22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Jak badać bezpieczeństwo maszyn i rozdzielnic?Typowe, niebezpieczne sytuacje związane z elektrycznymi urządzeniami to:
 • Awarie lub usterki sprzętu elektrycznego które mogą spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar
 • Awarie lub usterki w obwodach sterowania skutkujące nieprawidłowym działaniem maszyn
 • Zakłócenia lub przerwy w dostawie energii, jak również awarie lub usterki w obwodach zasilania powodujące nieprawidłową pracę maszyn
 • Utrata ciągłości obwodów, posiadających przesuwne lub obrotowe styki, w wyniku czego zagrożone stają się funkcje bezpieczeństwa
 • Zakłócenia elektryczne z zewnętrznego sprzętu elektrycznego lub generowane wewnętrznie powodujące nieprawidłowe działanie maszyny
 • Uwolnienie zgromadzonej energii (zarówno elektrycznej jak i mechanicznej) wywołujące porażenie elektryczne lub niespodziewane przesunięcie / obrót który może spowodować obrażenia ciała
 • Hałas na poziomach, który może powodować problemy zdrowotne dla przebywających tam osób
 • temperatura powierzchni, która może spowodować urazy
W celu weryfikacji bezpieczeństwa elektrycznego maszyn należy przeprowadzić odpowiednie pomiary:
 • Po montażu maszyny
 • Po zainstalowaniu urządzenia
 • Po modernizacji lub zmianie maszyny
 • Podczas okresowej konserwacji maszyn
Weryfikacja bezpieczeństwa maszyn

Zgodnie z PN-EN 60204, edycja 5, weryfikacja bezpieczeństwa maszyn jest wykonywana poprzez sprawdzenie i pomiary:
 • Sprawdzenie, czy sprzęt elektryczny jest zgodny z dokumentacją techniczną
 • Sprawdzenie ochrony przed pośrednim kontaktem przez automatyczne odłączenie
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Test wysokiego napięcia
 • Ochrona przed szczątkowym napięciem
 • Testy funkcjonalne
Bezpieczeństwo - sprawdzenie:
Badanie wizualne
Kontrola wzrokowa musi być przeprowadzona przed każdym testem bezpieczeństwa elektrycznego.

Oględziny ujawniają większość usterek!

Dokładna kontrola wzrokowa musi być wykonana przed każdym testem bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzić:
 • Przyłącza przewodów. Szczególnie ważne są przyłącza PE!
 • Osłony, obudowy
 • Napisy i oznaczenia związane z bezpieczeństwem muszą być wyraźne i czytelne
 • Ułożenie kabli, promienie przy prowadzeniu kabli, izolacja
 • Przełączniki, regulatory, lampy, klucze
 • Części podlegające zużyciu
 • Zabezpieczenie elektryczne i mechaniczne urządzeń (blokady, przełączniki, bezpieczniki, alarmy)
 • Otwory, filtry
 • Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi
 • Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona według instrukcji obsługi
 • Podczas oględzin muszą być oznaczone punkty pomiarowe do badań elektrycznych
Sprawdzić, czy nie ma oznak:
 • Uszkodzenia
 • Zanieczyszczenia, wilgoci, brudu, które mogą zagrozić bezpieczeństwu
 • Korozji
 • Przegrzania
Sprawdzenie ochrony przed pośrednim kontaktem przez automatyczne odłączenie.
Ten etap weryfikacji jest dość skomplikowany i musi być zawsze przeprowadzony w pewnej formule. Norma PN-EN 60204, edycja 5 umożliwia sprawdzenie stanu maszyny wg uproszczonych procedur.

Stan maszyny może być określony na podstawie:
 • Stanu dostarczonego urządzenia (zdemontowanego, w pełni zmontowanego)
 • Dokumentacji technicznej (dostępność do istniejących schematów elektrycznego okablowania maszyny)
 • Długości przewodów po instalacji
 • Charakterystyki wejścia zasilania – impedancja pętli zwarcia
Jak wybrać odpowiedni status maszyny i zakres badań opisano w normie PN-EN 60204, tabela 9.

Gdy stan urządzenia i zakres testów są określone zostają wtedy zdefiniowane limity dla ciągłości i / lub impedancji pętli zwarcia ZLOOP.

