22 831 25 21  22 831 42 56  merserwis@merserwis.pl
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 709.

Testery Eurotest z funkcją AUTO SEQUENCE

Firma Merserwis wprowadza do sprzedaży nową rodzinę przyrządów Metrel Eurotest do sprawdzania parametrów instalacji elektrycznych. Piąta generacja wielofunkcyjnych testerów instalacji elektrycznych firmy Metrel jest praktycznym ucieleśnieniem wiedzy  firmy Metrel w zakresie prowadzenia procedur pomiarowych.


Dla ekspertów Metrela przy pro­jektowaniu  wszystkich  no­wych produktów  rodziny Eurotest najważniejsze Wysokiej klasy tester instalacji elektrycznej EurotestXA z opatentowaną procedurą pomiarową AUTO SEQUENCE®było: bezpieczeństwo, poprawne działanie i łatwość obsłu­gi. Wszystko to zostało uwzględnio­ne przy projektowaniu nowych te­sterów. Pod tym względem na szcze­gólną uwagę zasługują dwa przyrzą­dy: EurotestXA (fot. 1) i EurotestAT (fot. 2), w które wbudowano nową funkcję AUTO SEQUENCE.

Do czego służy AUTOSEQUENCE®?

Tester instalajci elektrycznej EurotestATOpatentowana procedura pomia­rowa AUTO SEQUENCE firmy Me­trel ułatwia ocenę i certyfikację stanu ochrony przeciwporażenio­wej, jak również jakości działania oraz ochrony przeciwpożarowej in­stalacji elektrycznych. EurotestAT i EurotestXA z programowaną funk­cją AUTO SEQUENCE przeprowa­dzają automatycznie wszystkie wy­magane testy, zwracając jednocze­śnie uwagę na anomalie występu­jące w instalacjach elektrycznych.

Pomiar rezystancji uziemienia metodą trzyprzewodowąTest kończy się wyświetleniem wy­niku i oceny typu dobry/zły, a całość trwa krócej niż 1 minutę. Operator nie musi już ręcznie porównywać kilkudziesięciu wyników i parametrów z różnymi wartościami granicz­nymi. Nie musi dbać o to, aby po­wtarzać wszystkie lub pojedyncze kroki procedury, dokonywać prze­łączeń i testów na wydzielonych obwodach. Wszystko to robi auto­matycznie i za jednym uruchomie­niem procedura funkcji AUTO SE­QUENCE.

Testowanie w trybie AUTO SE­QUENCE można Sonda luksometrycznapodzielić na trzy etapy, które krok po kroku prowadzą operatora do stworzenia znormalizo­wanego raportu pomiarowego.

Pierw­szy etap polega na przeprowadzeniu testu AUTO SEQUENCE po stronie rozdzielnicy. Drugi etap to wykona­nie wstępnie zdefiniowanego testu AUTO SEQUENCE po stronie in­stalacji i powtórzenie go oddzielnie dla każdego gniazda wtyczkowego. Etap końcowy polega na zapisaniu w pamięci wyników testu AUTO SEQUENCE i przesłaniu ich do kom­putera w celu stworzenia znormali­zowanego raportu pomiarowego.

Charakterystyka testerów?

Najbardziej złożone testery EurotestXA i EurotestAT mierzą pięć razy szybciej niż testery dostępne do tej Wirtualna klawiatura Qwerty pory, a wirtualna klawiatura Qwerty (fot. 3) umożliwia wpisywanie nazw struktur instalacyjnych do generowanych wstępnie raportów. Przyrządy te jednorazowo zbierają maksymalnie 50 wyników testów na jedno gniazdo wtykowe. Pamięć ma strukturę drzewa, która może mieć głębokość 10 po ziomów i 2000 lokalizacji. Dodatkowo data i czas rejestrowane są z każdym zapisanym w pamięci wynikiem. Dzięki zaawansowanym funkcjom pomiarowym mierniki Eurotest automatycznie wykrywają wszystkie możliwe zagrożenia bezpieczeństwa operatora. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu na bieżąco w czasie pomiarów poziomów napięć gniazd wejściowych.

