22 831 25 21 | 831 42 56

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia firmy Merserwis

Merserwis został zarejestrowany w Warszawie w 1990 roku i działa nieprzerwanie już od ponad 30 lat. Od samego początku firma funkcjonuje na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej, kontynuując zapoczątkowaną w 1965 roku tradycję związaną z miejscem, w którym znajduje się główna siedziba firmy i w której od 1963 roku prowadzona jest nieprzerwanie działalność związana z aparaturą pomiarową.

Lata 50.

 

 

W 1952 r. w Poznaniu powstało Biuro Obrotu Przyrządami Pomiarowo-Kontrolnymi, które następnie zmienia nazwę na Biuro Zbytu Sprzętu Kontrolno-Pomiarowego “MERAZET”.

 

1963 - 1989

 

 

W 1963 roku, w lokalu przy ówczesnej ulicy Nowotki 10 (obecnie Andersa 10) otwarto sklep firmy Era (ówczesnego producenta analogowych przyrządów pomiarowych).

 

W 1964 roku na podstawie Uchwały Rządu, zostaje powołane Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera”. W Zjednoczeniu, zgrupowane zostały prawie wszystkie większe zakłady produkcyjne - specjalizujące się w aparaturze pomiarowej i automatyce.

 

 

Biuro Zbytu Sprzętu Kontrolno-Pomiarowego, Warszawa, Nowotki 10 / Franciszkańska, 1979 r. (dziś Andersa 10)

 

W skład utworzonego wtedy Zjednoczenia Mera wchodziły:

 

 • Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych w Krakowie (MERA KFAP)
 • Kujawska Fabryka Manometrów we Włocławku (MERA KFM)
 • Łódzka Fabryka Zegarów w Łodzi (MERA POLTIK)
 • Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku (ZMP MERA-WAG)
 • Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne w Błoniu k/Warszawy (MERA BŁONIE)
 • Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych "Era" w Warszawie (ERA)
 • Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Elpo" w Warszawie (MERA ELPO)
 • Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych “Lumel" w Zielonej Górze (MERA LUMEL)
 • Zakłady Aparatury Elektrycznej "Refa" w Świebodzicach (MERA-REFA)
 • Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej "Pafal" w Świdnicy (MERA PAFAL)
 • Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej w Warszawie-Falenicy (MERA PNEFAL)
 • Zakłady Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim (MERA ZAP)
 • Zakłady Wytwórcze Elementów Automatyki Przemysłowej "Polna" w Przemyślu (MERA POLNA)
 • Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "Elwro" we Wrocławiu (MERA ELWRO)
 • Warszawskie Zakłady Aparatury Laboratoryjnej i Pomiarowej w Warszawie

 

W późniejszych latach zjednoczenie powiększyło się także o inne przedsiębiorstwa w tym m.in. MERA ELZAB, MERASTER, MERATRONIK i kilka innych podmiotów.

 

 

Jako jednostka podległa zjednoczeniu, weszło także Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego w Poznaniu, jako dystrybutor wyrobów przemysłu.

 

W 1965 r. strukturze Biura Zbytu Sprzętu Kontrolno-Pomiarowego “MERAZET” utworzony został pion techniczny z oddziałami serwisowymi, zwanymi od nazwy zjednoczenia MERA - MERASERWami, których zadaniem było zapewnienie obsługi serwisowej w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedawanych przez centralę urządzeń i przyrządów. Przejęta w 1965 roku od Unitra - Unigor placówka serwisowa przyjęła nazwę MERASERW-1, a przejęty od ERY sklep przy ul. Nowotki 10 otrzymał nazwę MERASERW-4. Placówki zostały powierzone w zarząd ówczesnemu dyr. Janowi Salacie MERASERW-4 odpowiednio w 1969 r. oraz MERASERW-1 w 1971 r.

 

 

W tamtym okresie, w całej Polsce funkcjonowało kilkanaście placówek MERASERW, zlokalizowanych w każdym dużym ośrodku przemysłowym. Placówki MERASERW-1 oraz MERASERW-4 funkcjonowały do 1989 roku, w którym na skutek zmian ustrojowych i organizacyjnych w CTH Merazet (dawniej BZSPK) wszystkie placówki MERASERW zostały ostatecznie oddane w ajencję, zamknięte lub sprywatyzowane.

Oficjalnie Merserwis rozpoczął swoją działalność w połowie listopada 1990 roku pod nazwą ZUH Merserwis s.c. w lokalizacji, w której działa do dziś. Firma została zarejestrowana przez wspólników Jana Salatę i Andrzeja Kuczmańskiego, na fundamentach działającego wtedy w Warszawie serwisu MERASERW-1 oraz MERASERW-4, należącego wtedy już do Centrali Techniczno-Handlowej Merazet z Poznania. Merazet był w tym czasie monopolistą w zakresie dystrybucji zagranicznej aparatury kontrolno-pomiarowej, ale także aparatury produkowanej przez zakłady podległe ówczesnemu Zjednoczeniu MERA.

