22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Aktywny adapter trójfazowy Metrel A 1507

Firma Metrel od kilkudziesięciu lat produkuje najwyższej jakości przyrządy pomiarowe do bardzo wielu zastosowań w tym mierniki dla elektryki, energetyki czy elektroniki. Od początków funkcjonowania (lata 50-tych XX wieku - poznaj historię Metrel w Polsce i na świecie!) priorytetem firmy jest konstruowanie aparatury wyróżniającej się nie tylko wysoką jakością i bezpieczeństwem obsługi, ale także wygodą użytkowania i dodatkowymi funkcjonalnościami pozwalającymi bardzo szybko wykonywać pomiary bez uszczerbku na ich dokładności. Przedstawiamy kolejne urządzenie marki Metrel, które wpisuje się w tę filozofię - Aktywny adapter 3-fazowy Metrel A 1507. W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku, które są ograniczone tylko do jednego pomiaru, innowacyjny adapter Metrel posiada możliwość automatycznego wykonania aż do czterech pomiarów (pomiar izolacji, pętli, RCD, napięcie) co sprawia, że jest to najszybsza metoda pomiarowa.W większości przypadków bezpieczne wykonanie pomiarów bezpieczeństwa instalacji, maszyn czy urządzeń wiąże się z czasowym wyłączeniem badanego obiektu z eksploatacji, co z kolei często generuje poważne koszty. W odpowiedzi na ten mankament Metrel opracował i opatentował specjalną funkcję automatycznych sekwencji testowych AutoSequence®. Funkcja pozwala znacznie zaoszczędzić czas potrzebny na wykonywanie badań poprzez automatyczne wykonywanie serii niezbędnych pomiarów jeden po drugim bez konieczności ingerencji użytkownika. Testy AutoSequence® stosowane są w mniej lub bardziej zaawansowanej formie w większości nowych mierników i testerów Metrel, pozwalając ograniczyć czas potrzebny na wykonanie pomiarów do absolutnego minimum. Wyżej wymieniona oszczędność odbywa się bez utraty dokładności pomiarów, ponieważ redukowany jest głównie czas potrzebny na właściwą konfigurację przyrządu pomiarowego, ustawianie parametrów pomiarowych i zapis pomiarów w odpowiedniej lokalizacji w pamięci.

Testy AutoSequence® są jednak tylko jednym z wielu elementów składających się na szybkość i wygodę wykonywania pomiarów nowoczesnymi przyrządami marki Metrel. Równie ważną rolę odgrywa wyposażenie standardowe i dodatkowe akcesoria, których zastosowanie także pozwala znacząco skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie rzetelnej kontroli. Jednym z takich akcesoriów jest dostępny w sprzedaży od grudnia 2018 roku aktywny adapter trójfazowy Metrel A1507, który znacząco skraca czas potrzebny do wykonania kompleksowych pomiarów trójfazowych instalacji niskiego napięcia za pomocą nowoczesnych testerów bezpieczeństwa instalacji Metrel.

Współpraca z najnowszymi testerami bezpieczeństwa instalacji Metrel


Znany od lat, adapter do pomiarów 3-fazowych Metrel A 1111 pozwala na wygodne wykonywanie pomiarów w instalacjach trójfazowych z tym, że jest sterowany ręcznie i ogranicza się wyłącznie do gniazd 5-pinowych 16A. Adapter A 1111 posiada pokrętło do manualnego ustawiania odpowiednich połączeń pomiarowych.

W nowym, aktywnym adapterze A 1507 wszystko dzieje się automatycznie dzięki zastosowaniu specjalnego silnika sterującego połączeniami torów pomiarowych. Adapter A 1507 może być stosowany z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi do badania bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia Metrel takimi jak: Metrel MI 3152 EurotestXC, Mertrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV oraz Metrel MI 3155 EurotestXD. Dzięki zastosowaniu w wyżej wymienionych wielofunkcyjnych miernikach instalacji zaawansowanego interfejsu użytkownika oraz łączności poprzez Bluetooth testowanie instalacji trójfazowych staje się dużo łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze dla osoby przeprowadzającej pomiary.

Adapter A 1507 umożliwia pomiar napięcia fazowego i międzyfazowego oraz kolejności następstwa faz, rezystancji izolacji (napięciem do 1000V), ciągłości połączeń ochronnych, testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiar impedancji linii (L-N, L-L) wraz z obliczaniem spadku napięcia oraz impedancji pętli zwarcia (L-PE).