Obsługiwane są systemy zasilające typu TN/TT/IT. Mierniki Eurotest posiadają także wbudowany układ monitorowania stanu izolacji (IMD) w systemach zasilających typu IT ze sprawdzaniem prądu upływowego (ISFL). Za ich po mocą możliwy jest test ciągłości obwodu, który przeprowadza się standardowo dla obu kierunków prze pływu prądu pomiarowego 200 mA. Pozwala to na skompensowanie rezystancji przewodów pomiarowych, a elektroniczny układ zabezpiecza przyrząd przed niewłaściwym podłączeniem urządzenia. Pomiar rezystancji uziemienia odbywa się metodą dwu lub trójprzewodową z użyciem wbudowanego generatora zasilanego bateryjnie.

Zalecane jest wykonanie testu z wykorzystaniem dwóch dodatkowych uziomów prętowych umieszczonych w linii prostej lub na wierzchołkach trójkąta w celu eliminacji wpływu na pomiar prądów błądzących. Przyrządy Eurotest umożliwia ją także sprawdzanie kierunku wirowania faz w systemach trójfazowych oraz wyłączników różnicowoprądowych (RCD – Residual Current Device) z funkcją blokady. Pomiar impedancji pętli zwarcia odbywa się bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych, a umieszczona w pamięci miernika tabela bezpieczników ułatwia analizę otrzymanych wyników pomiarów.

Wyposażenie standardowe testerów Za pomocą opcjonalnej sondy pomiarowej można również wykonać pomiary natężenia światła. We wszystkich testerach Eurotest informacje wyświetlane są na dużym podświetlanym wyświetlaczu typu matrix o rozdzielczości 320×240 punktów. Dostępne funkcje przyrządu zawierają menu pomocy z krótkim przewodnikiem i schematami elektrycznymi. Wystarczy nacisnąć przycisk HELP, aby uzyskać niezbędne informacje. W wyposażeniu standardowym znajduje się zestaw baterii wielokrotnego ładowania wraz z ładowarką (fot. 4).

Przyrządy Eurotest spełniają wymagania norm ze względu na:

- funkcjonalność: EN 61557,
- standardy pomiarowe: IEC/EN 60364, EN 61008, EN 61009, EN 60755, BS 7671, AS/NZ 3760, CEI 64.8, HD 384, VDE 0413,
- kompatybilność elektromagnetyczną (EMC): EN 61326,
- bezpieczeństwo (LVD): EN 61010 ­1, EN 61010 ­ 031, EN 61010­02­032.

Oprogramowanie

Wykorzystując oprogramowanie EuroLink do tworzenia raportów pomiarowych można korzystać z kilku przeznaczonych specjalnie do tego celu narzędzi do wizualizacji danych. Po przesłaniu do komputera wyników pomiarów, za pomocą wbudowanych złącz komunikacyjnych RS232 lub USB można przygotować standaryzowane raporty pomiarowe wykorzystując do ich stworzenia informacje zawarte w pamięci testera.Program EuroLink PRO wyposażono w funkcję tworzenia profesjonalnych raportów i świadectw sprawdzenia instalacji elektrycznych. Główne strony programu zawierają szczegółowe dane na temat obiektów i instalacji, dane operatora, sprzętu i wyposażenia pomiarowego. Do każdej rozdzielnicy dodano też formularze świadectw sprawdzeń wstępnych i okresowych. Poszczególne kolumny i wiersze tworzonego dokumentu są automatycznie wypełniane wynikami pomiarów. Filtr „najgorszego przypadku” umieszcza w raporcie dla każdego obwodu tylko właściwe dane.


Niniejszy tekst jest przedrukiem artykułu "Testery Eurotest z funkcją AUTO SEQUENCE" który ukazał się w magazynie elektro.info 09/2006.

Oryginalna wersja artykułu w pliku PDF: Testery Eurotest z funkcją AUTO SEQUENCE - elektro.info - (1,1MB)

dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze

Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00