22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych najnowszej generacji - Metrel MI 3155 EurotestXD

Wraz z początkiem marca 2018 roku do sprzedaży w Polsce zostaje wprowadzony najnowszy miernik bezpieczeństwa instalacji elektrycznych słoweńskiej firmy Metrel - model MI 3155 EurotestXD. Przyrząd ten łączy w sobie nowoczesność (dzięki zastosowaniu kilku innowacyjnych rozwiązań zarówno jeśli chodzi o same pomiary jak i sposób obsługi interfejsu i pamięci miernika) jak i niezawodność (dzięki ponad 60 lat tradycji w produkcji przyrządów pomiarowych firmy Metrel oraz ponad 20 lat produkcji mierników z serii Eurotest). Możliwości tego miernika postaramy się przybliżyć w dalszej części niniejszego artykułu.

Umarł król - niech żyje król!


Wraz z początkiem marca 2018 roku z oferty firmy Metrel w Polsce znika najprawdopodobniej najbardziej znany w naszym kraju produkt tej marki - Metrel MI 2086 Eurotest 61557. Miernik pod koniec lat 90 i na początku lat 2000 dosłownie zrewolucjonizował wykonywanie pomiarów bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Dzięki swojej uniwersalności i innowacyjności bardzo szybko stał się narzędziem idealnym dla wielu pomiarowców, którzy często rezygnowali z kilku posiadanych urządzeń jednofunkcyjnych na rzecz jednego wygodnego i uniwersalnego urządzenia. Fakt, że model MI 2086 Eurotest 61557 miał swoją premierę na przełomie wieków spowodował, że ze względu na niektóre przestarzałe rozwiązania (jak np. komunikacja z komputerem poprzez port RS-232) czy brak możliwości pomiaru impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych RCD (podczas gdy przez dwie dekady wyłączniki te stały się podstawowym elementem zabezpieczenia przeciwporażeniowego instalacji), firma Metrel, mimo niesłabnącego zainteresowania tym modelem aż do dnia dzisiejszego, zdecydowała się zakończyć produkcję i dystrybucję tego modelu.

Miejsce testera Metrel MI 2086 Eurotest 61557 zastępuje model MI 3155 EurotestXD, który posiada wszystko to, aby znów zrewolucjonizować rynek mierników instalacji elektrycznych. Jest to bowiem pierwszy przyrząd pomiarowy na rynku łączący w sobie funkcje pomiarów instalacji elektrycznych w układzie sieci IT (sprawdzenie urządzeń monitorujących stan izolacji IMD, pomiar prądu pierwszego uszkodzenia ISFL) z pomiarem rezystancji izolacji napięciem 2,5kV - używanym choćby przy badaniu przewodów energetycznych. Jeśli dodamy do tego m.in. 4-przewodowy pomiar rezystancji przewodów ochronnych / wyrównawczych pozwalający ominąć procedurę kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych czy pomiar czasu rozładowania przy badaniu maszyn elektrycznych (a to jedynie wierzchołek możliwości tego przyrządu) oraz profesjonalne oprogramowanie do tworzenia zautomatyzowanych struktur pomiarowych i raportów w standardzie - dostajemy przyrząd, który pod kątem uniwersalności w momencie premiery wyraźnie wyprzedza całą konkurencję.

Jakość wykonania, wyposażenie, zaawansowane zarządzanie energią zaprojektowane bez kompromisów


Przyrząd Metrel MI 3155 EurotestXD został wykonany na bazie ponad 60-letnich doświadczeń firmy Metrel (wchodzącej wcześniej w skład zakładów ISKRA) w tworzeniu najwyższej jakości przyrządów pomiarowych. Jest to flagowy model słoweńskiego producenta będący kwintesencją najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie miernictwa instalacji elektrycznych.

Na polskim rynku dostępne będą dwie wersje: ST+ oraz EU różniące się dostępnym wyposażeniem standardowym. Obie będą posiadały wyposażenie niezbędne do wykonania wszystkich podstawowych pomiarów. W skład wyposażenia podstawowego wchodzą przewody pomiarowe standardowe, do pomiarów rezystancji izolacji napięciem 2,5kV oraz do metody 4-przewodowej z końcówkami bananowymi na które można nałożyć sondy ostrzowe lub krokodylki, sonda Commander do pomiarów na gniazdach 1-fazowych, zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia.

