Autotransformatory i zasilacze Metrel - Przegląd

Autotransformatory Metrel Metrel Autotransformatory Metrel

Uwaga! W 2022 roku producent zaprzestał produkcji i wycofał z oferty autotransformatory.

Firma Merserwis jest jedynym, autoryzowanym dystrybutorem autotransformatorów słoweńskiej firmy METREL w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi parametrami technicznymi autotransformatorów Metrel w naszej ofercie.

Dane ogólne
Zakres częstotliwości 50 Hz - 400 Hz
Kąt obrotu 340, modele do M200
320, pozostałe modele
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2
Stopień ochrony IP 20
Wysokość n.p.m. (praca) 2000 m
Napięcie próby
(podłączone do dostępnych części metalowych)
2500 V a.c. rms, 50 Hz, 2 s
Napięcie próby (wejście/wyjście, HST) 4000 V a.c. rms, 50 Hz, 2 s
Temperatura pracy -5 °C do 40°C
Wilgotność pracy 90 % RH (40 °C), bez kondensacji
Zakres temperatury przechowywania -15 °C do 70 °C


Autotransformatory jednofazowe do zabudowy HSG

Autotransformatory Metrel serii HSG są często zabudowywane w aparaturze pomiarowej lub w instalacjach stałych. Napięcie wejściowe jest regulowane za pomocą dużego, antypoślizgowego pokrętła. Napięcie wyjściowe jest zwiększane liniowo w miarę przekręcania pokrętła zgodnie ze wskazówkami zegara. Użytkownik powinien zapewnić odpowiednie zewnętrzne zabezpieczenie nadprądowe takie jak bezpiecznik czy wyłącznik. Wszystkie modele współpracują z systemami o częstotliwości 50 i 60 Hz. Dostępne są modele jedno- i trójfazowe z różnymi wartościami prądu znamionowego. Napięcie wyjściowe jest precyzyjnie regulowane. Konstrukcja autotransformatora pozwala na opcjonalne zwiększenie napięcia. Z uwagi na wymagające zastosowania wszystkie autotransformatory wykazują doskonałą odporność na działanie wysokich temperatur, wilgotności oraz wstrząsów mechanicznych i wibracji. Stosowane w instalacjach o podłączeniu stałym, gdzie poziom napięcia musi być regulowany.

Autotransformatory Typ HSG (Napięcie wejściowe 230 V)

Napięcie wyjściowe 0 ÷ 230 V Napięcie wyjściowe 0 ÷ 260 V  
Typ Is (A)  P (VA)  Typ Is (A)  P (VA)  Masa (kg)  Model 
HSG 230/1  1.0  230 HSG 260/0.8  0.8  208 1.4  M15 
HSG 230/1.6 1.6 368          
HSG 230/2  2.0 460 HSG 260/1.4  1.4  364 2.4  M30 / M30/C 
HSG 230/3  3.0  690 HSG 260/2.5  2.5  650 3.5  M50 
HSG 230/4.5  4.5  1035 HSG 260/3.5  3.5  910 4.6  M100 
HSG 230/6  6.0  1380 HSG 260/4.5  4.5  1170 4.6  M100 
HSG 230/8  8.0  1840 HSG 260/6.3  6.3  1638 7.0  M200 
HSG 230/10  10.0  2300 HSG 260/8  8.0  2080 7.0  M200 
HSG 230/12  12.0  2760 HSG 260/10  10.0  2600 9.2  M250 
HSG 230/18  18.0  4140 HSG 260/15  15.0  3900 13.3  M300 
HSG 230/23  23.0  5290 HSG 260/20  20.0  5200 14.0  M400 
HSG 230/32  32.0  7360 HSG 260/30  30.0  7800 20.5  M500 

Wymiary:

Model  d1  d2  Rysunek 
M15  52 85 26 70 20 1
M30  74 100 26 100 20 2
M30/C  74 100 100 27.5  2
M50  83 119 26 100 20 2
M100  86 125 80, 95, 100  121 30 3
M200  100 153 80, 95, 100  121 30 3
M250  110 174 80, 95, 100  121 30 3
M300  149 226 100 117 52 3
M400  155 300 160 120 52 4
M500  175 340 160 135 52 4
Autotransformator Metrel 1  Autotransformator Metrel 2  Autotransformator Metrel 3  Autotransformator Metrel 4


Transformatory separujące jednofazowe do zabudowy - 
Typ HST

Autotransformatory połączone z transformatorami separującymi zaprojektowane zostały, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz umożliwić regulację napięcia dla celów pomiarowych. Ogólnie rzecz biorąc sprawdzają się one w regulacji, sterowaniu czy innym zastosowaniu inżynieryjnym tak jak pozostałe autotransformatory. Dodatkowo pozwalają one na izolowanie czułej aparatury od zakłóceń i szumów.

Typ Up (V)  Us (V)  Is (A)  P (VA)  Masa (kg) 
HST 0102  230 0 ÷ 245 (230)*  3.1  713 7.8 

Wymiary:

Typ d1  d2  Rysunek 
HST 0102  98 155 127 134 30 Autotransformator Metrel 5

* przy znamionowym prądzie wyjściowym


Autotransformatory trójfazowe do zabudowy - Typ HTG


Trójfazowe autotransformatory firmy Metrel współpracują z zasilaniem oraz obciążeniami zarówno połączonymi w trójkąt jak i w gwiazdę. Autotransformatory są zawsze połączone w gwiazdę i mają wyprowadzony zacisk neutralny. Wspólna oś reguluje wszystkie suwaki równolegle.

3-fazowe autotransformatory Metrel z połączeniem 3 przewodowym z 3-fazowym systemem można stosować do zasilania 3-przewodowych, 3-fazowych obciążeń symetrycznych. W tym przypadku punkt neutralny nie powinien być użyty. Mniej niż 10% znamionowego prądu autotransformatora płynąc do punktu neutralnego utrzyma asymetrię wyjścia trójfazowego w rozsądnych granicach.

W przypadku trójfazowego systemu 4-przewodowego przewód neutralny systemu powinien być podłączony na stałe do punktu neutralnego autotransformatora Metrel. Zapobiegnie to przesunięciu zera i ewentualnemu uszkodzeniu urządzenia. Jednostka trójfazowa będąca połączeniem trzech jednofazowych autotransformatorów firmy Metrel połączonych w zamknięty trójkąt nie pozwalają na regulacje napięcia w pełnym zakresie. Łączenie wielu jednofazowych autotransformatorów do zastosowań w symetrycznych układach trójfazowych poza fabryką jest niepraktyczne i nastręcza wiele trudności natury mechanicznej.

Autotransformatory Typ HTG (Napięcie wejściowe 400 V)

Napięcie wyjściowe 0 ÷ 400 V  Napięcie wyjściowe 0 ÷ 450 V  
Typ Is (A)  P (VA)  Typ Is (A)  P (VA)  Masa  (kg)  Model 
HTG 400/1  1.0  690 HTG 450/0.8  0.8  624 4.85  3/M15 
HTG 400/1.6  1.6  1104 HTG 450/1.4  1.4  1092 8.1  3/M30 
HTG 400/2  2.0  1380 HTG 450/1.6  1.6  1248 8.1  3/M30 
HTG 400/3  3.0  2070 HTG 450/2.5  2.5  1950 11.9  3/M50 
HTG 400/4.5  4.5  3105 HTG 450/3.5  3.5  2730 15.1  3/M100 
HTG 400/6  6.0  4140 HTG 450/4.5  4.5  3510 15.1  3/M100 
HTG 400/8  8.0  5520 HTG 450/6.3  6.3  4914 23.6  3/M200 
HTG 400/10  10.0  6900 HTG 450/8  8.0  6240 23.6  3/M200 
HTG 400/12  12.0  8280 HTG 450/10  10.0  7800 29.8  3/M250 
HTG 400/18  18.0  12420 HTG 450/15  15.0  11700 51.2  3/M300 
HTG 400/23  23.0  15870 HTG 450/20  20.0  15600 56 3/M400 
HTG 400/32  32.0  22080 HTG 450/30  30.0  23400 70 3/M500 

