22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Nowe funkcje mierników Metrel z serii EurotestXC już dostępne!

Od momentu kiedy we wrześniu 2015 roku na Targach Energetab w Bielsku-Białej, pokazany został pierwszy prototyp nowego przyrządu do badania instalacji elektrycznych słoweńskiej firmy Metrel - model MI 3152 EurotestXC, można było przypuszczać, że będzie to przyrząd, który wniesie sporo innowacji na rynek tego typu aparatury. Kolorowy i dotykowy wyświetlacz - pozwalający w całkowicie nowy sposób zarządzać pomiarami i danymi w pamięci, wbudowane testy automatyczne znacznie przyspieszające pomiary, całkowicie nowe oprogramowanie - to tylko niektóre cechy przyrządu, które opisywaliśmy w artykule opublikowanym w tym miejscu w momencie premiery sprzedażowej modeli MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV.

Na początku marca 2017 roku, firma Metrel wykonała kolejny (unikalny na rynku przyrządów pomiarowych) krok - a mianowicie całkowicie bezpłatnie udostępniła swoim Klientom kolejną wersję oprogramowania przyrządów (firmware) do mierników MI 3152 oraz MI 3152H. Nowe oprogramowanie w znaczny sposób rozszerza ich możliwości zarówno pod kątem funkcjonalności jak i zarządzania pomiarami. Było to możliwe, dzięki innej przełomowej funkcjonalności wszystkich nowych przyrządów pomiarowych firmy Metrel, a mianowicie możliwości dokonania łatwej aktualizacji firmware’u przez użytkownika.

Nowe “stare” funkcje - czyli test warystorów oraz lokalizator obwodów

Pierwszą nowością w przyrządach serii EurotestXC jest test napięcia przebicia warystora. Jest to funkcja doskonale znana użytkownikom starszego, flagowego modelu firmy Metrel - MI 2086 Eurotest 61557 oraz modeli MI 3101 EurotestAT i MI 3105 EurotestXA. W nowej odsłonie funkcja ta umożliwia pomiar napięcia przebicia warystora napięciami do 1000V DC (MI 3152) lub 2500V DC (MI 3152H). Przyrząd uruchamia pomiar, stopniowo zwiększając napięcie probiercze, od poziomu 50V z krokiem 100 V/s dla pomiaru napięciem do 1000V, oraz z krokiem 350 V/s dla pomiaru napięciem do 2500V do momentu przebicia warystora (za przebicie uznaje się przepływ prądu o wartości 1mA). Oczywiście, jak we wszystkich innych funkcjach pomiarowych, użytkownik może ustawić wartości graniczne, według których wynik pomiaru będzie automatycznie oceniany jako pozytywny lub negatywny.

Kolejną nową funkcjonalnością przyrządów MI 3152 oraz MI 3152H jest możliwość lokalizowania obwodów będących pod napięciem za pomocą opcjonalnego odbiornika A 1191. Ponownie jest to funkcja występująca już wcześniej w wymienionych wyżej modelach MI 2086, MI 3101 oraz MI 3105 jak również specjalnie dedykowanym do tego typu zastosowań urządzeniu firmy Metrel - MI 2093, lecz tym razem wyszukiwanie odpowiednich obwodów jest jeszcze bardziej dokładne. Przyrząd MI 3152 lub MI 3152H zostaje podłączony do badanego obwodu, natomiast za pomocą sondy A 1191 w łatwy sposób może być on odnaleziony nawet w znacznej odległości czy w gęstym otoczeniu innych obwodów.

Łatwiejsze wyszukiwanie funkcji pomiarowych dzięki zastosowaniu “Grup zastosowań”

Opisane pokrótce powyżej dwie nowe funkcjonalności uzupełniają, i tak bardzo szeroki, wachlarz dostępnych funkcji pomiarowych modeli serii EurotestXC. Przyrządy MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV realizują między innymi następujące funkcje pomiarowe: pomiar napięcia sieci, kolejności następstwa faz, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, impedancji linii zasilającej oraz spadku napięcia, impedancji pętli zwarcia, czasów oraz prądów zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, napięcia dotykowego, rezystancji uziemienia metodą 3-przewodową oraz 2-cęgową, mocy pobieranej, wyższych harmonicznych, natężenia oświetlenia czy też prądu upływu pierwszego uszkodzenia oraz sprawdzenie urządzeń monitorujących stan izolacji w układach sieci IT itd.

Aby użytkownik mógł szybko i sprawnie znaleźć interesującą go w danej chwili funkcję pomiarową, firma Metrel w nowym oprogramowaniu przyrządów wprowadziła tzw. grupy zastosowań, które stanowią swego rodzaju filtry wyświetlające spośród wszystkich funkcji tylko te, które mogą mieć zastosowanie w danym obszarze wykonywanych pomiarów. Wprowadzono 5 grup zastosowań, w których można wykorzystywać modele MI 3152 oraz MI 3152H czyli: instalacje elektryczne niskiego napięcia, instalacje zasilające urządzenia medyczne - działające w układzie sieci IT, instalacje montowane na pojazdach - działające w układzie sieci IT, stacje ładujące pojazdy elektryczne (ang. EVSE - Electric Vehicle Supply Equipment) oraz instalacje odgromowe. Oprócz tych 5 grup, użytkownik może oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne funkcje pomiarowe na kilka charakterystycznych dla wszystkich nowych przyrządów firmy Metrel sposobów.

