22 831 25 21  22 831 42 56  merserwis@merserwis.pl

Metrel MI 3394 CE MultitesterXA - Nowy tester do certyfikacji CE urządzeń oraz rozdzielnic elektrycznych

CE MultitesterXA czyli nowa odsłona sprawdzonego przyrządu do pomiarów CE W 2016 roku słoweńska firma Metrel wprowadziła na rynek nowy przyrząd do badania bezpieczeństwa oraz certyfikacji CE maszyn, urządzeń oraz rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia - MI 3394 CE MultitesterXA. Przyrząd ten jest bezpośrednim następcą wycofanego z produkcji modelu MI 2094 CE Multitester, który cieszył się w Polsce sporym zainteresowaniem oraz opinią niezawodnego testera ułatwiającego szybkie przeprowadzenie pomiarów i testów bezpieczeństwa urządzeń m.in. na zgodność z normą CE. Funkcjonalność nowego testera zarówno jeśli chodzi o dostępne funkcje pomiarowe, obsługę jak i zapis oraz obróbkę wyników pomiarowych została w stosunku do poprzednika znacząco poprawiona. Nowy multitester otrzymując nową obudowę walizkową o wymiarach 43,5 x 29,2 x 15,5 cm i charakteryzując się niezbyt dużą wagą (17 kg) pozostał urządzeniem mobilnym. Oczywiście w razie potrzeby istnieje możliwość zamontowania przyrządu na stałe na linii produkcyjnej bez obudowy walizkowej.

Nowy sposób obsługi i nowe możliwości przy pomiarach bezpieczeństwa
Przyrząd MI 3394 CE MultitesterXA został wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu wynoszącej 3,4 cala, za pomocą którego obsługa menu, funkcji pomiarowych oraz pamięci jest szybka oraz bardzo intuicyjna - w dalszym ciągu istnieje jednak możliwość obsługi przyrządu za pomocą przycisków umieszczonych pod wyświetlaczem. Z poziomu menu przyrządu oprócz wybierania funkcji pomiarowych użytkownik może w łatwy sposób dokonać konfiguracji przyrządu do swoich wymagań, ustawić wartości graniczne dla wykonywanych pomiarów, czy też wstępnie zarządzać wynikami testów. Ustawiając limity graniczne wyników dla wykonywanych pomiarów aktywuje się automatyczną ocenę wyniku pomiaru (wynik pozytywny/negatywny) która zostaje wyświetlona na ekranie obok wyniku pomiaru (opcjonalnie ocena wyniku może być sygnalizowana poprzez dodatkową lampę - więcej o tym rozwiązaniu w dalszej części artykułu).

Wachlarz uniwersalnych funkcji pomiarowych
Nowy Multitester posiada funkcje pomiarowe, które pokrywają się w większości z funkcjami poprzednika MI 2094, ale zostały teraz znacznie rozbudowane. Przykładowo - funkcja badania wytrzymałości dielektrycznej w poprzednim modelu była wykonywana wyłącznie napięciem przemiennym (do 5kV AC) - w nowym przyrządzie MI 3394 zachowano tę funkcjonalność, a dodatkowo wprowadzono możliwość wykonania pomiaru również napięciem stałym (do 6kV DC). Test wytrzymałości można przeprowadzać napięciem AC lub DC o stałej wartości lub zaprogramować zaawansowany pomiar określając czas trwania i wartość początkowego napięcia probierczego, czas narastania lub opadania napięcia oraz czas trwania i wartość końcowego napięcia probierczego.

Oprócz tego nowy przyrząd umożliwia również pomiary: rezystancji izolacji (napięciami 50VDC, 100VDC, 250VDC, 500VDC, 1000VDC), ciągłości (rezystancji) przewodów ochronnych (prądami 0,2 A, 4A, 10A oraz 25A), prądów upływu (w przewodzie PE, zastępczego, różnicowego, dotykowego), czasu rozładowania czy mocy pobieranej przez urządzenie (czynnej, biernej, pozornej wraz z obliczeniem współczynnika mocy oraz THD prądu i napięcia).

Szczegółowy opis techniczny urządzenia dostępny jest na stronie Merserwis.


Automatyczne testy z pomocą adaptera A1460 - czyli kompleksowe badanie urządzenia w jednej serii pomiarów
Przyrząd Metrel MI 3394 CE MultitesterXA przy współpracy z adapterem A1460 (będącym na wyposażeniu wersji LINE lub dostępnym jako akcesorium dodatkowe dla pozostałych wersji) może wykonywać automatyczne testy pozwalające w szybki sposób dokonać niezbędnych pomiarów w dowolnie skonfigurowanej sekwencji.

