa
 • Stanowisko do wzorcowania temperatury, pirometrów i kamer termowizyjnych
 • Stanowisko do wzorcowania temperatury i wilgotności w komorze klimatycznej
 • Stanowisko do wzorcowania ciśnienia
 • Stanowisko do wzorcowania prędkości przepływu powietrza (tunel aerodynamiczny)
 • Stanowisko do wzorcowania natężenia dźwięku i badań akustycznych w komorze bezechowej ( w polu swobodnym)
 • Stanowisko do wzorcowania mierników wycieku gazów chłodniczych
 • Stanowisko do wzorcowania oscyloskopów
 • Stanowisko do wzorcowania mikroomomierzy
 • Stanowisko do wzorcowania luksomierzy
 • Stanowisko do wzorcowania analizatorów spalin i mierników wielogazowych
Realizowane usługi wykonywane są zgodnie z wewnętrznymi procedurami wzorcowania.
System zarządzania laboratorium dostosowywany jest do spełnienia pełnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W Laboratorium wdrożony został ponadto nowoczesny system informatyczny, pozwalający na dokładne śledzenie etapu na którym znajduje się dane zlecenie i informowanie o nim automatycznie za pomocą e-mail oraz SMS.

Zakres świadczonych usług
Dokładne informacje na temat typów przyrządów i zakresów wzorcowania znajduje się na podstronie: Zakres świadczonych usług.

Kompetencje laboratorium
Kierownictwo spółki oraz personel laboratorium kładzie bardzo duży nacisk na utrzymanie najwyższej jakości świadczonych przez laboratorium usług. W celu zagwarantowania wysokich kompetencji naszego laboratorium, dostosowaliśmy nasz system zarządzania oraz parametry techniczne do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis posiada ponadto wyłączną autoryzację producenta na terenie Polski do przeprowadzania wzorcowania i adiustacji przyrządów pomiarowych produkowanych przez firmę Metrel, Kimo-Sauermann oraz GW Instek.

Merserwis posiada wyłączną autoryzację KIMO i Metrel na wzorcowanie mierników na terenie Polski

Spójność pomiarowa
W celu zagwarantowania spójności pomiarowej, Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis stosuje się do wytycznych określonych w dokumencie DAP-04, wydanego przez PCA, które charakteryzuje się spełnieniem poniższych elementów:

A) Nieprzerwany łańcuch porównań
Przyrządy wykorzystywane w laboratorium w procedurze wzorcowania jako wzorce laboratoryjne, przyrządy odniesienia oraz pomocnicze przyrządy pomiarowe, wzorcowane są w zewnętrznych laboratoriach wzorcujących, zapewniających wyższą zdolność pomiarową CMC niż wykorzystywane w naszym laboratorium przyrządy.

Nasze przyrządy są regularnie wzorcowane przez:
 • Główny Urząd Miar (GUM)
 • Krajowe laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacyjne (PCA)
 • Zagraniczne laboratoria akredytowane - uznawane wzajemnie w ramach porozumienia ILAC
 • Laboratoria fabryczne (producenckie) używanej w naszym laboratorium aparatury laboratoryjnej pod warunkiem zagwarantowania przez nie spójności pomiarowej
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dostarczamy aktualną kopię aktualnych świadectw wzorcowania naszych wzorców do wglądu.

B) Udokumentowana niepewność pomiaru
Świadectwa wzorcowania wzorców laboratorium archiwizowane są w formie cyfrowej i wyniki uzyskanych wzorcowań służą m.in do wyznaczania niepewności pomiaru wzorców i w stosowanych procedurach. Dodatkowo w formie cyfrowej archiwizowane są warunki atmosferyczne oraz wyniki uzyskane w trakcie wzorcowania każdego przyrządu poddawanego wzorcowaniu.

C) Udokumentowana procedura pomiarowa
Wzorcowanie wykonywane jest według opracowanej wewnętrznie i udokumentowanej procedury pomiarowej.

D) Kompetencje personelu
Personel kierowniczy i techniczny laboratorium uczestniczy regularnie w szkoleniach branżowych, podnoszących ich kwalifikacje z zakresu praktyk laboratoryjnych oraz znajomości i wymagań normy PN-EN ISO 17025.

Dotychczas, personel uczestniczył w poniższych szkoleniach:
- Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagania akredytacyjne
- Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru
- Doskonalenie systemu zarządzania w Laboratorium
- Kierownik Laboratorium i Kierownik Techniczny PN-EN ISO/IEC 17025

E) Odniesienie do jednostek miary układu SI
Jednostki stosowane na świadectwach wzorcowania odniesione są do jednostek miar układu SI.

F) Odstępy czasu między wzorcowaniami
Odstępy czasu między okresowymi wzorcowaniami aparatury będącej wzorcami zostały wyznaczone zgodnie z dokumentem ILAC-G24 "Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych" i w większości przypadków wynoszą one 12 miesięcy.


Porównania międzylaboratoryjne
Okresowo, wyniki wzorcowania przyrządów wykonanych w naszym laboratorium poddawane są porównywaniu z wynikami wzorcowania osiąganymi w innych laboratoriach wzorcujących.


Neutralność i obiektywizm
Posiadamy niezbędny potencjał ekonomiczny i kadrowy, dzięki czemu personel laboratorium działa niezależnie od innych działów funkcjonujących w naszej firmie. Usługi świadczone przez nasze laboratorium cechują się bezstronnością, neutralnością i obiektywizmem.


Dla Klientów pragnących zminimalizować czas przestoju związany z wzorcowaniem przyrządu w Laboratorium, świadczymy szereg usług dodatkowych, którymi są:

 • Tryb Priorytetowy: Wykonanie wzorcowania w trybie priorytetowym w terminie 48 godzin
 • Tryb Ekspresowy: Wykonanie wzorcowania w trybie ekspresowym w ciągu 24 godzin
 • Tryb Instant: Wykonanie wzorcowania w trybie natychmiastowym w ciągu ok. 6 godzin - odbiór w tym samym dniu!
 • Przyrząd zastępczy: Posiadamy własną bazę przyrządów pomiarowych przeznaczonych do wynajmu wyłącznie dla Klientów korzystających z usług laboratorium. Mierniki te wyposażone są w aktualne Świadectwa Wzorcowania, dzięki czemu nasi Klienci mogą wykonywać swoją pracę nawet w okresie wzorcowania swoich przyrządów
 • Obsługa logistyczna: Zlecenie odbioru przyrządu od Klienta przez firmę kurierską i dostarczenie zwrotnie po wykonaniu usługi (usługa Door-to-Door)
 • Powiadomienie SMS/E-mail: Po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego wzorcowania bezpłatnie przypominamy o terminie ponownego wzorcowania miernika
Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Badawczo-Wzorcującego Merserwis.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: +48 22 531 00 86

 

 

dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00