22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Wszystko co musisz wiedzieć o miernikach dźwięku

Rynek mierników dźwięku jest bardzo szeroki. Znajdziemy na nim modele kosztujące zarówno kilkadziesiąt złotych, jak i kilkadziesiąt tysięcy. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić cztery najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę w przypadku wyboru miernika dźwięku, tak by spełniał on generalne wymagania dla obecnych mierników oraz wymagania konkretnych norm branżowych lub procedur pomiarowych.


Normy dotyczące mierników dźwięku


Aktualne wymagania konstrukcyjne i pomiarowe mierników dźwięku określone zostały w normie PN-EN 61672-1 bazującej na międzynarodowej normie IEC 61672. Standard ten określa dwie klasy pomiarowe mierników dźwięku: 1 i 2 klasa wraz z dokładnym opisem wymagań postawionych dla każdej z nich.

Aby wybrać odpowiedni miernik dźwięku, należy upewnić się, która z klas pomiarowych jest wymagana w przypadku wykonywanych pomiarów. Mierniki klasy 1 pokrywają zarówno wymogi klasy 1 i 2, natomiast mierniki klasy 2 nie powinny być wykorzystywane podczas pomiarów wymagających użycia miernika dźwięku klasy 1.


Jakie parametry powinien mierzyć miernik dźwięku?


Dzisiejsze mierniki dźwięku pozwalają na jednoczesny pomiar wielu parametrów akustycznych. Warto jednak skupić się w pierwszej kolejności na tych, które zostały przedstawione w aktach prawnych lub normach, w ramach których pomiar hałasu zostanie przeprowadzony. Spośród najpopularniejszych parametrów wyróżnić możemy:

LAeq - Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany krzywą A. Jest to średnia energetyczna zmierzonych w określonym czasie zmian poziomu ciśnienia akustycznego. Parametr ten pozwala na przedstawienie w formie jednej liczby rzeczywistego, średniego hałasu zmierzonego w danym przedziale czasu.

LAFmax - Maksymalna wartość poziomu ciśnienia akustycznego skorygowana krzywą A ze stałą czasową F. Jest to maksymalna wartość poziomu hałasu zarejestrowana w określonym czasie.Porównanie LAeq i LFAmax


Poniższy wykres przedstawia pomiar źródła dźwięku. Ciągła, czerwona krzywa reprezentuje zmiany generowanego ciśnienia akustycznego w czasie. Przerywana, czerwona krzywa przedstawia parametr LAFmax, a przerywana niebieska linia, poziom LAeq. Jak widzimy, wartość LAFmax informuje nas jedynie o maksymalnym poziomie, który wystąpił w trakcie pomiarów. Z tego względu istnieje duże ryzyko, że zmierzona wartość zostanie zakłamana przez chwilowy hałas tła lub incydentalną zmianę generowanego poziomu. Parametr LAeq przedstawia wartość hałasu w sposób bardziej rzetelny, określając średnią energetyczną z wartości zarejestrowanych podczas całego pomiaru. Pozwala to zniwelować negatywny wpływ niechcianych dźwięków z zewnątrz i przedstawić zmieniający się w czasie poziom hałasu za pomocą jednej konkretnej wartości.


Zmiany ciśnienia akustycznego w czasie. Wykres wygenerowany za pomocą oprogramowania NoiseTools


Kalibracja mierników dźwięku


Mierniki dźwięku muszą zostać poddawane zarówno okresowemu wzorcowaniu, jak i bieżącej terenowej kalibracji.

Wzorcowanie okresowe przeprowadzane jest w laboratorium wzorcującym zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 61672-3. Takie wzorcowanie wg wytycznych producenta powinno zostać przeprowadzane minimum co 12 miesięcy, ale nie rzadziej niż co 2 lata.

Terenowe wzorcowanie przy pomocy kalibratora akustycznego spełniającego wymagania normy PN-EN IEC 60942. Miernik dźwięku każdorazowo przed rozpoczęciem pomiarów oraz po ich zakończeniu powinien zostać skalibrowany przy pomocy kalibratora akustycznego tej samej lub wyższej klasy pomiarowej.

Należy pamiętać, że wzorcowanie okresowe nie zwalania z obowiązku wykonania kalibracji przy pomocy kalibratora akustycznego. Z tego powodu przy zakupie miernika warto zadbać, by sonometr został dostarczony wraz z świadectwem wzorcowania oraz odpowiednim kalibratorem akustycznym.


Kalibratory akustyczny klasy 1 Cirrus CR:515 i CR:517


Analiza i raportowanie pomiaru pomiaru


Przedstawienie wyników jest ostatnim etapem całego procesu pomiarowego. Pod tym względem należy zastanowić się w jaki sposób będziemy przeprowadzać pomiary.

Jeżeli wykonujemy proste pomiary, w których wynik raportowany jest bezpośrednio po wykonaniu pomiaru, nie potrzebujemy miernika dźwięku umożliwiającego zapis w pamięci urządzenia. Takie mierniki jak, np. Cirrus Red CR161A (klasa 1) lub Cirrus CR:310 (klasa 2) pozwalają właśnie na takie zarządzanie wynikami.


Miernik dźwięku Cirrus CR:310


Dotalogging - Rejestrowanie danych


W przypadku wykonywania większej ilości pomiarów w jednym czasie lub potrzeby rejestracji dodatkowo zmian przebiegu poziomu ciśnienia akustycznego w czasie, niezbędny będzie miernik wyposażony w funkcję rejestracji (datalogger). Funkcja ta pozwala rejestrować w mierniku wszystkie wymagane parametry takie, jak LAeq lub czasowe zmiany poziomu ciśnienia akustycznego LAFp, a następnie poprzez dedykowane oprogramowanie wyeksportować dane w postaci arkusza CSV, wykresu lub raportu pomiarowego.

Miernik z funkcją dataloggera to, np. Cirrus Red CR161B (klasa 1) lub Cirrus Red CR162B (klasa 2).


Fragment arkusza pomiarowego, zawierający zarejestrowane wartości hałasuRaport pomiarowy wyeksportowany przy pomocy oprogramowania NoiseToolsPomiary w pasmach częstotliwościowych


Niektóre pomiary wymagają przedstawienia udziału konkretnych pasm częstotliwościowych w całkowitym hałasie. W przypadku takich pomiarów niezbędny będzie miernik hałasu wyposażony w rejestrację dźwięku w pasmach częstotliwościowych zależnie od wymagań pasm oktawowych lub tercjowych. Takimi miernikami są Cirrus Red CR 161C (pasma oktawowe), Cirrus Green CR171B (pasma tercjowe).Graficzne przedstawienie poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych. Oprogramowanie NoiseToolsGraficzne przedstawienie poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych. Oprogramowanie NoiseTools


Zainteresowała Cię oferta lub chcesz poznać
szczegóły? Skontaktuj się ze specjalistą!

Robert Maćkowiak

Specjalista ds. Akustyki

Zadzwoń 22 531 00 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ostatnio zmienianywtorek, 05 lipiec 2022 15:06
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00