Wersja EU posiada dodatkowo cęgi A1018 oraz A1019 za pomocą których można wykonać pomiar rezystancji uziemienia metodą dwucęgową lub pomiar prądu płynącego w danym obwodzie. Jeśli chodzi o pozostałe elementy wyposażenia są one tożsame dla obu wersji - są to pojemny futerał na miernik i wszystkie akcesoria, pakiet oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager w wersji rozszerzonej: Advanced na komputery PC wraz z przewodami komunikacyjnymi, aplikacja aMESM na urządzenia z systemem Android, a także niezbędna dokumentacja, w tym świadectwo wzorcowania i instrukcja obsługi w języku polskim, dostępna również w wersji elektronicznej na dołączanej płycie CD.

Przyrząd oferowany na naszym rynku wyposażony jest w bardzo pojemny akumulator o pojemności 8800 mAh z szybkim systemem ładowania i intuicyjne zarządzanie energią elektryczną, które pozwala m.in. na automatyczne wyłączenie ekranu gdy miernik jest nieużywany przed dłuższą chwilę. Pełne naładowanie akumulatora trwa tylko około 3 godzin i pozwala aż na kilkanaście godzin nieprzerwanej pracy*.

Ponadto warto wspomnieć, że zarówno miernik jak i oprogramowanie posiada w pełni polskie menu.

* Ilość wykonanych pomiarów zależy od typu pomiarów, które wykonuje użytkownik.

Dotykowy ekran i klawisze funkcyjne - czyli szybkość, prostota i intuicyjność obsługi


Firma Metrel nie ogranicza możliwości obsługi miernika do tylko jednego rozwiązania. W zależności od wygody i potrzeb poruszanie się po menu miernika Metrel MI 3155 EurotestXD jest możliwe na kilka dostępnych sposobów.


Pierwszy z nich to skorzystanie z pojemnościowego, dotykowego i kolorowego ekranu o przekątnej 4,3 cala, wysokim kontraście i z podświetleniem znanego choćby z modelu MI 3152 EurotestXC. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia szybkie poruszanie się po menu oraz m.in. komfortowe wprowadzanie danych do przyrządu za pomocą wirtualnej klawiatury wyświetlanej na ekranie.


Drugim sposobem nawigacji po menu są tradycyjne, fizyczne przyciski wykonane z wysokowytrzymałej gumy. Jeśli użytkownik z różnych powodów nie chce lub nie może (mając na rękach, np. rękawice) korzystać z dotykowego ekranu - obsługę z poziomu ekranu można wyłączyć i z powodzeniem sterować przyrządem za pomocą wspomnianych przycisków nawigacyjnych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby miernik obsługiwać równocześnie za pomocą ekranu jak i przycisków funkcyjnych co może być przydatne w trzecim sposobie.


Trzeci sposób (choć w gruncie rzeczy nie jest to sposób autonomiczny) to szybkie przełączanie się pomiędzy głównymi funkcjami przyrządu za pomocą klawiszy skrótów. Klawisz koloru granatowego w szybkim tempie przenosi użytkownika do menu wyboru testów pojedynczych, klawisz koloru pomarańczowego natychmiast pozwala zawiadywać automatycznymi testami AutoSequence®, klawisz koloru zielonego umożliwia szybkie przejście do menu organizera pamięci, a wciśnięcie klawisza z ikoną koła zębatego przeniesie użytkownika do menu ustawień. Dla maksymalnego ułatwienia kolory przycisków odpowiadają kolorom “kafelków” w menu.

Konfigurowalne menu - czyli sposób na szybki wybór potrzebnej funkcji


Przyrząd Metrel MI 3155 EurotestXD w dniu premiery posiada prawie 40 różnorodnych funkcji pomiarowych. Dodatkowo bardzo prawdopodobne jest, że dzięki możliwości łatwej aktualizacji oprogramowania przyrządu liczba funkcji miernika jeszcze wzrośnie (tak jak miało to miejsce w przypadku modelu MI 3152 EurotestXC). Szybkie znalezienie odpowiedniej funkcji pomiarowej wśród aż tylu dostępnych opcji może być problematyczne, dlatego też udostępniono użytkownikowi możliwości dostosowania wyglądu menu wyboru funkcji do jego indywidualnych preferencji.