 

W latach 1989-1991 w Centrali Merazet nastąpiła prywatyzacja, która objęła wszystkie 15 działających wtedy serwisów. W 1989 roku były to formy agencyjne. Dopiero w 1990 roku Merazet wyraził zgodę na całkowite odłączenie się i utworzenie w Warszawie niezależnego od Centrali podmiotu, tj. spółki cywilnej pod nazwą MERSERWIS.

 

Świadomie wybrana nazwa oznaczała kontynuację prowadzonej przez lata działalności. Początkowo była to działalność wyłącznie serwisowa, a od września 1991 roku, po przyznaniu przez Urząd Dzielnicowy Warszawa Śródmieście prawa do dzierżawy lokalu przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 (dawniej ul. Nowotki 10), rozszerzona została o podjęcie sprzedaży towarowej, nie ograniczającej się wyłącznie do aparatury pomiarowej. W ten sposób Merserwis przez kilka lat prowadził sprzedaż komisową przyrządów pomiarowych (o co zabiegała wówczas większość zakładów produkcyjnych Mery, takich jak: Mera Lumel, Era, Mera Refa, Eureka, Meratronik itp.), a także wyrobów konsumenckich: narzędzi firmy Bosch, urządzeń RTV czy AGD. Bardziej ambitnym przedsięwzięciem była sprzedaż i serwis dystrybutorów paliwowych firmy ADAST Czechosłowacja.

 

 

Wizytacja przedstawicieli firmy Hynux w 1995 r.

 

Przełomowym momentem w historii firmy było rozpoczęcie w 1996 roku importu aparatury kontrolno-pomiarowej firmy Summit i regulatorów temperatury firmy Hanyoung z Korei Południowej, a następnie rozwinięcie tej działalności w kolejnych latach o nowych dostawców z Europy (Metrel, Fluke), Tajwanu czy Chin (Matrix, HYelec). Merserwis był także jednym z pierwszych dystrybutorów produktów firmy Sonel w Polsce, działającej wtedy jeszcze pod marką TIM.

 

W kolejnych latach firma skupiła się już wyłącznie na sprzedaży i serwisie aparatury kontrolno-pomiarowej, co pozwoliło na stałe zwiększenie jej udziału w krajowym rynku.

W 2001 roku nastąpiło przekształcenie strukturalne firmy ze spółki cywilnej w spółkę jawną, bez zmiany nazwy. 31 marca 2005 roku firma uzyskuje certyfikat na zgodność z ISO 9001:2000 ze znakiem akredytacji wydanym przez firmę ISOQAR. W późniejszych latach zrezygnowano jednak z kontynuowania certyfikacji firmy w tym zakresie.

 

W latach 2006 - 2008 spółka zainwestowała w unowocześnienie procesu sprzedaży i dystrybucji aparatury, m.in. przez wdrożenie nowoczesnego systemu ERP, informatyzację przedsiębiorstwa oraz poprzez szereg działań marketingowych. W 2009 roku firma zmieniła swoją osobowość prawną na Merserwis Sp. z o.o. Sp. k., powołując do zarządu na stanowisko prezesa Damiana Piwowara, pracującego w spółce od 2005 roku.

 

W tym okresie w spółce nastąpiła restrukturyzacja zatrudnienia pracowników związanych ze sprzedażą i serwisem a zaangażowanie młodych osób z dobrą znajomością języków obcych i nowych technologii, przyniosło wymierne efekty dla firmy: rozszerzenie oferowanego asortymentu, nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami, opracowanie nowej strony internetowej, podniesienie poziomu komunikacji z klientem, wprowadzenie procedur ułatwiających obsługę serwisową.

 

W 2014 roku Merserwis zmienił system identyfikacji wizualnej oraz logo na bardziej nowoczesne i związane z aktualną działalnością firmy. Funkcjonowanie spółki zostało uporządkowane przez utworzenie działu handlowego, dział serwisu oraz wydzielenie zaawansowanego laboratorium (dotychczas w strukturach serwisu), świadczącego usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych. Dzięki zrealizowanym w 2014 i 2015 roku inwestycjom w laboratorium, Merserwis rozszerzył swoje możliwości o usługi wzorcowania z zakresu wielkości elektrycznych, temperatury, wilgotności, ciśnienia, natężenia dźwięku oraz przepływu powietrza.

W kolejnych latach wykonane zostały dalsze inwestycje zwiększające potencjał firmy w zakresie sprzedaży, wzorcowania przyrządów oraz badań rozwojowych związanych z aparaturą pomiarową i systemami pomiarowymi i rejestracji.

 

W 2016 roku dotychczasowi założyciele firmy przeszli na emeryturę powierzając kontynuowanie działalności nowemu właścicielowi spółki, a dotychczasowemu prezesowi Merserwis.

 

 

Założyciele Merserwis: Andrzej Kuczmański i Jan Salata

 

Od 2016 roku w spółce rozpoczęto wdrażanie nowej strategii, mającej na celu intensywny rozwój przedsiębiorstwa, w tym od 2017 roku procesu transformacji cyfrowej oraz automatyzacji obsługi Klienta który w kolejnych latach pozwolił na znaczący rozwój i usprawnienie funkcjonowania firmy Merserwis.

