22 831 25 21  22 831 42 56  merserwis@merserwis.pl

Polityka Prywatności Merserwis

25 maja 2018 roku został określony jako ostateczny termin wprowadzenia i zastosowania wymagań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja. W Polsce ustawa znana jest jako Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO).

Tym samym uprzejmie informujemy, że firma Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa spełnia wymagania powyższej ustawy o przetwarzaniu danych osobowych.

Czym jest Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)?


Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Celem powyższego rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnego ujednolicenia prawa w ramach Unii Europejskiej i swobodnego przepływu danych osobowych. W swoim założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii na lepszą, bardziej przejrzystą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest częścią pakietu Unii Europejskiej dotyczącego reformy ochrony danych, razem z dyrektywą o ochronie danych w obszarze policji i wymiaru sprawiedliwości.

Więcej na temat rozporządzenia: Wikipedia 


Poniżej przedstawiamy i wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z Państwa zapisywaniem i przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Merserwis.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i odpowiada za nie?


Podmiotem odpowiedzialnym i decydującym o tym w jaki sposób zapisywane, przechowywane i przetwarzane są Państwa (dalej “Klientów”) dane osobowe, jest Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ulicy Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie. Wymieniona firma jest właścicielem i operatorem podanych adresów stron internetowych: www.merserwis.pl, www.analizatory-spalin.pl, www.modus-cm.pl, www.pat-testery.merserwis.pl, www.analizatory-metrel.merserwis.pl, www.piece-kalibracyjne.merserwis.pl, www.kimo-polska.com, www.mierniki-instalacji.merserwis.pl, www.zarejestruj.merserwis.pl i jest odpowiedzialna za dane osobowe udostępniane za pomocą platform (dalej “formularzy) na nich dostępnych.

Jak należy się kontaktować w celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych?


W celu uzyskania większej ilości informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naszej firmie prosimy o kontakt wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 22 8870859 czy też za pomocą adresu pocztowego: Inspektor Danych Osobowych Merserwis, ul. Gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa.

Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?


Państwa dane mogły zostać uzyskane w następujący sposób:
 • Za pomocą formularza zamówień / formularza kontaktowego / formularza zleceń usług / formularza rejestracji w programie lojalnościowym na wcześniej wymienionych stronach internetowych, których jesteśmy właścicielem
 • Za pomocą funkcji czata tekstowego na stronach, których jesteśmy operatorem
 • Podczas odwiedzin jednej z naszych stron poprzez moduł analityczny (Google Analytics/Matomo)
 • W chwili kontaktu e-mail z naszą firmą
 • W momencie kontaktu telefonicznego z naszą firmą
 • Przy kontakcie osobistym w naszej siedzibie przy ul. Gen. Wł. Andersa lub podczas wydarzeń branżowych, np. targów, na których byliśmy wystawcą, uczestnikiem

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej firmie w następujących celach:
 • Realizacji umów dotyczących zamawianych produktów czy usług
 • Przesyłania informacji handlowych (inaczej “ofert”)
 • Świadczenia usług transakcyjnych i płatności za pomocą drogi elektronicznej
 • Obsługi zgłoszeń i zleceń usług napraw, wzorcowania, szkolenia czy prezentacji produktowej
 • Przesyłania za pomocą wiadomości e-mail i SMS powiadomień o zleceniach, przypomnieniach związanymi z usługami wzorcowania, serwisu czy logistycznymi
 • Rejestrujemy bezpośredni kontakt telefoniczny i elektroniczny dotyczący obsługi handlowej, technicznej i logistycznej w celu poprawy jakości świadczonej obsługi i usług lub wyjaśnienia ew. nieporozumień
 • Do celów związanych z rachunkowością, księgowością i podatkami
Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Merserwis:
 • Monitorowania aktywności użytkownika na stronach Merserwis w celu zapewnienia personalnej obsługi i pomocy za pomocą czata tekstowego oraz do celów statystycznych
 • Prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych dotyczących usług i towarów oferowanych przez firmę takich jak przypomnień o konieczności wzorcowania przyrządów, czy rabatów cenowych związanych ściśle z ofertą Merserwis
 • Wsparcia dla usług leasingowych, logistycznych wraz z ubezpieczeniem zakupionych przyrządów
 • Organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz innych akcji promocyjnych w których mogą Państwo wziąć udział
 • Dla celów analizy statystycznej
 • Przechowywania w celach archiwizacyjnych
 • Zapewnienia bezpieczeństwa usług informatycznych w tym przeciwdziałanie nadużyciom, atakom czy oszustwom
 • Dochodzenia roszczeń w związku z wcześniej zawartą umową handlową lub usługową
Zaznaczamy, że na każdym etapie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz usunąć je z baz danych firmy Merserwis (prawo do bycia zapomnianym), o ile zostały spełnione wcześniejsze zobowiązania umowne czy rachunkowe wobec naszej firmy i nie stoją one w sprzeczności pozostałymi przepisami prawa (np. przepisy związane z rachunkowością, prawem bankowym itp.)

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?


Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz wykonania umowy handlowej lub usługowej pomiędzy firmą, a Klientem. Dotyczy to podania imienia i nazwiska osoby kontaktowej, telefonu, adresu e-mail oraz nr NIP firmy.

Jeżeli z jakichś powodów nie wyrażą Państwo zgody na podanie powyższych danych to w tym wypadku nie będziemy w stanie realizować zamówień i usług zgodnie z umową ich świadczenia (patrz: Regulamin Działu Handlowego / Regulamin Laboratorium i Serwisu).

Jakie mają Państwo prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych względem firmy Merserwis?


Firma Merserwis gwarantuje spełnić Państwa prawa, które wynikają z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO) takich jak: prawa dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli uważają Państwo, że prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały w jakimś stopniu naruszone, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych osobowych?


Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w momencie, jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ww. celami lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Czy mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych z baz danych naszej firmy?


Zgodnie z prawem do bycia zapomnianym mogą Państwo wyrazić żądanie skorzystania z tego prawa w tym całkowitego i bezpowrotnego usunięcia Państwa danych osobowych z wewnętrznych baz danych naszej firmy. Z prawa mogą Państwo skorzystać w momencie spełnienia warunków w.w. umów związanych z realizacją zamówień handlowych i usług i w zakresie, w którym nie stoją one w sprzeczności z pozostałymi przepisami prawa (np. przepisy związane z rachunkowością, prawem bankowym itp.).

W jaki sposób są chronione Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe są chronione w sposób zewnętrzny i wewnętrzny z zachowaniem najbardziej aktualnych zasad dotyczący ochrony tych danych.

Zewnętrzna ochrona danych osobowych, dotycząca stron i usług firmy Merserwis, opiera się na:
 • Szyfrowaniu całej komunikacji klienta z serwerem za pomocą silnych algorytmów AES 256
 • Wykorzystaniu unikatowych, wieloznakowych haseł dostępu do zaplecza i baz danych
 • Wykorzystywaniu technologii uwierzytelniania dwuskładnikowego pracowników firmy
 • Merserwis logujących się do systemów zawierających dane osobowe
 • Użyciu zaawansowanej technologii wykrywania i przeciwdziałania atakom hakerskim
 • Ciągłym aktualizacjom systemów informatycznych
Wewnętrzna ochrona danych osobowych, czyli wewnątrz siedziby firmy Merserwis, która opiera się na:
 • Ograniczeniu dostępu do danych tylko do pracowników firmy Merserwis
 • Szkoleniach kadry związanych z bezpieczeństwem danych i zapobieganiu ich wyciekom oraz nadużyciom

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe i czy są one przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej?


Dane osobowe mogą być przekazane wewnątrz Unii Europejskiej, podmiotom związanym z realizacją zamówionych produktów i usług, dotyczy to m.in. firm, banków i instytucji finansowych realizujących płatności elektroniczne, firmom kurierskim, firmom realizującym usługi serwisowe na nasze podzlecenie, firmom księgowym, audytorom, które gwarantują zachowanie zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W związku z wykorzystywaniem w naszej pracy wielu narzędzi informatycznych firm zewnętrznych, Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do następujących podmiotów, które zobowiązały się przetwarzać te dane zgodnie z europejską ustawą General Data Protection Regulation (w skrócie GDPR; w Polsce RODO):
Agile CRM [ https://www.agilecrm.com/gdpr-compliance ]
Tawk [ https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/ ]
Google [ https://cloud.google.com/security/gdpr/ ]
Matomo [ https://matomo.org/gdpr/ ]
Airtable [ https://blog.airtable.com/airtable-gdpr-updates/ ]
FullContact [ https://www.fullcontact.com/privacy-center/#fullcontact-privacy-policy ]

W każdej chwili mogą mieć Państwo wgląd w to jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę za pomocą wymienionych narzędzi.

Przez jaki okres Państwa dane osobowe są przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych?


Państwa dane są zapisywane i przechowywane maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia umowy i okres ten wynika z wyżej wymienionych celów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym:
 • Dochodzenia roszczeń i egzekwowania warunków zawartych umów handlowych i usługowych
 • W związku z prowadzeniem statystyk i archiwizacji
 • Obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkami
 • Marketingowych, lojalnościowych, czy konkursowych do momentu wyrażenia sprzeciwu przetwarzania danych na te cele
 • Niezbędnej dokumentacji związanej z prawnymi wymaganiami i umożliwienia ich kontroli przez wyznaczone w tym celu organa publiczne

Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych można w każdej chwili wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych w firmie Merserwis pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Firma Merserwis będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie ich bądź w wyniku powyższych zapisów dotyczących okresu i warunków przetwarzania.

Jeżeli powyższe zapisy są w jakiś sposób dla Państwa niejasne bądź niezrozumiałe, zachęcamy do kontaktu z IDO w celu wyjaśnienia, doprecyzowania lub poprawy danego zapisu.
dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze

Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Kimo Instruments, Audio Precision, GW Instek, Circutor, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Keysight.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg, Meatest i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00