Funkcje pomiarowe mogą być podzielone według tzw. grup zastosowań. Przykładowo jeśli wybierzemy grupę dedykowaną dla pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych niskiego napięcia - wyświetlone zostaną tylko funkcje przydatne przy takim zastosowaniu przyrządu. Analogicznie, wybierając grupę dedykowaną do pomiarów bezpieczeństwa maszyn elektrycznych wyświetlone zostaną tylko funkcje przydatne do tego zastosowania.

W mierniku Metrel MI 3155 EurotestXD zaimplementowano aż 7 grup zastosowań:
 • Instalacje elektryczne niskiego napięcia
 • Instalacje przemysłowe, maszyny elektryczne
 • Instalacje w obiektach medycznych pracujących w układzie sieci IT
 • Instalacje obsługujące mobilne generatory energii pracujące w układzie sieci IT
 • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
 • Instalacje odgromowe
Dodatkowo, ósmą możliwością, można uznać możliwość wyświetlenia wszystkich funkcji pomiarowych.

Niezależnie od wybranej grupy zastosowań, użytkownik może wybrać interesujący go pomiar bezpośrednio spośród wyświetlanych wariantów lub skorzystać z opcji wyświetlania ostatnio używanych funkcji, co pozwoli na jeszcze szybsze poruszanie się w obrębie najczęściej wykonywanych testów!

Uniwersalność - czyli pomiary bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia i nie tylko…


Przyrząd Metrel MI 3155 EurotestXD należy do grupy mierników dedykowanych do badania bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia w oparciu o normę PN-HD 60364-6:2016-07, jak również w oparciu o poprzednie edycje tej normy.

Za pomocą tego miernika wykonamy:
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Impedancji pętli zwarcia (także bez wyzwolenia wyłącznika RCD z automatyczną oceną wyników pomiarów dzięki zaimplementowanym charakterystykom zabezpieczeń nadprądowych)
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych RCD (z automatyczną oceną wyniku dzięki zaimplementowanym wymaganiom odpowiednich norm dotyczących czasów i prądów zadziałania)
 • Pomiar kolejności następstwa faz
 • Pomiar spadku napięcia
 • Sprawdzenie dedykowane sieciom w układzie IT: funkcjonalności urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) oraz pomiar prądu upływu przy pojedynczym doziemieniu przewodu fazowego
Na tym jednak nie kończą się możliwości miernika.

Oprócz odbiorczych i okresowych pomiarów bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia przyrząd m.in. pozwala wykonywać pomiar rezystancji izolacji napięciem 2,5kV co jest przydatne m.in. przy badaniu kabli. Pozwala także wykonać pomiary maszyn elektrycznych w oparciu o normę PN-EN 60204-1 w zakresie funkcji pomiaru ciągłości połączeń ochronnych, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia czy czasu rozładowania (napięć szczątkowych). Za pomocą przystawki luksometrycznej zmierzymy także natężenie oświetlenia, a z przystawką do badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych A1532 (EVSE) wykonamy wszystkie sprawdzenia i badania tego typu urządzeń pod kątem zgodności z normą PN-EN 61851-1. Za pomocą cęgów pomiarowych zmierzymy prąd pobierany przez dany obwód lub urządzenie, a za pomocą przystawki A1143 czyli wysokoprądowego adaptera do pomiarów impedancji pętli zwarcia będziemy w stanie dokładnie zmierzyć wartości rzędu miliomów co jest szczególnie przydatne w obwodach rozdzielczych.

Miernik Metrel MI 3155 EurotestXD posiada także kilka przydatnych funkcji, które są dodatkowym praktycznym uzupełnieniem jego możliwości podstawowych. Za pomocą przystawki lokalizatora obwodów w szybki sposób znajdziemy w nieopisanej rozdzielni odpowiedni obwód, a za pomocą funkcji pomiaru wyższych harmonicznych wykonamy także powierzchowną analizę jakości energii.

Wszystkie te funkcjonalności tworzą unikalny przyrząd pomiarowy mogący z powodzeniem zastąpić kilka innych przyrządów dedykowanych.

Innowacyjność - czyli czym różni się nowy Eurotest od innych rozwiązań dostępnych na rynku?


