22 831 25 21  22 831 42 56  merserwis@merserwis.pl
Circutor to firma posiadająca ponad 40 letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji sprzętu przeznaczonego do zwiększania wydajności energetycznej. W skład której wchodzą urządzenia pomiarowe, a także sprzęt do kontroli jakości zasilania i energii elektrycznej, przemysłowej ochrony elektrycznej, kompensacji mocy biernej, filtrowania harmonicznych oraz energiami odnawialnymi. Circutor stawia na gotowe rozwiązania w postaci ponad 3000 produktów, które są z powodzeniem stosowane w ponad 100 krajach na świecie. Circutor to ponad 60 inżynierów pracujących nad nowymi rozwiązaniami wykorzystującymi najnowocześniejsze technologie, osiągnięcia naukowe, w celu zaspokojenia wymagań i potrzeb rynku. Firma Circutor posiada 6 ośrodków produkcyjnych zarówno w Hiszpanii jak i w Czechach.

Firma posiada wyszkolony zespół składający się z ponad sześćdziesięciu inżynierów, który przeprowadza badania, zajmuje się rozwojem oraz innowacjami, aby opracowywać nowe urządzenia przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Firma Circutor ma własne laboratoria w których przeprowadza badania EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) oraz kalibracji przyrządów. Posiada również laboratorium weryfikacji metrologicznej, dzięki któremu gwarantuje najwyższe standardy jakościowe dla wszystkich swoich przyrządów.

Circutor jak nie wiele firm na rynku postanowił postawić na innowacyjność, śledząc najnowsze technologie, wdrażać i wykorzystywać je w swoich urządzeniach.

Circutor w przemyśle spożywczym
Przemysł spożywczy wymaga wykorzystania takich systemów zarządzania, które umożliwią zaspokojenie jego specyficznych wymagań. Wykorzystanie systemu zarządzania energią pozwala na odpowiednie przypisanie kosztów produkcji i wykonanie prawidłowej analizy porównawczej procesów produkcyjnych w prosty, łatwy i szybki sposób.
Przy pracy z produktami szybko tracącymi na przydatności do spożycia, główne znaczenie ma prawidłowość konserwacji instalacji i manipulowania nimi. Nieustające działaniu chłodni zapewnia prawidłową konserwację żywności.
Ciągłość działania instalacji ma również bardzo ważne znaczenie dla procesów pakowania czy butelkowania, gdzie każda przerwa w pracy może oznaczać dla producenta ogromne koszty ekonomiczne i materialne.

Circutor w przemyśle papierniczym
Optymalizowanie sposobu wykorzystania i zużycia energii elektrycznej to jeden z zasadniczych priorytetów przemysłu papierniczego. Dzięki kontroli energochłonności procesów produkcyjnych można znacznie rozszerzyć zdolności produkcyjne oraz zmniejszyć koszty.
Zarówno bezpieczeństwo jak i ciągłość funkcjonowania stanowią główne cechy, które decydują o prawidłowym wykorzystaniu instalacji. Systemy Circutor gwarantują ochronę sprzętu i ludzi, zapewniając również ciągłość produkcji i zmniejszając wpływ przestojów na okres nieprodukcyjny oraz straty materialne.

Circutor w przemyśle samochodowym
Optymalizowanie sposobu w jaki jest wykorzystana i zużywana energia to jeden z głównych priorytetów w przemyśle samochodowym. To właśnie dzięki kontrolowaniu energochłonności procesów produkcyjnych można poszerzyć zdolności produkcyjne i zmniejszyć koszty.
Bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania stanowią najważniejsze cechy decydujące o prawidłowym wykorzystaniu instalacji elektrycznej. Systemy Circutor zagwarantuje ochronę sprzętu oraz ludzi, zapewni ciągłość produkcji, tym samym zmniejszając wpływ przestojów na okres nieprodukcyjny oraz znaczne straty materiałowe.
Specyficzne zużywanie energii biernej w instalacjach charakteryzujących się szybkimi zmianami obciążenia i brakiem równowagi poboru energii, zwłaszcza w przypadku instalacji spawalniczych, może spowodować konieczność zaimplementowania systemu kompensacji, który szybko i dokładnie dokonać wymaganych korekt w systemie.

