22 831 25 21  22 831 42 56  merserwis@merserwis.pl

Pomiary wydatku przepływu powietrza wentylacji balometrem

  • Dział: Blog
Polskie (PN-83/B-03430) i europejskie normy ściśle określają, jaka powinna być cyrkulacja i wymiana powietrza we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Ból głowy, duszności, zmęczenie, obniżony komfort psychiczny i fizyczny: wszystkie te objawy są skutkiem niedostatecznego dostępu świeżego powietrza, którego brak w skrajnych przypadkach prowadzi do utraty przytomności, a nawet pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Jest to powód, dla którego względy bezpieczeństwa nakazują, aby wentylacja (grawitacyjna lub mechaniczna) była dostępna w każdym z pomieszczeń, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie.
Czytaj dalej...

Zastosowanie kamer termowizyjnych w pomiarze temperatury i wykrywania gorączki u ludzi

  • Dział: Blog
Niniejszy artykuł ma za zadanie dostarczyć rzetelnych informacji dotyczących możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała (w tym gorączki) ludzkiego i być cennym, praktycznym źródłem profesjonalnej wiedzy dla osób, firm i instytucji, a w szczególności galerii handlowych, planujących inwestycję w taką aparaturę pomiarową.

Czytaj dalej...

Analiza jakości energii zasilaczy impulsowych oscyloskopami GW Instek

  • Dział: Blog
Analiza mocy i jakości energii jest jednym z kluczowych aspektów poprawnej pracy urządzeń elektrycznych stosowanych zarówno w gospodarstwach domowych jak i przemyśle. To od efektywności zasilania urządzeń zależy ich całkowity pobór energii, co ostatecznie przekłada się na większe lub mniejsze koszty użytkowania danego urządzenia. Możemy wyróżnić dwa główne rodzaje zasilania: liniowe i impulsowe, gdzie oba rodzaje zasilania mają swoje wady i zalety. Zasilacze liniowe są łatwe do zaprojektowania i późniejszej naprawy, jednak ich wadami są duże wymiary i mała efektywność pracy. Natomiast zasilacze impulsowe charakteryzują się bardziej skomplikowaną konstrukcją, ale zaletami są mniejsze koszty produkcji, małe wymiary jak i duża efektywność pracy. To właśnie te zalety skłoniły producentów do coraz częstszego stosowania zasilaczy impulsowych w urządzeniach elektrycznych takich jak komputery, przetworniki, urządzeniach sterujących, gdzie są wymagane małe wymiary czy do długotrwałych testów urządzeń, gdzie koszty zasilania są znaczne.

Jednak nie należy tutaj również zapominać o problemie skomplikowanej konstrukcji, źle zaprojektowane i nieprzetestowane zasilacze impulsowe mogą cechować się niższą niż deklarowaną sprawnością pracy, wprowadzać zakłócenia do sieci elektrycznej przez generowanie wyższych harmonicznych lub powodować przeciążenia elektryczne. Ostatecznie może to prowadzić do uszkodzenia zasilanego urządzenia lub generować problemy w sieci zasilającej, do której są podłączone inne urządzenia.

W tym artykule nie skupimy się bezpośrednio na zasilaczach impulsowych (ten temat pozostawimy na oddzielny artykuł), a na przedstawieniu w jaki sposób można wykorzystać oscyloskopy firmy GW Instek z serii GDS-3000 z oprogramowaniem do analizy jakości energii do analizy parametrów zasilaczy impulsowych takich jak: jakość mocy, tętnienie czy pomiar składowych harmonicznych.

Czytaj dalej...

Współczynnik korekcji K w pomiarach prędkości i wydatku powietrza

  • Dział: Blog
Instalatorzy, technicy oraz inspektorzy związani z branżą HVACR często podczas wykonywania pomiarów prędkości przepływu i wydatku powietrza spotykają się z określeniem współczynnik korekcji. Najczęściej podczas konfiguracji profesjonalnego urządzenia pomiarowego (anemometru, balometru, przetwornika lub sondy pomiarowej) pojawia się opcja wprowadzenia tajemniczej wartości K. W instrukcji obsługi zazwyczaj znajdziemy dokładną informację, jak wprowadzić ten współczynnik, niestety w 99% przypadków nie dowiemy się, w jakim celu powinniśmy to zrobić i jak tę wartość prawidłowo dobrać.

Dla wielu osób wykonujących pomiary jest to spory problem, ponieważ na podstawie różnych sprzecznych informacji, które pojawiają się w Internecie oraz literaturze fachowej, trudno zrozumieć, do czego i kiedy wartość korekcji K jest wykorzystywana i jakie właściwie ma ona znaczenie.

Niestety zazwyczaj kończy się to tak, że współczynnik korekcji w pomiarach jest pomijany (przyjmuje się po prostu wartość K równą 1) lub jest stosowany w sposób nieprawidłowy. Nierzadko spotykana jest również sytuacja, gdy osoby wykonujące pomiary w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak istotne jest uwzględnienie tego współczynnika. Bagatelizują problem, a zmierzone przez nich wartości prędkości i wydatku powietrza są nierzetelne, i obarczone wysokim, ponad 20 procentowym błędem.

Uwzględniając wyżej wymienione problemy oraz coraz częściej pojawiające się pytania naszych Klientów (szczególnie techników i instalatorów związanych z branżą HVACR) w niniejszym artykule postaram się dokładnie wyjaśnić najważniejsze zagadnienia związane ze współczynnikiem korekcji K.
Czytaj dalej...

