22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Dlaczego trzeba wzorcować aparaturę pomiarową?

1 powód wzorcowania - Wymaga go zleceniodawca


Płacę, więc wymagam. Inwestor, płatnik lub audytor czy inspektor działający z jego ramienia chcą mieć pewność, iż przyrządy używane podczas pomiarów są regularnie sprawdzane, a wszelkie odchylenia od normy są korygowane na bieżąco. W przypadku awarii lub zagrożenia zdrowia czy życia, podmiot taki może być pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej czy karnej za powstałe szkody. Świadectwo wzorcowania jest jednym z elementów ograniczających możliwość popełnienia błędów w trakcie pomiarów danym przyrządem, które wynikają z nieświadomości o błędnym działaniu urządzenia (niepoprawnych wskazaniach). Najczęściej regularna kalibracja jest zalecana przez producenta aparatury w instrukcji obsługi lub rzadziej na świadectwie fabrycznym.

Wymagają go administratorzy nowoczesnych osiedli

To przykład, który został wzięty z życia jednego z naszych klientów. Administrator osiedla apartamentowców zlecający elektryczne pomiary okresowe, wymagał jako warunek udzielenia zlecenia: potwierdzenia posiadania przez wykonawcę uprawnień,  ważnego świadectwa wzorcowania (kalibracji) wykonanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wykonania pomiarów w godzinach 18:00 - 20:00, nienagannego stroju oraz posługiwania się odpowiednim identyfikatorem ze zdjęciem.

2 powód wzorcowania - Jest to forma zabezpieczenia


W przypadku wystąpienia awarii, pożaru budynku czy wypadku, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania właścicielowi budynku, instalacji lub producentowi produktu jeśli będzie mógł uznać, iż mogło to być konsekwencją niewłaściwej konserwacji tego obiektu, instalacji, maszyny lub produktu. Świadectwo wzorcowania (lub świadectwo kalibracji) przyrządu jest dodatkowym zabezpieczeniem dla firmy lub osoby wykonującej takie pomiary, ponieważ wskazuje iż w momencie wydania świadectwa, wielkość mierzona urządzenia była zbliżona do wielkości urządzenia wzorcowego zgodnie z parametrami metrologicznymi ustalonymi przez producenta. Okresowa kalibracja informuje również o prawidłowym i zgodnym z zaleceniami producenta eksploatowaniu i konserwacji urządzenia. W tym zakresie ogranicza to możliwość przerzucenia na wykonawcę pomiarów odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody.

Wzorcowania mierników wymagają ubezpieczyciele obiektów

To kolejny przykład z życia o którym opowiedział nam nasz klient. W pożarze budynku wywołanego zwarciem w instalacji elektrycznej ubezpieczyciel wstrzymał wypłatę odszkodowania, wzywając do dostarczenia ostatniego świadectwa kalibracji przyrządu, którym wykonane były badania okresowe instalacji elektrycznej. Następnie weryfikował czy wzorcowanie to nie zostało wykonane dłużej niż 12 miesięcy od daty badania instalacji podanej w protokole pomiarowym.

3 powód wzorcowania - Zaleca go producent aparatury


Producenci profesjonalnych przyrządów pomiarowych przeważnie zalecają w instrukcji obsługi wykonywanie wzorcowania co 12 miesięcy. Jest to podstawą prawidłowej eksploatacji przyrządu. Ma na celu konserwację i kontrolę jego kondycji metrologicznej (czyli dokładności). W trakcie wzorcowania ujawniają się bardzo częste uszkodzenia przewodów czy końcówek pomiarowych, czego użytkownicy nie stwierdzają w trakcie normalnego używania przyrządu. Dodatkowo, na skutek różnych czynników zewnętrznych (wilgotność, temperatura, zapylenie itd.), dokładność przyrządu może zmieniać się w czasie i zaprzestanie regularnej kalibracji może doprowadzić do sytuacji, w której użytkownik nie zauważy pogorszenia się jego dokładności.

