22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Certyfikowanie okablowania LANNieustanny rozwój systemów IT wymaga większej przepustowości danych w sieciach komputerowych. Zatem muszą one zostać zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób żeby spełniały najnowsze wymogi, gwarantując długo terminową użyteczność i możliwość rozbudowy okablowania miedzianego lub optycznego.

Pomiary instalacji strukturalnych LAN to kluczowa część certyfikacji i konserwacji sieci LAN i gwarantuje, że wszystkie komponenty są zgodne z obowiązującą regulacją.

Typowe awarie w połączeniach:
  • Przerwany lub otwarty przewód
  • Zwarcia do ekranu
  • Zwarcia pomiędzy przewodami
  • Skrzyżowane, odwrócone i zamienione pary
  • Rozdzielone pary
  • Inne problemy w połączeniach
Powyższe awarie mogą zostać w łatwy sposób zlokalizowane dzięki prostym urządzeniom pomiarowym do tworzenia map przewodów.

Uszkodzenia ukryte

Właściwe zakończenie sieci niekoniecznie gwarantuje odpowiednie funkcjonowanie systemu okablowania. Pewne uszkodzenia mogą być wykryte tylko przy wysokim poziomie transmisji danych lub wyższych częstotliwościach pracy. Takie warunki mogą stworzyć odbicie lub zakłócenie sygnałów w sąsiadujących parach lub kablach. Powszechnym źródłem tego typu problemów są zainstalowane komponenty sieci, takie jak gniazdka czy wtyczki, które w powiązaniu z błędami występującymi na zakończeniach sieci mogą posiadać uszkodzenia wpływające na problemy w transmisji danych.

Tego typu awarie mogą zostać w łatwy sposób zlokalizowane dzięki zaawansowanym testerom sieci LAN, które nie tylko sprawdzą okablowanie, ale również zmierzą szereg innych parametrów elektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości.

Regulacje i normy

Specyfikacja testerów certyfikacji LAN, ich dokładność pomiarowa, forma prezentacji wyników pomiarowych oraz wartości granicznych zostały określone w różnych normach. W państwach UE powszechne jest, że krajowe prawodawstwo odnosi się do normy PN-EN 50173, gdzie globalnie IEC 11801 jest używane z TIA 568B określonej w US.

Dla wysokiej przepustowości sieci LAN w klasie 6 i wyżej oba połączenia, stałe i kanałowe są sprawdzane co wymusza stosowanie wysokiej jakości testerów adapterów. Regularne sprawdzanie i/lub kalibracja wyposażenia pomiarowego jest niezbędne do zapewnienia rzetelnych wyników pomiarów.

Mierzone parametry:

Mapa przewodów

Test mapy przewodów weryfikuje okablowanie od pinu do pinu i ciągłość izolacji kabla.

Wskazówka Metrel:

Rozdzielone pary nie mogą zostać zlokalizowane przez proste sprawdzenie ciągłości. Wykrywane są za pomocą uproszczonego pomiaru NEXT. Powodem dla wysokiego przesłuchu niekoniecznie może być rozdzielona para - przyczyną mogą być również nieodpowiednie i niedbale zamontowane wtyki lub uszkodzenia przewodów. Prawdziwe źródło błędu może zostać łatwo zdefiniowane dzięki funkcji TDCross. Punkt w którym błąd występuje może zostać zdefiniowany dzięki funkcji TDR. Przy czym co najmniej jedna para musi zostać podłączona prawidłowo w celu upewnienia się, że przyrząd działa prawidłowo.

PSNEXT, Zdalny PSNEXT

Parametr PSNEXT (Suma Mocy Blisko Końca Przesłuchu) określa sprzężenie na jednej parze przewodu ze wszystkich par. PSNEXT jest obliczany z indywidualnych wyników parametrów NEXT i przedstawia najgorsze przewidywane sprzężenie. Zbliżone do parametru NEXT sprzężone sygnały z innych par mogą powodować uszkodzenie danych, retransmisję jonów i inne problemy. Jest to szczególnie istotne w wieloparowych protokołach danych.

NEXT, zdalny NEXT

Parametr NEXT (Bliskie Końce Przesłuchu) określają sprzężenia pomiędzy stycznymi parami. Wysoki poziom sygnałów przesyłanych w jednej parze na zakończeniu przewodu może wywołać znaczne zakłócenia sygnału w sąsiednich parach po tej samej stronie (nadajnika). Taki dodany sygnał do przesyłanych sygnałów z innego przewodu może powodować uszkodzenie danych, retransmisję jonów i inne problemy. Najczęstszymi przyczynami problemów NEXT są słabe skręcenie na punktach złączeń, nie pasujące komponenty połączeniowe, rozdzielone pary, itd.

ELFEXT, Zdalny ELFEXT

Parametr FEXT (Dalekie Końce Przesłuchu) określa przesłuch spowodowany przez rozdzielenie przesyłanego sygnału z pary na jednej stronie kabla do stycznej pary z odbiornikiem po drugiej stronie.

Parametr ELFEXT (Poziom Równoważny Dalekiego Końca Przesłuchu) jest obliczany z FEXT i tłumienia na parze odbiornika.
Podany wynik jest w najgorszym przypadku marginesem w dB do standardowego limitu testu. Wysoki parametr ELFEXT powoduje typowe problemy przesłuchu: uszkodzenie danych, retransmisje, itd.

