22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Regulamin promocji Door-to-Door

W ramach promocji oferujemy Klientom Laboratorium Merserwis możliwość skorzystania z usług kurierskich door-to-door (od drzwi do drzwi), polegających na odebraniu przesyłki, spod wskazanego przez Klienta adresu na terenie Polski oraz dostarczenia po wykonaniu usługi pod wskazany adres na terenie Polski, za opłatą w wysokości 5 zł netto, na zasadach i po spełnieniu poniższych warunków:
 • Wartość zamówienia na usługi wzorcowania musi przekroczyć kwotę 250 zł netto ceny regularnej i dotyczy tylko usług świadczonych przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis (nie dotyczy usług realizowanych w laboratoriach zewnętrznych).
 • Usługi dodatkowe takie jak: wzorcowanie przyspieszone w trybie 48 godz. oraz 24 godz. wliczają się do ceny regularnej wzorcowania miernika, uprawniającej do skorzystania z usługi door to door.
 • Cena przesyłek uzależniona jest od ilości przesyłek, wagi każdej paczki, wymiarów i wartości zleconych usług wzorcowania. Cena obliczana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość paczek w 1 zleceniu Masa maks. paczki do zlecenia Wymiary maks. paczki do zlecenia Cena usług bez rabatu Cena 1 szt. paczki
1-3 paczek 15kg 60x60x60cm min. 250zł 5zł
dowolna 30kg 60x60x60cm 20zł
dowolna >30kg >60x60x60cm wycena indywidualna

Promocją nie są objęte usługi wzorcowania balometrów.

 • Zleceniodawca sam pakuje i przygotowuje przesyłkę z przyrządami do wzorcowania, którą następnie odbiera od niego kurier. W chwili realizowania odbioru, przesyłka musi być spakowana i mieć przyklejony list przewozowy.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przyrządu, przed przekazaniem go kurierowi, tak aby wykluczyć możliwość powstania uszkodzeń w trakcie transportu wynikających z niewłaściwego zapakowania.
 • Organizator promocji oraz przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń spowodowane niewłaściwym ich zapakowaniem.
 • Klient ma obowiązek wydrukować i nakleić na paczkę list przewozowy, który jest wysyłany e-mailem do zleceniodawcy przez firmę Merserwis. W przypadku nie wydrukowania przesłanego listu zostanie naliczona dodatkowa opłata 15 zł netto za wypisanie listu przez kuriera.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Klienta w ustalonym wcześniej terminie, zobowiązuje się on pokryć koszty ponownego odbioru, jeśli zostaną naliczone one przez przewoźnika.
 • Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
 • W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Jest on niezbędny przy konieczności skorzystania z ubezpieczenia przesyłki.
 • W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania właściwego protokołu. Jest on niezbędny przy konieczności skorzystania z ubezpieczenia przesyłki.
 • Odpowiedzialność za utratę, ubytek czy uszkodzenie przesyłki, powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej dostarczenia, przechodzi, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na kupującego (Klienta). W przypadku powstania szkody Kupujący (Klient) może dochodzić odszkodowania od przewoźnika.
 • Organizator promocji zobowiązuje się ubezpieczyć, bez dodatkowych kosztów, każdą paczkę na zadeklarowaną wartość do 5000 zł.
 • Klient może wybrać w formularzu zlecenia usługi door-to-door opcję ubezpieczenia przesyłki powyżej deklarowanej wartości 5000 zł. Wybranie opcji ubezpieczenia powyżej 5000 zł skutkuje zwiększeniem opłat za przesyłkę w jedną stronę w kwocie:
  - ubezpieczenie paczki 5000-10000 zł - 6 zł netto
  - ubezpieczenie paczki 10000-20000 zł - 8 zł netto
  - ubezpieczenie paczki 20000-50000zł - 0,1% deklarowanej wartości
  - ubezpieczenie powyżej 50000zł - 0,2% deklarowanej wartości.
 • Dodatkowe usługi świadczone przez spedytora i nie przewidziane w regulaminie będą doliczone do faktury zgodnie z aktualnym cennikiem spedytora (m.in. usługi typu: płatność przy odbiorze, dostarczenie opakowania spedytora, dostawa w sobotę itp.).

 
Wskazówki bezpiecznego pakowania
:

 • Dostosuj wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego do wagi i charakteru towaru.
 • Dobierz opakowanie do kształtu i rozmiaru towaru.
 • Użyj wypełniacza pomiędzy zawartością a ścianami opakowania.
 • Towar w opakowaniu handlowym zabezpiecz dodatkowym kartonem.
 • Wypełnij puste przestrzenie by uniemożliwić przemieszczanie się towaru.
 • W przypadku kilku towarów w jednej przesyłce zabezpiecz każdy element osobno.
 • Usztywnij dodatkowo dno i górną część opakowania.
 • Unikaj uszkodzonych opakowań, które straciły swoje właściwości.
 • Zabezpiecz opakowanie taśmą po całym obwodzie “szerokości” oraz “długości”.
 • Umieść w widocznym miejscu, na górze opakowania, przesłany list przewozowy.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 25 styczeń 2023 10:30
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze, kalibratory

Aparaturę dla branży energetycznej: analizatory jakości energii, pomiary uziemień, pomiary izolacji WN

Aparaturę do pomiarów środowiskowych: anemometry, mierniki temperatury, kamery termowizyjne

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00