Circutor w przemyśle cementowym
Optymalizowanie sposobu w jaki jest wykorzystana i zużywana energia to jeden z głównych priorytetów w przemyśle cementowym. To właśnie dzięki kontrolowaniu energochłonności procesów produkcyjnych, można zwiększyć zdolności produkcyjne oraz znacznie zmniejszyć koszty. Zaczynając od czynności związanych z wydobyciem surowców, homogenizacją, produkcją, mieleniem i kończąc na procesie pakowania.
Dzięki systemowi pomiarowemu Circutor, osoby zarządzające centrami handlowymi mogą w łatwy sposób kontrolować zużywanie energii, a także szybko i prosto wykonać analizę porównawczą sposobów wykorzystania oraz ośrodków.
Bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania stanowią główne cechy, które decydują o odpowiednim wykorzystaniu instalacji elektrycznej. Systemy Circutor zagwarantują ochronę sprzętu i ludzi oraz zapewnią ciągłość produkcji, widocznie zmniejszając wpływ przestojów na okres nieprodukcyjny oraz straty materialne.

Circutor w przemyśle naftowym i gazowym
Wobec wyzwania związanego z wydajnością energetyczną i sprawnością instalacji w przemyśle naftowym i gazowym dokonuje się ważnych zmian w procesach dotyczących rozwoju i eksploatacji.
Jednym z głównych priorytetów jest kontrolowanie kosztów operacyjnych (OPEX) przez zarządzanie energetyczne z wykorzystaniem instalacji w oparciu o wskaźniki wydajności EnPIs (Energy Performance Indicators).
Bezpieczeństwo elektryczne systemów jest tak samo ważne jak sama kontrola energetyczna instalacji, gdyż ma bezpośredni wpływ na koszty operacyjne, oddziałując tym samym na koszty ekonomiczne.

Circutor w branży hotelarskiej
Na ten moment, jedną z podstawowych kwestii dla branży hotelarskiej jest odpowiednie zarządzanie energią jego instalacji, z myślą o długim okresie ich eksploatacji.
Inteligentniejsze i wydajniejsze wykorzystanie budynków pozwoli nie tylko na zoptymalizowanie kosztów bezpośrednich dzięki kontroli i monitorowaniu instalacji, lecz również polepszy jakość obsługi klientów oraz wizerunek firmy dzięki dbałości o środowisko naturalne.

Circutor w ośrodkach edukacyjnych
W chwili obecnej, podstawową kwestią dla sektora hotelarskiego jest właściwe zarządzanie energią jego instalacji, z myślą o długim okresie ich wykorzystywanie.

Bardziej inteligentne i wydajne wykorzystanie obiektów pozwoli nie tylko zoptymalizować wydatki bezpośredni, dzięki kontrolowaniu i monitorowaniu instalacji, lecz również znacznie poprawić jakość obsługi klientów oraz ulepszyć wizerunek firmy dzięki trosce o środowisko naturalne.

Circutor w sektorze bankowym
Zarządzanie energią w placówkach bankowych to jedno z wyzwań, z którymi już teraz zmaga się i będzie się zmagać w najbliższych latach cały sektor bankowy.
Pobór energii odbywa się na różne sposoby uwzględniając m.in. położenie geograficzne i standardowe formy wykorzystania energii jak IT i komunikacja, serwery, centra przetwarzania danych, oświetlenie oraz systemy klimatyzacji. Diagnozowanie pobierania i wykorzystywania energii umożliwia identyfikację głównych obszarów, w których są one realizowane, lub porównywanie między poszczególnymi ośrodkami, biorąc pod uwagę ich wskaźniki EnPIS z myślą o optymalizowaniu i kontroli działań, które mogły zostać podjęte (lub będą podjęte).
Kontrolowanie pobierania energii w biurach, oddziałach lub budynkach korporacyjnych nie stanowi jedynego rozwiązania, lecz powinna być rozumiana jako jedno z działań z zakresu zarządzania energią, przy czym nie należy w żadnym wypadku zapominać o wadze obsługi prewencyjnej tych miejsc. Nieoczekiwanie zadziałanie zabezpieczeń na skutek prądów upływowych, zaburzenie jakości sieci przez harmoniczne lub niezrównoważony pobór energii. Zapewnianie ciągłości usług o kluczowym znaczeniu może stanowić cenne źródło oszczędności tak samo lub nawet w znacznie większym stopniu niż oszczędności na samej energii.