 

Do 2020 firma zdołała niemal potroić swoje dotychczasowe obroty, zatrudnienie, rozszerzyć znakomicie zakres oferowanych usług wzorcowania, serwisu czy badań na zlecenie, a także całkowicie unowocześnić lokal, zwiększając znacząco jego standard i powierzchnię użytkową. W tym roku zostaliśmy również wyróżnieni prestiżowymi nagrodami Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

 

 

Rok 2020 był także okazją do uczczenia jubileuszu 30-lecia działalności Merserwis, zorganizowanego pod hasłem: 65 lat tradycji, 30 lat pewności i bezpieczeństwa.

Rok 2020 stał się okresem wybuchu pandemii COVID i pomimo pierwszych kłopotów, spółka Merserwis przeszła ten okres bez większych utrudnień - kończąc go z historycznie najlepszym na tamten czas wynikiem.

 

W głównej mierze było to zasługą wcześniej wdrożonej transformacji cyfrowej w zakresie obsługi klienta, gotowością do wykonywania pracy zdalnej jeszcze przed 2020 rokiem, a także zaangażowaniu całego zespołu firmy.

 

W 2021 roku spółka rozpoczęła kolejny i ostatni etap inwestycyjny w lokalu przy ulicy Andersa 10, a także w laboratorium badawczo-wzorcującym. W trakcie prac remontowych na ścianie wewnętrznej budynku odkryto ukryty przez ponad 50 lat pod płytami mural - tematycznie związany z działalnością firmy świadczoną w tym lokalu od 1965 roku. Na dolnej części muralu można znaleźć jednostki pomiarowe: mA, mV, kA, Ω itp. Mural został odrestaurowany i zachowany w swej oryginalnej formie - powstał prawdopodobnie w okresie lat 60/70.

 

 

W tym roku laboratorium wzorcujące zostało wyposażone w najnowocześniejsze wzorce napięcia, prądu i rezystancji - w postaci stanowiska składającego się z multimetru 8.5 cyfry Fluke 8588A oraz kalibratora Fluke 5730A ze wzmacniaczem Fluke 5725A oraz serii rezystorów wzorcowych stabilizowanych w cieplarce.

 

W 2021 roku zainaugurowaliśmy także powstanie Akademii Merserwis, dedykowanego działu skupiającego się na świadczeniu technicznych usług szkoleniowych w specjalnie do tego przygotowanym lokalu, który w kolejnych latach będzie doposażony w kolejne pomoce dydaktyczne i urządzenia demonstracyjne, pozwalające na komfortowe i profesjonalne szkolenia spełniające oczekiwania rynkowe.

 

 

Rok 2022 związany był z finalizacją prac remontowych, dzięki którym lokal w 100% został wyposażony w system wentylacji z rekuperacją oraz niezależnymi systemami klimatyzacyjnymi dla każdego pomieszczenia firmy. Lokal uzyskał także dodatkowe, wewnętrzne piętro - znakomicie zwiększające przestrzeń i użyteczność powierzchni biurowo-laboratoryjnej, oferującej przeszło 340 m2 powierzchni.

 

W tym roku odsłonięto też trzy tablice pamiątkowe, poświęcone założycielom firmy (inż. Andrzejowi Kuczmańskiemu i inż. Janowi Salacie), a także wieloletniemu pracownikowi firmy Mirosławowi Piórkowi - który w 2022 roku przeszedł na emeryturę po 32 latach nieprzerwanej pracy w Merserwis.

 

 

W tym samym roku firma przeszła pomyślnie audyt laboratorium, na zgodność z normą ISO 17025 - wykonany przez Polskie Centrum Akredytacji co zaowocowało po 5 latach przygotowań nadaniem przez PCA akredytacji dla Laboratorium Merserwis uzyskanym ostatecznie w styczniu 2023 roku pod numerem AP 215.

Również w 2022 uruchomiona została platforma e-commerce metmer.eu oferująca aparaturę pomiarową z szybkim kanałem sprzedaży, a także stworzona została submarka Meracoustic - poświęcona rozwiązaniom pomiarowym dedykowanym akustyce i wibracji uzupełniając naszą ofertę o produkty uznanych w tej grupie firm.

 

Spółka została doposażona w dodatkowy sprzęt: drukarkę 3D oraz ramię robotyczne, posiadające 6 stopni swobody - narzędzia, które wykorzystane zostaną do rozwoju nowych, własnych produktów i usług w kolejnych latach.

 

2023

 

W celu zwiększenia jakości usług i sprostaniu popytu na usługi wzorcujące, rok 2023 spółka rozpoczyna z historycznym zatrudnieniem, przekraczającym 30 osób, zwiększeniem liczby z 8 do 12 dedykowanych stanowisk do wzorcowania przyrządów elektrycznych, zwiększoną do ponad 120 m2 powierzchnią laboratoryjną oraz nowymi, precyzyjnymi wzorcami częstotliwości - poszerzającymi możliwości wzorcowania urządzeń jak oscyloskopy, analizatory widma do zakresu 6 GHz czy generatory sygnałów do zakresu nawet 20 GHz.