Świadectwa wzorcowania wymagają inspektorzy spółdzielni mieszkaniowych

Jedna z firm przeprowadzająca pomiary na zlecenie bardzo dużej spółdzielni mieszkaniowej administrującej wiele budynków, wykonywała pomiary kompleksu budynków łącznie przez 10 miesięcy. W trakcie pomiarów tym samym przyrządem innego zlecenia lecz na nowo wybudowanym obiekcie, Inspektor działający z ramienia spółdzielni, zakwestionował uzyskane wyniki, które odbiegały od wartości projektowych w poprawnie wykonanej instalacji elektrycznej. Niestety firma wykonująca pomiary nie wykonywała wzorcowania/kalibracji mierników od dłuższego czasu, co przyczyniło się do niewykrycia usterki przy pomiarze pętli zwarcia. Ponieważ inwestycja realizowana była przez tę samą spółdzielnię, zakwestionowano także wcześniej wykonane pomiary tym przyrządem. Po naprawie urządzenia i dokładnym wzorcowaniu, firma wykonująca pomiary zmuszona była wykonać ponownie całe zlecenie.

4 powód wzorcowania - Wymaga tego profesjonalizm


Twórca firmy Bosch, Robert Bosch powiedział kiedyś Wolę stracić pieniądze niż wasze zaufanie. Żeby wykonywać w sposób profesjonalny i rzetelny pomiary lub usługi, które wiążą się z wykonywaniem pomiarów, należy ograniczać do minimum możliwość popełnienia błędów. Błędy takie mogą bowiem doprowadzić do zakwestionowania naszej pracy, a także postrzegania naszej firmy jako rzetelnego wykonawcy i utraty w przyszłości zleceń lub co gorsza zaufania. Obecnie pomiary stanowią nieodłączną część realizacji wielu prac projektowych, konserwacyjnych czy wykonawczych. Należy dbać nie tylko o zakup profesjonalnych przyrządów czy dokształcanie się z zakresu ich użytkowania, ale także o ich stan techniczny. Regularne wzorcowanie urządzeń pomiarowych pozwala ocenić stan techniczny posiadanej aparatury, a także na ewentualne wczesne wykrycie usterek, mogących pojawić się w danym urządzeniu w przyszłości.

Przykład z życia jednego z naszych klientów

Firma produkująca kotły grzewcze testuje bezpieczeństwo elektryczne oferowanych przez siebie produktów. Dzięki regularnej kalibracji zauważono, że w jednym z testerów na linii produkcyjnej corocznie powiększał się błąd pomiaru prądu upływowego. Dzięki wczesnemu wykryciu tych zmian, tester bezpieczeństwa został zastąpiony nowym egzemplarzem. Poprzedni model mógł doprowadzić w pewnym momencie do wprowadzenia na rynek kotłów nie spełniających wymogów bezpieczeństwa elektrycznego przez błędne zakwalifikowanie wyniku pomiarów.

5 powód wzorcowania - Jest to wymóg w firmach posiadających ISO 9001


W punkcie 7.1.5 znajdują się zapisy dotyczące aparatury i sprzętu pomiarowego.
W punkcie 7.1.5.2 normy ISO 9001-2015 znajdziemy m.in. zapis: "...wyposażenie pomiarowe winno być: a) sprawdzane i/lub wzorcowane, w określonych odstępach czasu lub przed użyciem, w odniesieniu do wzorców pomiarowych, powiązanych z międzynarodowymi lub krajowymi wzorcami pomiarowymi... " co w konsekwencji może być weryfikowane przez audytorów w trakcie okresowej weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO.

6 powód wzorcowania - Pozwala ograniczyć straty


W tych obszarach, gdzie przyrządy i aparatura pomiarowa decydują, bądź uczestniczą w procesach produkcyjnych, nieprawidłowe działanie aparatury kontrolno-pomiarowej i błędne pomiary mogą doprowadzić do znaczących strat finansowych.