Sekwencję taką można zbudować z wszystkich obsługiwanych przez adapter funkcji pomiarowych: pomiaru ciągłości przewodów ochronnych, pomiaru rezystancji izolacji, programowalnego pomiaru wytrzymałości dielektrycznej HV AC/DC (do 1,5kV), pomiaru różnicowego prądu upływu, pomiaru prądu upływu w przewodzie PE, pomiaru dotykowego prądu upływu, pomiaru mocy przy sprawdzeniu funkcjonalnym czy pomiaru czasu rozładowania a następnie wykonać ją podłączając urządzenie do jednego gniazdka. W ten sposób zapewniono uniknięcie skomplikowanego i niekiedy niebezpiecznego przełączania przewodów pomiarowych do różnych funkcji pomiarowych, co sprawiło że MI 3394 CE MultitesterXA jest urządzeniem pozwalającym na wykonywanie badań w sposób prosty, szybki i przede wszystkim bezpieczny dla użytkownika. Sekwencje testowe tworzone są za pomocą dołączonego oprogramowania i oprócz funkcji pomiarowych można ustawić w nich polecenia kontroli pomagające usprawnić proces pomiaru (np. poprzez odczyt z kodu kreskowego identyfikatora badanego urządzenia za pomocą skanera kodów kreskowych) czy poprawić bezpieczeństwo wykonywania pomiarów (np. poprzez kontrolę zamknięcia drzwi komory badawczej czy też sygnalizację statusu pomiaru za pomocą lamp sygnalizacyjnych).

Jeden przyrząd - wiele zastosowań
Nowy Multitester ma bardzo wiele zastosowań. Sprawdza się zarówno jako tester do rutynowego sprawdzenia bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, tester sprawdzający bezpieczeństwo oraz jakość wyrobów na linii produkcyjnej czy też przyrząd do sprawdzeń urządzeń pod kątem certyfikacji CE. Oprócz tego przyrząd może być także wykorzystywany m.in. do sprawdzenia rozdzielnic elektrycznych pod kątem ciągłości połączeń ochronnych czy wytrzymałości dielektrycznej lub też w działach R&D służyć jako tester wyrobów w czasie ich dopracowywania czy rozwoju.

Przyrząd CE MultitesterXA pozwala sprawdzać urządzenia zgodnie z następującymi normami: PN-EN 60335 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego; PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe; PN-EN 60950 Urządzenia techniki informatycznej; PN-EN 61010 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych; PN-EN 50191 Instalacja i eksploatacja elektrycznych stanowisk badawczych; niemieckie normy VDE 0701-0702 Inspekcja po naprawie lub modyfikacji urządzeń elektrycznych – okresowa kontrola urządzeń elektrycznych.


Wersje wyposażenia dopasowane do konkretnego zastosowania
Metrel MI 3394 CE MultitesterXAdostępny jest na rynku w 4 wersjach wyposażenia - dwóch wersjach uniwersalnych (ST oraz EU) oraz dwóch wersjach dedykowanych dla zastosowań specjalistycznych czyli LAB oraz LINE.

Wersje uniwersalne składają się z testera, przewodu zasilającego, kompletu standardowych przewodów pomiarowych, oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager wraz z przewodami do podłączenia testera do komputera PC, świadectwa wzorcowania oraz torby na akcesoria.

Różnica między wersjami ST i EU ujawnia się jedynie w przewodach do badania wytrzymałości dielektrycznej. Wersja ST posiada wyłącznie 5-metrowe wysokonapięciowe przewody oznaczone symbolem S2073 bez pistoletów pomiarowych - podczas gdy wersja EU posiada przewody zakończone pistoletami (A1486 oraz A1494). W przypadku wersji dedykowanych do konkretnych zastosowań - wersja LAB sprawdzi się w laboratoriach pracujących nad rozwojem i badaniem bezpieczeństwa produktów - natomiast wersja LINE będzie idealnym rozwiązaniem dla automatycznego procesu sprawdzeń na linii produkcyjnej.

W skład wyposażenia wersji LAB wchodzą: tester, przewód zasilający, adapter A1560 BurnLink - służący do uszkodzeniowego sprawdzania wytrzymałości izolacji, komplet standardowych przewodów pomiarowych, oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager wraz z przewodami do podłączenia testera do komputera PC, świadectwo wzorcowania oraz torba na akcesoria.