Wymiary:

Model  Rysunek 
3/M15  154 246 80 100 48 105 15 1
3/M30  234 323 80 100 55 110 15 2
3/M50  243 323 110 124 64 149 18 3
3/M100  243 284 370 110 130 67 153 21 3
3/M200  243 284 370 160 178 90 200 21 3
3/M250  243 284 370 160 178 90 200 21 3
3/M300  402 178 275 138 275 4
3/M400  402 249 310 155 310 4
3/M500  466 249 350 175 350 4
Autotransformator Metrel 1  Autotransformator Metrel 2  Autotransformator Metrel 3  Autotransformator Metrel 4


Autotransformatory jednofazowe sterowane silnikiem jednofazowe HSM i trójfazowe HTM


Autotransformatory firmy Metrel sterowane silnikiem różnią się od urządzeń sterowanych ręcznie przede wszystkim sposobem regulacji pozycji suwaka na osi w celu zmiany wartości napięcia wyjściowego. Do zmiany położenia suwaka służy silnik synchroniczny. Kierunek obrotu silnika jest odwracalny za pomocą przełącznika SPDT (opcjonalnie) i zasilany jest on przez 230V, 50 / 60 Hz. Zintegrowane przełączniki krańcowe zapobiegają przekraczaniu granic uzwojenia.

Typowe metody regulacji autotransformatorów sterowanych silnikiem obejmują między innymi:
  • Ręczne przełączanie “zmniejsz/zwiększ” oparte na przyciskach samopowrotnych lub typu dźwigni.
  • Sterowanie przekaźnikami lub stycznikami jako rezultat niskonapięciowych sygnałów z zewnętrznych obwodów. Przykład: Sygnał wejściowy mogą zapewnić fotokomórki czy termostaty.
  • Do precyzyjnej regulacji w układach zamkniętych można zastosować przyrządy do sterowania procesami oraz inne zaawansowane układy sterujące.
Czas pracy silnika określa liczbę sekund, które silnik potrzebuje aby przebyć swój pełny zakres w jednym kierunku. Czas pracy silnika dla autotransformatorów Metrel to standardowo 23 s. Inne czasy pracy są dostępne opcjonalnie.

Autotransformatory Typ HSM (Napięcie wejściowe 230 V)

Napięcie wyjściowe 0 ÷ 230 V  Napięcie wyjściowe 0 ÷ 260 V   
Typ Is (A)  P (VA)  Typ Is (A)  P (VA)  Masa (kg)  Model 
HSM 230/3  3.0  690 HSM 260/2.5  2.5  650 4.5  M50 
HSM 230/4.5  4.5  1035 HSM 260/3.5  3.5  910 5.6  M100 
HSM 230/6  6.0  1380 HSM 260/4.5  4.5  1170 5.6  M100 
HSM 230/8  8.0  1840 HSM 260/6.3  6.3  1638 8.0  M200 
HSM 230/10  10.0  2300 HSM 260/8  8.0  2080 8.0  M200 
HSM 230/12  12.0  2760 HSM 260/10  10.0  2600 10.2  M250 
HSM 230/18  18.0  4140 HSM 260/15  15.0  3600 14.3  M300 
HSM 230/23  23.0  5290 HSM 260/20  20.0  5200 15.0  M400 
HSM 230/32  32.0  7360 HSM 260/30  30.0  7800 21.5  M500 

Autotransformatory Typ HTM (Napięcie wejściowe 400 V)