Korzystanie z adaptera trójfazowego A 1507 w praktyce


Wykonywanie pomiarów instalacji trójfazowej adapterem A 1507 z użyciem wielofunkcyjnych mierników Eurotest Metrel MI 3152, MI 3152H oraz MI 3155 jest niezwykle łatwe, szybkie, a przy użyciu przewodów z wtyczkami dedykowanych do gniazd 5-pinowych (3P+N+PE) 16A lub 32A, również bardzo bezpieczne dla użytkownika.

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest podłączenie się do badanej instalacji za pomocą przewodów zakończonych sondami ostrzowymi / krokodylkami lub wspomnianych wtyczek do pomiaru gniazd trójfazowych A 1641 (16A) lub A 1642 (32A). Po podłączeniu adaptera do przyrządu należy go aktywować w ustawieniach testera i skonfigurować połączenie Bluetooth. Połączenie z aktywnym adapterem A 1507 sygnalizowane jest na ekranie funkcji pomiarowych odpowiednią ikoną - 3ph.

Następnie z menu parametrów pomiarowych pojedynczych testów użytkownik wybiera, pomiędzy którymi żyłami ma być wykonany dany pomiar. Przykładowo przy pomiarze rezystancji izolacji dostępnych jest 10 konfiguracji (L1-L2, L1-L3, L1-N, L1-PE, L2-L3, L2-N, L2-PE, L3-N, L3-PE, N-PE). Po wybraniu odpowiedniej opcji adapter automatycznie ustawi tory pomiarowe do wykonania pomiaru pomiędzy wybranymi przewodami. Po wybraniu odpowiedniej opcji i poprawnym ustawieniu pozostałych parametrów wystarczy wcisnąć przycisk start i uruchomić pomiar.

Pomiar zostanie wykonany pomiędzy wybranymi żyłami bez konieczności skomplikowanej ingerencji w układ pomiarowy. W adekwatny sposób użytkownik może zbadać napięcia pomiędzy poszczególnymi żyłami, kolejność następstwa faz, impedancję pętli zwarcia (sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania), impedancję linii (+ sprawdzenie spadków napięć przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu obwodu) czy też, np. sprawdzić parametry wyłącznika RCD przy upływie z wybranej fazy.


Szybsze wykonywanie pomiarów dzięki automatyzacji i planowaniu z wykorzystaniem testów AutoSequence® i interfejsu wybranych mierników Metrel


Wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe Metrel MI 3152, MI 3152H oraz MI 3155 posiadają zaimplementowane specjalne testy AutoSequence® pozwalające na automatyzację pomiarów oraz interfejs pozwalający na szczegółowe ich planowanie. Te dwie cechy mogą być wykorzystywane łącznie lub zamiennie do jeszcze szybszego wykonywania pomiarów instalacji czy gniazd trójfazowych niż w przypadku wykonywania osobo pojedynczych testów.

W przypadku testów AutoSequence® w przyrządach MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5 kV są one z góry zaimplementowane w przyrządzie i użytkownik może zmieniać wyłącznie ich parametry używane do pomiaru. Natomiast w najbardziej zaawansowanym modelu Metrel MI 3155 EurotestXD użytkownik może sam w dowolny sposób konfigurować testy automatyczne za pomocą Edytora Testów AutoSequence®. Edytor został zaimplementowany w oprogramowaniu Metrel Electrical Safety Manager i pozwala układać, krok po kroku, cały test ze wszystkich dostępnych funkcji pomiarowych:

Przykładowy fragment automatycznego testu rezystancji izolacji dla gniazda trójfazowego 16A stworzonego za pomocą oprogramowania Metrel ES Manager.

Dla każdego kroku pomiarowego całego testu użytkownik może ustawić wszystkie podstawowe dane dotyczące wybranego pomiaru:

Przykładowe ustawienie parametrów pomiarowych do wybranego kroku pomiarowego testu automatycznego (dla pomiaru rezystancji izolacji jest to napięcie probiercze, oznaczenia żył pomiędzy którymi wykonane będą pomiary oraz dopuszczalna wartość graniczna zgodnie z odpowiednią normą)

Ponad to po każdym kroku pomiarowym użytkownik ma możliwość wyboru, czy przejście do kolejnego kroku ma być wykonywane przez przyrząd automatycznie, czy ma następować po manualnym potwierdzeniu przez użytkownika - w zależności także od wyniku pomiaru:

Wybór sposobu przejścia do kolejnego kroku pomiarowego w zależności od wyniku danego kroku

W powyższy sposób, dla miernika Metrel MI 3155, można skonfigurować kompletny test dla gniazd lub instalacji trójfazowych składający się z wielu funkcji pomiarowych ze zdefiniowanymi parametrami pomiarowymi. Po uruchomieniu testu z poziomu przyrządu aktywny adapter A 1507 będzie automatycznie ustawiał tory pomiarowe i samoczynnie wykonywał kolejne etapy pomiarów (o ile test został skonfigurowany w taki sposób) wykorzystując wartości ustawione przy projektowaniu testu.