Nowe testy Auto Sequences ® - czyli jeszcze więcej możliwości automatyzacji pomiarów

Wraz z nową wersją oprogramowania przyrządów, światło dzienne ujrzały także opatentowane przez firmę Metrel automatyczne testy Auto Sequences ®. Dotychczas przyrządy pomiarowe MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV zawierały jedynie uniwersalne proste automatyczne sekwencje pomiarowe dla sieci w układach TN (bez wyłącznika RCD oraz z takim wyłącznikiem zainstalowanym), TT oraz IT. Sekwencje te znane są z takich modeli jak MI 3100 SE, MI 3102 BT czy też MI 3102 H BT. Za ich pomocą użytkownik może w prosty sposób, za pojedynczym wciśnięciem przycisku, wykonać wszystkie pomiary bezpieczeństwa instalacji elektrycznych niskiego napięcia, do których w danym punkcie pomiarowym obliguje go norma PN-HD 60364-6.

Przykładowo dla gniazda 1-fazowego podłączonego do sieci w układzie TN będą to: ciągłość przewodów ochronnych, sprawdzenie poprawności warunków napięciowych/polaryzacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar impedancji linii (wraz z obliczeniem spadku napięcia). Użytkownik jedynie wprowadza do przyrządu dane dotyczące badanego obwodu takie jak m.in. charakterystyka zabezpieczenia nadprądowego, którym dany obwód jest zabezpieczony, prąd znamionowy tego zabezpieczenia czy wymagany przez normę czas zadziałania zabezpieczenia w danym układzie sieci. Dodatkowo użytkownik może zmierzyć impedancję odniesienia na początku obwodu, w celu kalkulacji przez przyrząd spadku napięcia w badanym punkcie odbiorczym tego obwodu. Po wprowadzeniu tych danych przyrząd jest gotowy do wykonania serii wymaganych pomiarów - użytkownik musi jedynie nacisnąć przycisk rozpoczynający pomiar i czekać aż przyrząd automatycznie wykona całą sekwencję.

Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wykonywanie pomiarów instalacji, w której na przykład z jednego obwodu zasilanych jest kilka gniazdek, ponieważ wprowadzone jednorazowo parametry są oczywiście aktualne także dla innych punktów tego obwodu. Po wykonaniu sekwencji i zapisaniu wyników dla każdego punktu pomiarowego - użytkownikowi pozostaje do wykonania jedynie pomiar rezystancji izolacji, który, o ile jest to możliwe, wykonany jest jednorazowo dla całej badanej instalacji oraz pomiar parametrów wyłącznika różnicowoprądowego RCD (jeśli jest on rzecz jasna zainstalowany) wykonywany z poziomu rozdzielni.

Nowe oprogramowanie dla przyrządów MI 3152 oraz MI 3152H umożliwia również (oprócz opisanych sekwencji uniwersalnych, które w dalszym ciągu są dostępne) korzystanie z bardziej zaawansowanych testów Auto Sequence ®. Są one dedykowane do różnego typu zastosowań i charakteryzują się tym, że zawierają zestaw testów wraz z ustawieniami już dobranymi do konkretnego rodzaju badań. Dzięki temu, w porównaniu do prostych sekwencji testowych, użytkownik nie musi już wprowadzać wszystkich parametrów pomiarowych, gdyż są one dobrane wg odpowiednich norm do danego zastosowania (w niektórych przypadkach niezbędne są niewielkie korekty tych parametrów, które również są możliwe).

Dostępne są testy Auto Sequence ® dedykowane dla układów sieci TN, TT, IT oraz instalacji ładowania pojazdów elektrycznych EVSE (których badanie opisane jest szerzej w kolejnym punkcie). Są to testy pozwalające na jeszcze szybsze rozpoczęcie i przeprowadzenie pomiarów np. gniazd trójfazowych, co czyni przyrządy MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5 kV niezwykle praktycznymi szczególnie podczas wykonywania dużej liczby pomiarów.

Pomiary stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) - czyli przyrząd gotowy na nowe wyzwania

Absolutną nowością jest współpraca przyrządów serii EurotestXC z opcjonalnym adapterem A1532 (EVSE adapter), którego szczegółowy opis jest dostępny na naszej stronie. Dzięki takiemu połączeniu, użytkownik otrzymuje zestaw do kompleksowego badania bezpieczeństwa elektrycznego oraz funkcjonalnego testowania urządzeń EVSE w oparciu o normę 61851-1.

Adapter umożliwia wybór rezystancji zadawanej czujnikowi podłączenia (ang. Proximity Pilot) dla symulowania podłączenia przewodu oraz sprawdzenia poprawności doboru przez urządzenie EVSE odpowiedniego prądu ładowania. Oprócz tego umożliwia także wybór rezystancji zadawanej czujnikowi sterowania (ang. Control Pilot) dla symulowania różnych stanów podłączonego pojazdu elektrycznego, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić poprawność reakcji urządzenia EVSE na symulowane stany występujące podczas procedury ładowania pojazdu.