Metrel MI 3155 EurotestXD łączy w sobie wiele unikalnych cech i możliwości, które do tej pory nie były dostępne w jednym urządzeniu. Jest to pierwszy miernik na rynku pozwalający wykonywać zarówno pomiary w układzie sieci IT, jak i pomiary rezystancji izolacji napięciem 2,5kV. Dodając do tego wszystkie funkcjonalności opisane w poprzednim akapicie mamy miernik wielofunkcyjny, którego do tej pory na rynku nie było.

Oprócz omówionych funkcjonalności, w przyrządzie zaimplementowano także kilka metod pomiarowych pozwalających na szybsze i dokładniejsze wykonywanie pomiarów w stosunku do innych modeli dostępnych na rynku. Mowa tu przede wszystkim o możliwości pomiaru ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych metodą 4-przewodową. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania użytkownik jest w stanie szybciej wykonać pomiary ze względu na brak konieczności przeprowadzania kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych. Dokładny wynik podawany jest natychmiast niezależnie od zmiany długości przewodów pomiarowych. Dodatkowo metodę 4-przewodową zaimplementowano również do pomiarów impedancji pętli zwarcia (L-PE) oraz impedancji linii zasilającej (L-L, L-N). Pozwala to na dokładniejszy pomiar impedancji (najniższa mierzona zgodnie z PN-EN 61557 wartość to 0,12 Ω), który może być wykorzystany do wielu zastosowań.

Miernik wielofunkcyjny Metrel MI 3155 EurotestXD posiada również możliwość automatycznego pomiaru rezystancji izolacji w obwodach jednofazowych. Dzięki tej funkcji wystarczy raz podłączyć się do badanego obwodu jednofazowego, aby automatycznie wykonać trzy pomiary rezystancji izolacji (L-N, L-PE, N-PE) bez korzystania z dodatkowych adapterów.

Użytkownik zaoszczędza czas potrzebny na przepinanie się pomiędzy badanymi żyłami lub zaciskami. W nowym modelu możliwości automatyzacji pomiarów zostały rozbudowane znacznie bardziej. Korzyści wynikające z implementacji w pełni konfigurowalnych testów automatycznych AutoSequences® zostaną opisane w dalszej części tekstu - natomiast jeśli chodzi o zautomatyzowane pomiary pojedyncze to z tego typu udogodnień użytkownik może skorzystać sprawdzając w trybie automatycznym parametry wyłączników różnicowoprądowych RCD czy mierząc automatycznie impedancję linii, pętli oraz spadek napięcia w ramach jednej funkcji!

Wszystkie te udogodnienia w połączeniu z bardzo szybkim wykonywaniem pojedynczych pomiarów i zaawansowanym systemem zarządzania pamięcią sprawiają, że wykonując pomiary przyrządem Metrel MI 3155 EurotestXD użytkownik może zaoszczędzić sporo cennego czasu.

Testy AutoSequence® - czyli automatyczne wykonywanie pomiarów za pomocą jednego przycisku

Oprócz przytoczonych wyżej przykładów możliwości dotyczących automatyzacji pomiarów - nowy przyrząd MI 3155 EurotestXD wprowadza zupełnie nowe możliwości dzięki nowemu wymiarowi automatycznych testów AutoSequence®. Testy te w nowym przyrządzie mogą być w pełni konfigurowalne przez użytkownika, a konfiguracja takiego testu jest niezwykle prosta. Można tego dokonać za pomocą rozbudowanego oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager będącego na wyposażeniu standardowym miernika. W Polsce oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager (MESM) jest oferowane standardowo już w rozszerzonej, profesjonalnej wersji - Advanced.


Automatyczną sekwencję pomiarową AutoSequence® użytkownik buduje ze wszystkich dostępnych funkcji pomiarowych przyrządu Metrel MI 3155 EurotestXD układając je krok po kroku, pomiar po pomiarze. Aby zilustrować prostotę wykonywania tej operacji można porównać ją do budowy wieży z klocków. Dla każdej funkcji, już na etapie tworzenia sekwencji, użytkownik definiuje parametry z jakimi ma być wykonana oraz wartości graniczne w oparciu o które ma być oceniony dany pomiar. Każda funkcja pomiarowa w jednej sekwencji może być użyta wielokrotnie lub zapętlona (co, np. ułatwia badanie wielu połączeń ochronnych / wyrównawczych lub kompleksowy pomiar wielu wyłączników różnicowoprądowych z poziomu rozdzielnicy).