Innym sposobem na sprawne wykonywanie pomiarów na gniazdach / instalacjach trójfazowych jest wykonywanie zaplanowanych pomiarów z poziomu organizera pamięci. Pomiary takie można zaplanować w oprogramowaniu Metrel Electrical Safety Manager lub bezpośrednio na przyrządzie pomiarowym. W przypadku planowania testów w urządzeniu z pomocą przychodzi wygodny, dotykowy wyświetlacz z klawiaturą ekranową.

Wszystkie wymagane pomiary można więc w łatwy sposób zaplanować (parametry pomiarów ustawiane są w sposób bardzo zbliżony do opisanego wyżej przykładu tworzenia testu automatycznego), a dzięki możliwości intuicyjnego kopiowania oraz wklejania użytkownik może łatwo i szybko przenieść te pomiary do innego obiektu, np. drugiego gniazda tego samego typu zasilanego z tego samego obwodu. Możliwość kopiowania/wklejania/klonowania dostępna jest również z poziomu oprogramowania lub interfejsu przyrządu.

Przykładowo zaplanowane pomiary (z poziomu oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager) dla gniazda trójfazowego 16A

W tym przypadku jednak użytkownik wybiera dany pomiar w danej lokalizacji ręcznie, krok po kroku wykonując wszystkie pomiary i zapisując je w wybranej lokalizacji. Aktywny adapter trójfazowy Metrel A 1507 również i w tym wypadku automatycznie ustawia tory prądowe adekwatnie do wybranego typu pomiaru. Dzięki temu nie ma potrzeby każdorazowego ustawiania parametrów pomiarowych oraz każdorazowego wyboru miejsca zapisania pomiaru. To wszystko znacznie skraca czas potrzebny do wykonania badań oraz poprawia organizacje zapisywanych wyników pomiarowych.

W wielofunkcyjnym przyrządzie Metrel MI 3155 obie możliwości mogą być ze sobą połączone co dodatkowo optymalizuje ogólną wydajność pomiarową.

Podsumowanie adaptera Metrel A 1507


Aktywny adapter trójfazowy Metrel A 1507 w połączeniu z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi Metrel MI 3152 EurotestXC, MI 3152H EurotestXC 2,5kV oraz MI 3155 EurotestXD pozwala na bardzo szybkie i bardzo dokładne wykonywanie pomiarów trójfazowych instalacji elektrycznych zarówno z poziomu rozdzielnic, wypustów jak i najczęściej spotykanych gniazd 16A i 32A.

Adapter ten może być również łączony z innymi adapterami jak A 1532 (adapter dedykowany do pomiarów stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVSE) dzięki czemu staje się on przydatnym elementem w bardzo wielu zastosowaniach. Niewielkie wymiary oraz waga, bezprzewodowa łączność z przyrządem poprzez Bluetooth czy zasilanie akumulatorowe (3x AA) z funkcją automatycznego włączania i wyłączania sprawiają, że adapter A1507 jest bardzo praktycznym narzędziem pomiarowym pozwalającym na zaoszczędzenie dużej ilości czasu potrzebnego na wykonanie pomiarów przy zachowaniu maksymalnej dokładności i rzetelności każdego z nich.

W Polsce w skład wyposażenia zestawu wchodzą adapter A 1507 wraz z przewodami i sondami krokodylkowymi/ostrzowymi oraz adaptery do gniazd trójfazowych 16A (A 1641) oraz 32A (A 1642). Adapter można zakupić osobno lub wraz z przyrządem pomiarowym. Dodatkowych informacji udziela bezpośredni przedstawiciel firmy Metrel w Polsce – firma Merserwis z siedzibą w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu i zakupu!


Zestaw standardowy oferowanego adaptera Metrel A 1507


Mgr inż. Tomasz Lipiński


 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 12 wrzesień 2022 13:15
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00