Poza sprawdzeniem funkcjonalnym, za pomocą adaptera A 1532 połączonego z przyrządem serii EurotestXC (połączenie standardowym przewodem 3-żyłowym lub poprzez przewód z wtyczką Schuko), użytkownik może również przeprowadzić zautomatyzowane pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń i instalacji EVSE. Adapter może być połączony również z innymi przyrządami pomiarowymi serii Eurotest, ale tylko w połączeniu z modelami MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV możliwe jest uzyskanie kompletnego i zautomatyzowanego rozwiązania pomiarowego - obsługującego badanie wyłączników różnicowoprądowych 6mA spotykanych w instalacjach EVSE oraz dedykowanych testów Auto Sequence.

Testy te zawierają w pełni skonfigurowane automatyczne sekwencje pomiarowe dla różnego typu konfiguracji urządzeń EVSE, co umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów za pomocą naciśnięcia jednego przycisku, co z kolei znacznie przyspiesza wykonanie badań odbiorczych lub okresowych takich urządzeń.

Nowe akcesoria opcjonalne - czyli jeszcze więcej możliwości i szybsze wykonywanie pomiarów

Poza opisanym w poprzednim akapicie adapterem A1532 do pomiaru urządzeń EVSE, oraz opisanym w początkowej części artykułu odbiornikiem A 1191 do lokalizacji obwodów, przyrządy MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV dzięki nowemu firmware’owi mogą także łączyć się ze skanerami kodów kreskowych oraz kodów QR wykorzystując łączność bezprzewodową Bluetooth.

Dzięki temu, jeśli elementy instalacji są oznaczone takimi kodami, można przy użyciu skanera, w jeszcze szybszy sposób dokonać identyfikacji badanego obiektu - skanując kod kreskowy lub kod QR danego elementu. Te trzy nowe akcesoria dołączają do szerokiej palety akcesoriów opcjonalnych dla modeli EurotestXC, która obejmuje m.in. także przyrząd A 1143 pozwalający na wysokoprądowy pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,1 mΩ, sondy S 2058 do pomiaru izolacji ścian i podłóg zgodnie z normą PN-HD 60364-6, adapter A 1111 ułatwiający przeprowadzanie pomiarów na gniazdach trójfazowych czy także cały wachlarz różnego rodzaju przedłużaczy, sond, zacisków i innych elementów pozwalających na szybsze i bezpieczniejsze wykonanie pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych niskiego napięcia..

Konta użytkowników - czyli komfortowe korzystanie z jednego przyrządu przez wielu operatorów

Jeśli jeden przyrząd z serii EurotestXC jest używany przez wielu użytkowników, po aktualizacji firmware’u do najnowszej wersji, każdy z nich może utworzyć swoje osobne konto (opcjonalnie zabezpieczone hasłem), na którym przechowywane będą spersonalizowane dane dotyczące ustawień przyrządu. Wybrana nazwa użytkownika będzie również widoczna na przy tworzeniu raportów pomiarowych. Możliwość ustawienia haseł dla wszystkich obsługiwanych kont użytkownika, pozwala dodatkowo ochronić przyrząd przed użyciem przez osoby nieuprawnione. Konieczność logowania przy każdym uruchomieniu przyrządu może być włączona lub wyłączona z poziomu menu ustawień.

Podsumowując

Oprócz opisanych wyżej funkcji oraz funkcjonalności, nowe oprogramowanie przyrządów MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV zawiera również wiele drobnych usprawnień takich jak możliwości dokładnego określania dla celów dokumentacyjnych żył przewodów, pomiędzy którymi wykonywany jest pomiar rezystancji izolacji (np. L2-PE) czy możliwość wprowadzenia zaawansowanych wartości granicznych dla różnych funkcji pomiarowych, pozwalających przyrządowi bardziej precyzyjnie ocenić wynik pomiaru. Wszystkie dostępne wcześniej, oraz wprowadzane wraz z nowym firmwarem funkcjonalności i akcesoria dodatkowe, uzupełnione praktycznymi walorami nowego interfejsu i szerokim wyborem różnego rodzaju testów automatycznych sprawiają, że przyrządy MI 3152 oraz MI 3152H na nowo definiują pojęcie wielofunkcyjnego przyrządu do badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

W 2017 roku firma Metrel obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia na światowym rynku aparatury badawczej i pomiarowej. W związku z tym, dla Klientów przygotowane zostały specjalne zestawy promocyjne przyrządów MI 3152 EurotestXC oraz MI 3152H EurotestXC 2,5kV wraz z wybranymi akcesoriami w bardzo korzystnych cenach, o których więcej można przeczytać w tym miejscu.

Liczba zestawów promocyjnych edycji Jubileuszowej jest ograniczona i oferowana będzie wyłącznie w ograniczonej ilości.


 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 25 październik 2021 14:16
dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00