Dodatkowo dla każdej funkcji można zdefiniować sposób przejścia do kolejnego kroku sekwencji w zależności od wyniku kroku poprzedniego. Oznacza to, że użytkownik może, np. określić, że w przypadku wyniku pozytywnego danego pomiaru przyrząd automatycznie przejdzie do kolejnego pomiaru, natomiast w przypadku wyniku negatywnego może, np. poczekać na reakcję użytkownika.

Korzystanie z sekwencji pomiarowej pozwala znacząco skrócić czas potrzebny na przełączanie się pomiędzy funkcjami pomiarowymi. Przykładowo podczas badania punktu zasilanego z obwodu 1-fazowego zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD użytkownik może w taki sposób zaplanować pomiary, żeby w jednej sekwencji pomiarowej wykonać wszystkie wymagane pomiary krok po kroku (pomiar ciągłości, impedancja pętli zwarcia, spadek napięcia, parametry wyłącznika RCD, rezystancja izolacji w trybie automatycznym pomiędzy trzema żyłami) co skutkuje znacznym skróceniem czasu potrzebnego do wykonania pomiarów.

Za pomocą odpowiednio skonfigurowanego testu AutoSequence® można również uzyskać efekt analogiczny do znanego z przyrządów firmy Fluke “testu wstępnego rezystancji izolacji” - w pierwszej kolejności wykonać pomiar napięciem 50V, żeby upewnić się, że instalacja została przygotowana prawidłowo, a dopiero po zakończeniu tego testu wynikiem pozytywnym przeprowadzić pomiar przy użyciu pełnego napięcia wymaganego przez odpowiednią normę.

Dodatkiem do konfiguratora testów AutoSequence® jest edytor inspekcji użytkownika. Jest to narzędzie pozwalające tworzyć użytkownikowi listy kontrolne do własnych inspekcji ułatwiające przeprowadzenie oględzin lub sprawdzeń funkcjonalnych, np. maszyny czy instalacji. Użytkownik ma możliwość stworzenia listy z polami do zaznaczenia statusu (wynik pozytywny, wynik negatywny, sprawdzono, puste), którą będzie wypełniał bezpośrednio przy badanym obiekcie wybierając na ekranie przyrządu odpowiednie opcje. Dzięki temu użytkownik zyskuje dodatkowe narzędzie przypominające o wszystkich czynnościach, które powinien wykonać.

Planowanie pomiarów - czyli korzyści płynące z zaawansowanego systemu zarządzania pamięcią


Urządzenie Metrel MI 3155 EurotestXD oprócz wszystkich funkcjonalności wymienionych powyżej posiada jeszcze jedną cechę, która pozwala m.in. maksymalnie przyspieszyć wykonywanie pomiarów na obiekcie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji kiedy pomiarowiec ma bardzo mało czasu na wykonanie pomiarów podczas, np. przerwy produkcyjnej. Mowa o zaawansowanym systemie zarządzania pamięcią i strukturą pomiarową będącą odwzorowaniem badanej instalacji w celu łatwej segregacji i przyporządkowania wyników pomiarów do mierzonych obiektów. Samą pamięć stanowi karta pamięci o pojemności standardowej 8GB.

Organizer pamięci zaimplementowany w przyrządzie MI 3155 EurotestXD posiada kilka zalet wyróżniających go spośród rozwiązań konkurencji.

Pierwszą bardzo ważną funkcjonalnością jest możliwość edycji struktury pomiarowej z poziomu przyrządu. Pozwala na to dotykowy ekran i wygodna klawiatura ekranowa. Użytkownik z poziomu przyrządu może dowolnie konfigurować strukturę pomiarową dodając, usuwając, klonując, kopiując, wklejając ją czy dodając komentarze / notatki do jej elementów lub pomiarów w tej strukturze zapisywanych. Zarządzanie strukturą może odbywać się także z poziomu oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager dla komputerów PC lub z aplikacji na urządzenia z systemem Android poprzez Bluetooth, które są dostępne na wyposażeniu standardowym miernika.

Niezależnie od tego z której opcji korzysta użytkownik (ekran miernika, ekran komputera PC czy ekran smartfonu lub tabletu) możliwości tworzenia struktury są niemalże identyczne. Za pomocą każdego z tych sposobów można zaplanować pomiary na obiekcie przed rozpoczęciem pracy.