Badanie bezpieczeństwa stacji i przewodów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) cz. III

  • Dział: Blog
Badanie bezpieczeństwa stacji i przewodów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii, wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego oraz zapisy obowiązującej normy PN-EN 61851-1:2019-10 z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych firmy Metrel

Część 3: Badania bezpieczeństwa stacji i przewodów ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem przyrządów firmy Metrel

W części pierwszej naszej publikacji przybliżyliśmy podstawowe informacje nt. przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych. W drugiej części przedstawiliśmy m.in. wymagania prawne, normatywne oraz sposoby kontroli punktów ładowania pojazdów. W tej części (kończącej nasz cykl) przedstawimy nowoczesne, profesjonalne przyrządy pomiarowe firmy Metrel umożliwiające sprawne przeprowadzenie badań bezpieczeństwa punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Jak wspomniano w poprzednich częściach artykułu - specyfika pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego punktów ładowania wymaga zastosowania specjalnych narzędzi, które wprowadzą stację w stan odpowiedni do wykonania danego pomiaru, a także m.in. umożliwią pomiar specjalnych zabezpieczeń stosowanych w tego typu instalacjach. Sprzęt pomiarowy powinien być dostosowany do trybu ładowania i przypadku ładowania, w którym pracuje dany punkt czy przewód ładujący. W tym momencie należy jeszcze wspomnieć, że okresowym badaniom bezpieczeństwa powinny być poddawane wszystkie instalacje zasilające pojazdy elektryczne (a nie tylko te nadzorowane przez UDT).

Poniżej omówimy dwa podstawowe narzędzia pomiarowe firmy Metrel do tego typu zastosowań, a więc A 1532 EVSE adapter oraz A 1632 e-Mobility analyser wraz z dodatkowymi akcesoriami, a także przedstawimy możliwości wykonania poszczególnych pomiarów różnymi modelami mierników z serii Metrel Eurotest czy przyrządem MI 3325 Multiservicer XD.
Czytaj dalej...

Pomiary pirometrem - Najczęstsze błędy i prawidłowe użytkowanie

  • Dział: Blog
Pirometry, czyli mierniki temperatury na podczerwień, są obecnie jednymi z najbardziej popularnych przyrządów do pomiaru temperatury. Głównym powodem popularności są przystępne ceny oraz bardzo szybka metoda pomiaru temperatury. Warto już na wstępie wspomnieć i pamiętać, że pomiary pirometrami obarczone są pewnym błędem, który często zwiększany jest kilkukrotnie przez niewłaściwe użycie przyrządu.

Niestety wielu użytkowników tych przyrządów nie do końca zdaje sobie sprawę jaka jest zasada działania i pomiaru temperatury, co skutkuje często błędami podczas pomiaru i w konsekwencji niewłaściwym odczytem temperatury.

W poniższym artykule spróbujemy opisać zasadę działania miernika temperatury na podczerwień oraz opowiemy na co szczególnie należy zwrócić uwagę używając miernik temperatury na podczerwień.
Czytaj dalej...

Spalanie i analiza spalin - Część 2

  • Dział: Blog
Przeprowadzenie analizy spalin jest konieczne w celu kontroli i regulacji każdego kotła grzewczego. W warunkach nielaboratoryjnych tylko w ten sposób można odpowiednio ustawić proces spalania, tak aby uzyskać najwyższą wydajności przy możliwie najniższej emisji zanieczyszczeń.

Co to jest analiza spalin?


Na analizę spalania składa się pomiar temperatury i stężenia gazów, a także pomiar ciśnienia ciągu i poziomów sadzy. Pomiary te wykonuje się poprzez wprowadzenie do kanału spalinowego sondy, która pobiera próbkę spalin do analizy. Ciąg obliczany jest na podstawie różnicy między ciśnieniem gazów wewnątrz kanału a ciśnieniem zewnętrznym. Natomiast poziom sadzy określa się wizualnie poprzez porównanie ze wzorcem zabarwienia, które pobrana próbka pozostawia na specjalnym filtrze.
Czytaj dalej...

Badanie bezpieczeństwa stacji i przewodów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) cz. II

  • Dział: Blog
Badanie bezpieczeństwa stacji i przewodów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii, wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego oraz zapisy obowiązującej normy PN-EN 61851-1:2019-10 z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych firmy Metrel


W pierwszej części publikacji przybliżyliśmy podstawowe zagadnienia związane z ładowaniem przewodowym pojazdów elektrycznych. W tej części szerzej omówimy procedury odbiorczych i okresowych sprawdzeń bezpieczeństwa punktów ładowania, które należy wykonać, aby upewnić się czy ładowanie pojazdu jest bezpieczne dla użytkownika. Zanim przejdziemy do omawiania zakresu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Energii [1] czy normie PN-EN 61851-1 [4] - postaramy się pokrótce wyjaśnić czym sprawdzanie stacji ładowania różni się od standardowych badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia i dlaczego do wykonania pomiarów niezbędny jest odpowiedni sprzęt (jak np. urządzenia, które będą omawiane w trzeciej części publikacji - Metrel A 1532 EVSE Adapter czy Metrel A 1632 e-Mobility Analyser). Zaczniemy jednak od omówienia obwodów sterowania punktu ładowania, ponieważ bez znajomości ich działania - trudno jest poprawnie zweryfikować bezpieczeństwo danego urządzenia ładującego (a czasami wręcz niemożliwe jest wykonanie niektórych niezbędnych sprawdzeń).
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS
dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00