Napięcie wyjściowe 0 ÷ 400 V  Napięcie wyjściowe 0 ÷ 450 V   
Typ Is (A)  P (VA)  Typ Is (A)  P (VA)  Masa (kg)  Model 
HTM 400/3  3.0  2070 HTM 450/2.5  2.5  1950 12.9  3/M50 
HTM 400/4.5  4.5  3105 HTM 450/3.5  3.5  2730 16.1  3/M100 
HTM 400/6  6.0  4140 HTM 450/4.5  4.5  3510 16.1  3/M100 
HTM 400/8  8.0  5520 HTM 450/6.3  6.3  4914 24.6  3/M200 
HTM 400/10  10.0  6900 HTM 450/8  8.0  6240 24.6  3/M200 
HTM 400/12  12.0  8280 HTM 450/10  10.0  7800 30.8  3/M250 
HTM 400/18  18.0  12420 HTM 450/15  15.0  11700 46.5  3/M300 
HTM 400/23  23.0  15870 HTM 450/20  20.0  15600 49.0  3/M400 
HTM 400/32  32.0  22080 HTM 450/30  30.0  23400 71.5  3/M500 

Wymiary:

Model a b c d e f g h i k Rysunek
M30 147 198 110 100 100 25 ∅4.5 - - - 1
M50 147 198 110 100 100 25 ∅4.5 - - - 1
M100 180 240 180 150 90 20 ∅9 - - - 1
M200 180 240 180 150 90 20 ∅9 - - - 1
M250 180 240 180 150 90 20 ∅9 - - - 1
M300 238 375 170 178 - - ∅10.5 - - - 2
M400 238 310 170 216 - - ∅10.5 - - - 2
M500 248 340 180 249 - - ∅10.5 - - - 2
Model a b c d (d*) e f g h i k Rysunek
3/M50 114 284 323 110 124 64 ∅7 18 149 460 3
3/M100 343 284 370 110 130 67 ∅7 21 153 510 3
3/M200 343 284 370 160 178 90 ∅9 21 200 510 3
3/M250 343 284 370 160 178 90 ∅9 21 200 510 3
3/M300 - - 402 178* 275 138 - - 275 605 3
3/M400 - - 402 216* 310 155 - - 310 600 3
3/M500 - - 466 249* 350 175 - - 350 660 3
Autotransformator Metrel 1 Autotransformator Metrel 2 Autotransformator Metrel 3


Autotransformatory w obudowach jednofazowe HSN i trójfazowe HTN


Autotransformatory z serii HSN i HTN są w pełni zabudowane zapewniając ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska. Urządzenia mogą być stosowane wszędzie, gdzie istnieje potrzeba precyzyjnej regulacji napięcia zmiennego.

Napięcie wyjściowe regulowane jest przed duże, antypoślizgowe pokrętło. Napięcie wyjściowe jest zwiększane liniowo w miarę przekręcania pokrętła zgodnie ze wskazówkami zegara. Wszystkie modele wyposażone są w przewód zasilający z wtyczką, podświetlany przycisk włącz/wyłącz oraz zewnętrzne złącze PE. Na obudowie znajduje się skala napięcia wyjściowego.

Autotransformatory w obudowie można łatwo przenosić do różnych punktów laboratorium, hali produkcyjnej czy warsztatu, w których potrzebna jest regulacja napięcia.

Wszystkie modele odpowiednie są dla częstotliwości 50 Hz / 60 Hz. Dostępne są modele jedno- i trójfazowe o różnych napięciach znamionowych.