Planowanie pomiarów polega na stworzeniu struktury pomiarowej odzwierciedlającej schemat badanego obiektu i przypisaniu konkretnym obiektom pomiarów, które będą na nich wykonywane z ustawionymi parametrami pomiarowymi oraz wartościami granicznymi. Zaoszczędzi to czas potrzebny na tworzenie jej na obiekcie i czas dostępny na obiekcie będzie można wykorzystać tylko i wyłącznie na pomiary. Oczywiście nie zawsze osoba wykonująca pomiary zna topologię obiektu, na której będzie takie badania wykonywała - wtedy bez problemów można skorzystać z innej kluczowej funkcjonalności i stworzyć strukturę w momencie wykonywania pomiarów.

Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager - zarządzanie pamięcią i obróbka wyników w standardzie!


Niezależnie od wersji wyposażenia (ST lub EU) do miernika Metrel MI 3155 EurotestXD dołączane jest nowoczesne oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager. Za pomocą tego narzędzia użytkownik ma możliwość zaplanowania swoich pomiarów, przygotowania struktury i przesłania jej do przyrządu.

Miernik posiada szereg interfejsów komunikacyjnych: RS-232, USB oraz Bluetooth. Sprawia to, że użytkownik może przesyłać dane z przyrządu bez konieczności podłączania go fizycznie do komputera. Dodatkowo z poziomu oprogramowania użytkownik może stworzyć opisywane testy AutoSequence®, inspekcje użytkownika, a także dokonywać obróbki wyników pomiarów pobranych z przyrządu czy zaktualizować firmware miernika.


W oprogramowaniu MESM użytkownik może edytować strukturę pomiarową i przenosić dane między obiektami nawet po wykonaniu pomiarów. Natomiast jeśli na którymś etapie nastąpiła pomyłka można ją szybko naprawić, ponieważ edycja struktury opiera się na zasadzie Drag&Drop czyli przeciągnij i upuść. Po zweryfikowaniu danych może wydrukować wyniki, stworzyć raport pomiarowy lub wyeksportować wyniki do formatu XML lub Microsoft Excel, a następnie zaimportować je do własnych formatek lub innego dostępnego na rynku oprogramowania do tworzenia raportów. Te możliwości sprawiają, że użytkownik może łatwo dokonać obróbki zgromadzonych danych i wykorzystać je w sposób, który gwarantuje mu osiągnięcie zamierzonego wyglądu raportu końcowego.

Warto dodać, że oprogramowanie dostępne jest w języku polskim - podobnie jak raporty pomiarowe.

Podsumowując...


Miernik Metrel MI 3155 EurotestXD z pewnością jest przyrządem przełomowym jeśli chodzi o mnogość funkcjonalności oferowanych w jednym urządzeniu pomiarowym.

Połączenie kilkudziesięciu funkcji pomiarowych z narzędziami do szybkiej i efektywnej obsługi przyrządu, automatycznymi sekwencjami testowymi i bogatym wyposażeniem sprawia, że przyrząd ten jest kompletnym narzędziem pracy dla osób wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego zarówno instalacji, jak i maszyn elektrycznych, ceniących sobie czas zaoszczędzony na pomiarach.

Producent oferuje na model MI 3155 EurotestXD 24 miesiące gwarancji. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także okresowe wzorcowanie, wykonuje oficjalny dystrybutor produktów firmy Metrel w Polsce - firma Merserwis z siedzibą w Warszawie. Przyrząd można zakupić bezpośrednio od oficjalnego dystrybutora lub partnerów dystrybucyjnych firmy Merserwis w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z kartą katalogową przyrządu, materiałami promocyjnymi oraz do złożenia zapytania ofertowego. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzenia siedziby firmy Merserwis przy ulicy Andersa 10 w Warszawie w celu prezentacji miernika jak i innych dostępnych rozwiązań Metrel. Oprócz tego firma Merserwis oferuje wyczerpujące, indywidualne szkolenie z obsługi urządzenia i teorii pomiarów. Niewątpliwie atutem jest również pełne wsparcie posprzedażowe klienta.
Mgr inż. Tomasz Lipiński

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 12 wrzesień 2022 13:20
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00