PSELFEXT, Zdalny PSELFEXT

Parametr PSFEXT (Suma Mocy Dalekiego Końca Przesłuchu) określa przesłuch powodowany przez rozdzielenie sygnałów w parze przewodów z innych par. Odbiornik sygnałów przesłuchu jest po jednej stronie kabla a nadajniki po drugiej na innej parze.

Parametr PSELEFEXT (Suma Mocy Poziomu Równoważnego Dalekiego Końca Przesłuchu) jest obliczany z PSFEXT i tłumienności na parze odbiornika.
Wysoki parametr PSELFEXT może powodować typowe problemy przesłuchu: uszkodzenie danych, retransmisje jonów, itd.

STRATNOŚĆ ODBICIA, Zdalna STRATNOŚĆ ODBICIA

Stratność odbicia jest to stosunek pomiędzy przesyłanymi i odbitymi sygnałami na końcu transmisji. Wysokie wskaźniki stratności odbicia często są spowodowane przez lokalne niedopasowanie impedancji i obniżenie siły sygnału na końcu odbiornika.

Tłumienność

Tłumienność to mierzona strata siły sygnału w parze z jednego końca przewodu do drugiego. Zwiększa się wraz z częstotliwością i długością kabla, więc musi być zmierzona w całkowitym zakresie częstotliwości. Tłumienność jest jednym z głównych parametrów przewodu, który drastycznie wpływa na maksymalną przepływność strumienia danych

PSACR, Zdalny PSACR

PSACR (Stosunek tłumienności do przesłuchu) to porównanie tłumienności regularnego sygnału i sygnałów zakłóconych przesłuchem z innej pary po stronie odbiornika. PSACR jest obliczany z tłumienności i parametru PSNEXT

PSACR(f) = PSNEXT(f) - Tłumienność(f)

Wyniki PSACR uwzględniają Tłumienność i parametr PSNEXT. Brane jest pod uwagę, że na krótszych kablach parametr PSNEXT może być wyższy bez degradacji wydajności połączenia. Zatem jest to bardzo właściwe dla oszacowania czy występują krytyczne przesłuchy czy nie.

ACR, Zdalny ACR

Parametr ACR (Tłumienność do wskaźnika przesłuchu) jest to porównanie stłumionego sygnału regularnego i zakłócającego sygnały przesłuchu po stronie odbiornika. Wysokie wartości parametru ACR wskazują połączenie o wysokiej wydajności, gdzie poziomy przesłuchu są niskie w porównaniu z tłumiennością. Parametr ACR jest obliczany z Tłumienności i parametru NEXT.

ACR(f) = NEXT(f) - Tłumienność(f)

Wyniki ACR biorą pod uwagę Tłumienność i NEXT. Jest to brane pod uwagę, że przy krótszych kablach parametr NEXT może być wyższy bez degradacji wydajności połączenia. Zatem ACR jest bardzo właściwe dla oszacowania czy występują krytyczne przesłuchy czy nie.

Długość

Pomiar długości mierzy długość każdej pary kabla.

Długość kabla jest określona z czasem jaki potrzeba impulsowi do jego przemierzenia. Aby uzyskać prawidłowy wynik musi być znana prędkość rozprzestrzeniania się impulsu. Można ustawić wskaźniki NVP (wskaźnik nominalnej prędkości propagacji, uzyskany przez odsetek prędkości światła) dla kabli w menu “Cable Type”. Od kiedy nie są one dokładnie określone przez producenta (różnice mogą dotyczyć starzenia się, różnych materiałów, temperatury, liczby skręceń, itd.) podane wyniki długości są tylko orientacyjne. Problem nasila się wraz z długością kabla.

Rozrzut opóźnienia

Rozrzut opóźnienia jest to różnica w propagacji opóźnień pomiędzy impulsami testowymi przez różne pary kabla. Najkrótsze opóźnienie odwołuje się do 0ns. Wysokie opóźnienie skośne może powodować problemy, szczególnie kiedy są używane szybkie wieloparowe protokoły danych.

Opóźnienie Propagacji

Opóźnienie propagacji jest to czas potrzebny na przesłanie impulsu przez długość każdej pary kabla.

Impedancja

Impedancja to cehca charakterystyczna kabla. Ogólnie rzecz biorąc impedancja charakterystyczna kabla w systemach o wysokiej częstotliwości musi być dopasowana aby zapewnić regularny przepływ danych. Każda zmiana impedancji wzdłuż połączenia spowoduje odbicia i osłabienie sygnału na końcówce odbiornika. Zmiana w impedancji może wystąpić jeśli zostały użyte nieodpowiednie kable, elementy kabla lub sam kabel uległ uszkodzeniu.

Rezystancja DC

Pomiar rezystancji DC określa, że pętla rezystancji (suma rezystancji obu żył) w indywidualnych parach mieści się w podanych limitach.

Dodatkowe zalecenia

Dodatkowo do pomiarów określonych przez normy istnieje kilka innych pomiarów, które mogą pomóc w analizie warunków sieci i lokalizacji awarii. TDR (reflektometr w domenie czasowej) to jedno z narzędzi, które jest często wykorzystywane do określenia uszkodzonego miejsca w przewodzie LAN. Sygnał pomiarowy jest wysłany przez testowany kabel i opierając się na sile i czasie jego odbicia, obliczane jest miejsce uszkodzenia.

Inną funkcję pomiarową TD NEXT mierzy odległość z najwyższym przesłuchem wzdłuż testowanego kabla.
Ostatnio zmienianywtorek, 12 lipiec 2022 12:42
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00