Autotransformatory Typ HSN

Typ HSN Up (V) Us (V) Is (A) P (VA) Masa (Kg) Model Wymiary (x x h x I)
HSN 260/4.5 230 0 ÷ 260 4.5 1170 5.4 M100 170 x 155 x 220 mm
HSN 260/8 230 0 ÷ 260 8.0 2080 7.9 M200 203 x 155 x 253 mm
HSN 260/10 230 0 ÷ 260 10.0 2600 10.1 M250 270 x 155 x 320 mm
HSN 260/15 230 0 ÷ 260 15.0 3900 18.6 M300 285 x 228 x 315 mm
HSN 260/20 230 0 ÷ 260 20.0 5200 20.1 M400 318 x 228 x 348 mm
HSN 260/30 230 0 ÷ 260 30.0 7800 28.2 M500 357 x 228 x 387 mm

Autotransformatory Typ HTN

Typ Up (V) Us (V) Is (A) P (VA) Masa (Kg) Model Wymiary (x x h x I)
HTN 450/8 400 0 ÷ 450 8.0 6240 28.7 3/M200 240 x 420 x 285 mm
HTN 450/10 400 0 ÷ 450 10.0 7800 34.7 3/M250 240 x 420 x 285 mm
HTN 450/15 400 0 ÷ 450 15.0 11700 52.5 3/M300 285 x 520 x 315 mm
HTN 450/20 400 0 ÷ 450 20.0 15600 56.0 3/M400 318 x 520 x 348 mm
HTN 450/30 400 0 ÷ 450 30.0 23400 79.4 3/M500 357 x 590 x 405 mm


Zasilacze laboratoryjne Metrel


MA 4804, MA 4852 i MA 4853 to przenośne zasilacze z wbudowanymi autotransformatorami zapewniające ciągła regulację napięcia w zakresie deklarowanej specyfikacji.

Transformatory mają niezależne uzwojenia pierwotne i wtórne co skutkuje izolacją galwaniczną zasilania od napięcia wyjściowego. Jest to częste wymaganie zasilania specjalnych urządzeń elektrycznych.

Zasilacze wyposażone są w woltomierz i amperomierz, które pozwalają na stałą kontrolę nad napięciem wyjściowym i płynącym prądem. Zabezpieczone są one przed przeciążeniami za pomocą bezpieczników, które odłączają obwód wtórny kiedy na wyjściu pojawia się zwarcie.

Zasilacze Metrel MA 4804, MA 4852 i MA 4853 stosuje się w przemyśle elektronicznym (laboratoria elektryczne i kontrolne), warsztatach serwisowych, w szkołach technicznych itp. w skrócie wszędzie, gdzie potrzebne jest regulowane napięcie zasilające lub gdzie z przyczyn technicznych lub bezpieczeństwa zasilanie musi być oddzielone galwanicznie od sieci. Test napięciem 4kV AC rms pozwala na użytkowanie urządzenia w środowisku CAT III / 300V.

  MA 4804 MA 4852 MA 4853
Zasilanie 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz
Napięcie wyjściowe
napięcie a.c. 0 ÷ 245 V (230 V)* 0 ÷ 33 V (30 V)* 0 ÷ 33 V (30 V)*
napięcie d.c. - 0 ÷ 46 V (32 V)*  0 ÷ 46 V (32 V)*
Maksymalne obciążenie trwałe 3.1 A 6 A (d.c. + a.c.ef) 6 A (d.c. + a.c.ef)
Oscylacje wyjścia DC - 15 Vpp (I=6 A) 200 mVpp (I= 6 A)
  - 3.5 Vpp (I=1 A) 30 mVpp (I= 1 A)
Zakres temperatury pracy -5 ÷ +40 °C  -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
Wymiary (w x h x l) 228 x 216 x 210 mm 228 x 216 x 210 mm 228 x 216 x 210 mm
Masa 11 kg 8.2 kg 9.1 kg
* przy znamionowym prądzie wyjściowym

 


 
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 07 listopad 2022 14:35
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze, kalibratory

Aparaturę dla branży energetycznej: analizatory jakości energii, pomiary uziemień, pomiary izolacji WN

Aparaturę do pomiarów środowiskowych: anemometry, mierniki temperatury, kamery termowizyjne

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00