Przykłady naszych klientów
 • Firma transportowa poprzez stosowanie wskazującego niepoprawne wartości rejestratora temperatury (termometru), przewoziła produkty w dużo wyższej niż to dopuszczalne temperaturze, co doprowadziło do ich zepsucia.
 • Firma instalacyjna przez nieprawidłowo mierzący miernik cęgowy, źle dobrała zabezpieczenie silnika. W wyniku zatarcia łożysk pompy, którą zasilał doprowadziło to do przepalenia jego uzwojeń.
 • Firma wentylacyjna przez nieprawidłowo mierzącą sondę termiczną w anemometrze (a przez to również i wydatek), zmuszona była ponownie wyregulować na obiekcie ponad 50 anemostatów, generując dodatkowe koszty.


7 powód wzorcowania - Poprawa jakości i wydajności


Procesy występujące w firmach produkcyjnych oraz firmach usługowych wymagają użycia różnych przyrządów pomiarowych. Jeśli dla tych przedsiębiorstw istotna jest jakość i niezawodność oferowanych przez nie produktów lub usług (co może to stanowić ich przewagę konkurencyjną), poprawa wydajności, efektywności czy jakości będzie możliwa wyłącznie w przypadku regularnej weryfikacji dokładności pomiarowej stosowanych przyrządów i aparatury.

Przykłady firm, które współpracują z Laboratorium Badawczo-Wzorcującym Merserwis
 • Firma produkcyjna wykonująca odlewy ze specjalnych stopów, dzięki regularnemu wzorcowaniu czujników temperatury co 6 miesięcy, wyeliminowała problem pogarszania się dokładności czujników pracujących w bardzo wysokich temperaturach Błędy czujników bez regularnej kontroli miały negatywny wpływ na końcową jakość odlewów.
 • Firma produkująca suwmiarki regularnie wzorcując przyrządy do pomiaru odległości (przymiarów sztywnych) i odpowiedniej regulacji parku maszynowego, zachowuje wysoką dokładność odległości w oferowanych suwmiarkach.

Wszystkie podane przykłady zostały przekazane nam przez klientów naszego laboratorium w trakcie rozmów i poza niektórymi przypadkami nie prowadziliśmy weryfikacji prawdziwości tak przekazanych informacji. Publikujemy jakie je jako bardzo prawdopodobne przykłady konsekwencji, które może spowodować nie wykonywanie wzorcowania czy kalibracji.

Aby skorzystać z usług wzorcowania mierników w Laboratorium Badawczo-Wzorcującym Merserwis wystarczy przejść na dedykowaną stronę.


Zachęcamy również do kontaktu bezpośredniego z Laboratorium Badawczo-Wzorcującym Merserwis:

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22 531 00 86 / 22 531 00 87
Czat: W prawym, dolnym rogu naszej strony

Dla klientów pragnących zminimalizować czas przestoju związany z wzorcowaniem przyrządu w laboratorium Merserwis świadczymy szereg usług dodatkowych, którymi są:

 • Tryb priorytetowy: Wykonanie wzorcowania w trybie priorytetowym w terminie 48 godzin
 • Tryb ekspresowy: Wykonanie wzorcowania w trybie ekspresowym w ciągu 24 godzin
 • Tryb instant: Wykonanie wzorcowania w tym samym dniu. Prosimy o uprzedni kontakt
 • Przyrząd zastępczy: Posiadamy własną bazę przyrządów pomiarowych przeznaczonych do wynajmu wyłącznie dla klientów korzystających z usług laboratorium Merserwis. Mierniki te wyposażone są w aktualne świadectwa wzorcowania, dzięki czemu można wykonywać pracę nawet w okresie wzorcowania swoich przyrządów
 • Profesjonalna obsługa logistyczna: Zlecenie odbioru przyrządu od klienta przez kuriera Merserwis i dostarczenie zwrotnie po wykonaniu usługi (usługa Door-to-Door)
 • Powiadomienie SMS/E-mail: Po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego wzorcowania bezpłatnie przypominamy o terminie ponownego wzorcowania miernika

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 lipiec 2022 13:27
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze, kalibratory

Aparaturę dla branży energetycznej: analizatory jakości energii, pomiary uziemień, pomiary izolacji WN

Aparaturę do pomiarów środowiskowych: anemometry, mierniki temperatury, kamery termowizyjne

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00