W skład wyposażenia wersji LINE wchodzą natomiast: tester, przewód zasilający, wspomniany w poprzednich akapitach adapter A1460 - służący do automatycznego kompleksowego sprawdzenia przyrządu, skaner kodów kreskowych A1105 - usprawniający proces identyfikacji danego urządzenia, Sonda Commander A1511 umożliwiająca zdalne sterowanie pomiarami, komplet standardowych przewodów pomiarowych, izolator A1521 USB - służący do poprawy bezpieczeństwa komputera do którego podłączony jest tester, oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager wraz z przewodami do podłączenia testera do komputera PC, świadectwo wzorcowania oraz torba na akcesoria.

Wybór odpowiedniej opcji powinien być uzależniony od konkretnego zastosowania przyrządu.


Akcesoria dodatkowe rozbudowujące możliwości przyrządu i przyspieszające proces pomiarowy

Wszystkie akcesoria dostępne w poszczególnych wersjach wyposażenia są dostępne również jako akcesoria opcjonalne do innych wersji przyrządu. Oprócz opisanych wyżej akcesoriów: skanera kodów kreskowych A1105, adapterów A1460 oraz A1560, Sondy Commander A1511 czy izolatora A1521 USB użytkownik może dodatkowo zakupić m.in. pedał zdalnego sterowania A1495 do sterowania procesem sprawdzania za pomocą nogi - szczególnie przydatny w przypadku gdy wymagane jest precyzyjne przyłożenie sond pomiarowych, które wymaga zaangażowania obu rąk, lampy sygnalizacyjne A1496, A1497 informujące o statusie pomiaru - gotowość do podania napięcia probierczego na zaciski pomiarowe i podanie tego napięcia (A1496 oraz A1497) oraz ocenę wyniku pomiaru na podstawie ustawionych wartości granicznych (tylko A1497). Poza tymi akcesoriami dostępna jest także cała gama różnego rodzaju opcjonalnych przewodów pomiarowych - wszystkie akcesoria opcjonalne opisane są w dokumentacji przyrządu dostępnej na stronie internetowej Merserwis.

Przejrzysta struktura pamięci przyrządu oraz oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager - czyli sposób na sprawne zarządzanie wynikami pomiarów
W przyrządzie MI 3394 CE MultitesterXA zastosowano całkowicie nową strukturę pamięci, która zapisywana jest karcie pamięci SD. Dzięki rozbudowanemu systemowi segregacji badanych obiektów - wynik badania danego urządzenia może być w łatwy sposób przypisany do odpowiedniej grupy oraz w każdym momencie może zostać przywołany i wyświetlony na ekranie. Przyrząd może zostać podłączony do komputera PC za pomocą interfejsu USB, RS-232, Bluetooth czy Ethernet.

Do obsługi Multitestera służy dołączane oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager. Za jego pomocą wyniki mogą zostać pobrane z przyrządu a następnie poddane obróbce, wydrukowane lub wyeksportowane do formatu Microsoft Excel co pozwala na komfortową obróbkę bądź łatwy import danych do innych formatów.


Podsumowanie
Nowy Metrel MI 3394 CE MultitesterXA jest uniwersalnym testerem do bardzo wielu zastosowań. Bogaty wachlarz funkcji pomiarowych połączony z intuicyjnym interfejsem użytkownika sprawia, że przyrząd ten może być z powodzeniem stosowany do badania zarówno rozdzielnic jak i urządzeń elektrycznych pod kątem zgodności z wymaganiami do oznaczenia wyrobu znakiem CE.

Każda z czterech dostępnych wersji wyposażenia dedykowana jest do innego zastosowania, a dodatkowo bogata oferta akcesoriów opcjonalnych pozwala w jak najlepszym stopniu wykorzystać jego możliwości. Możliwość zaprogramowania automatycznych sekwencji testowych oraz zastosowanie adapterów do tego typu testów znacznie skraca i upraszcza przeprowadzanie pomiarów, a współpraca z oprogramowaniem dla komputerów PC pozwala na szybki przesył i obróbkę wyników pomiarów - czyniąc z przyrządu MI 3394 CE MultitesterXA kompletne i bardzo wydajne rozwiązanie pomiarowe sprawdzające się w bardzo wielu sektorach produkcyjnych.

 

 

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze

Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Kimo Instruments, Audio Precision, Circutor, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Keysight.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, Era Gost, RelPol, Tanel, Budenberg, Meatest i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Salon Sprzedaży: Pon. - Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon. - Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Wzorcujące: Pon. - Pt. 8:00-16:00