Test ciągłości

Test ten określa, że PE i ekwipotencjalne połączenia wewnątrz urządzenia mają odpowiednią rezystancję, która odpowiada ich długości i przekrojowi.

Wielkość prądu pomiarowego powinna być co najmniej 0.2 A do około 10 A. Korzystniejsze są większe prądy, szczególnie gdy rezystancja ma małą wartość, tzn. występuje większa powierzchnia przekroju i / lub krótsza długość przewodu.

Przed rozpoczęciem testu pomiaru ciągłości wymagana jest eliminacja wpływu rezystancji przewodów i rezystancji wewnętrznej przyrządu pomiarowego.


Pomiar rezystancji izolacji

Badanie to ujawnia usterki spowodowane przez zanieczyszczenia, wilgoć, pogorszenie izolacji metalu itp.

Rezystancja izolacji jest sprawdzana pomiędzy przewodami pod napięciem i dostępnymi (uziemionymi lub izolowanymi) częściami metalowymi.


Elementy i urządzenia, jeśli nie wiadomo czy wytrzymają napięcie badań powinny być odłączone podczas testu.

Do wrażliwego sprzętu elektronicznego i przeciwprzepięciowych urządzeń ochronnych należy stosować niższe napięcia testowe.

Testy wytrzymałości wysokim napięciem

Testy wytrzymałościowe WN służą do potwierdzenia integralności materiałów izolacyjnych. Podczas badania materiały izolacyjne w urządzeniu są poddane działaniu wyższego napięcia niż w czasie normalnej pracy. Potężne źródło wysokiego napięcia AC jest podłączone między zwartymi zaciskami przewodów fazowych i neutralnym a metalową obudową urządzenia. Jeśli prąd upływowy przekroczy predefiniowany limit przyrząd wyłączy się.

Elementy i urządzenia, jeśli nie wiadomo czy wytrzymują napięcie testowe powinny, podczas badania, być odłączone. Elementy i urządzenia, które zostały już przetestowane napięciowo i są zgodne z normami produktu mogą być odłączone podczas badań.

Impedancja pętli i przewidywany prąd zwarciowy

Przyrząd mierzy impedancję pętli zwarcia i oblicza spodziewany prąd zwarciowy. Wyniki można porównać z wartościami granicznymi wyznaczonymi na podstawie wybranych bezpieczników lub wyłączników RCD. Pomiary zgodne są z wymaganiami normy PN-EN 61557-3.

Badanie wyłączników RCD

W instalacjach chronionych za pomocą zainstalowanych wyłączników różnicowoprądowych RCD, konieczne jest wykonywanie wielu testów i pomiarów. Pomiary są zgodne z normą PN-EN 61557-6.


Można wykonać poniższe pomiary i testy:
 • Napięcia dotykowego
 • Czasu zadziałania
 • Prądu wyłączenia
 • Automatyczny test wyłącznika RCD


Czas rozładowania

Jeśli duże kondensatory w maszynach są odłączane od zasilania z reguły na elementach urządzenia pozostaje szczątkowy ładunek elektryczny.

Jeśli po odłączeniu zasilania na elementach występuje napięcie szczątkowe większe niż 60 V, powinno być rozładowane do wartości 60 V lub niższej w czasie 5 s po odłączeniu zasilania.

Dla wtyczek lub podobnych urządzeń z odsłoniętymi przewodami (np. końcówki), po odłączeniu rozładowanie napięcia do 60V lub poniżej powinno nastąpić w czasie do 1 s.


Test funkcjonalny

Test ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie działa prawidłowo.

Podczas pracy urządzenia powinny być sprawdzane następujące elementy:
 • Regulatory temperatury, monitory
 • RCD i inne urządzenia odłączające
 • Działanie funkcyjnych urządzeń, odłączających
 • Działanie przełączników, lampek, przycisków
 • Części obrotowe, silniki, pompy
 • Zużycie energii itp.
Zobacz szeroką gamę testerów bezpieczeństwa elektrycznego firmy Metrel
Ostatnio zmienianywtorek, 12 lipiec 2022 13:38
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00