Circutor i kempingi
Jedną z trudności w przypadku takiej instalacji jest zaoferowanie skutecznych i zadowalających usług klientowi końcowemu.
Przeważnie użytkownicy kempingów i portów jachtowych nie mają świadomości o konieczności racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej, ponieważ w dużej ilości przypadków przybywają do wyznaczonej lokalizacji i używają wszelkiego rodzaju mediów, kompletnie nie przejmując się ilością pobieranej energii z powodu zryczałtowanej opłaty, która nie uwzględnia faktycznej wielkości poboru.
Circutor oferuje swój system odczytu i zdalnego sterowania energią za pomocą PLC (Power Line Communications), wykorzystując istniejącą linię elektryczną w celu inteligentnego zarządzania licznikami energii. Wystarczy podłączyć liczniki do sieci niskiego napięcia, co automatycznie spowoduje ich wykrycie przez sprzęt sterujący systemem PLC. Dzięki temu systemowi, zarządzający kempingami czy portami jachtowymi mogą w chwili przybycia nowego klienta zdalnie odczytać stan początkowy licznika przypisanego do danej lokalizacji i aktywować dostawę energii elektrycznej. W ten sposób w wygodny sposób unika się nadużyć ze strony pozostałych klientów, którzy podłączają się do sąsiednich punktów poboru energii elektrycznej. Jeśli posiada się licznik wody w lokalizacji z wyjściami impulsowymi, wówczas można także, za pomocą koncentratora impulsów PLC, odczytać stan licznika wody.

Circutor w centrach handlowych
W kwestii zarządzania instalacjami w centrach handlowych, można napotkać konieczność spełnienia różnych wymogów dotyczących ich wykorzystywania. Głównym celem jest kontrolowanie kosztów operacyjnych (OPEX) poprzez zarządzanie energią z wykorzystaniem instalacji w oparciu o wskaźniki wydajności EnPIs.
Dzięki tym systemom pomiarowym zarządzający centrami handlowymi mogą w prosty sposób kontrolować zużycie energii, a także szybko i prosto wykonywać analizę porównawczą sposobów wykorzystania oraz ośrodków.
Trzeba również zawrzeć obsługę jako czynnik niezbędny dla kosztów operacyjnych oraz jakości usług dla użytkowników. Są to koszty ukryte, które mogą mieć bezpośredni wpływ na instalację. Nieoczekiwanie zadziałanie zabezpieczeń, przeciążenie przewodów i transformatorów mocy lub zła jakość sieci to problemy, które mogą poważnie zaszkodzić instalacji, o ile nie zostaną zastosowane środki zapobiegawcze oraz monitorowanie systemu. Firma Circutor oferuje rozwiązania obejmujące zarządzanie i obsługę centrów handlowych za pomocą profesjonalnego sprzętu pomiarowego, monitorowanych i zdalnie sterowanych zabezpieczeń, kompensacji mocy biernej oraz filtrowania harmonicznych występujących w instalacji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji rozwiązań zapewniających wydajność energetyczną, Circutor posiada w ofercie szeroką gamę produktów, które znacznie ułatwią administrowanie energią i obsługiwanie posiadanej instalacji, zaczynając od liczników energii, analizatorów sieci, systemów kontroli maks. poboru mocy, niezwykle odpornych zabezpieczeń różnicowoprądowych, systemów filtrowania harmonicznych, programów do zarządzania oraz systemów kompensacji mocy biernej.

Rozwiązania firmy Circutor są przeznaczone do obsługi pojedynczych lub oddalonych od siebie instalacji, przy czym wszystkie informacje zbierane są w jednym lub kilku punktach, w zależności od potrzeb klienta, umożliwiając tym samym zaoszczędzenie kosztów zarządzania instalacją.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów firmy Circutor, których dystrybucję w Polsce prowadzi firma Merserwis.

Circutor - Hiszpański producent przyrządów:

- Analizatory energii przenośne [ link ]
- Analizatory energii stacjonarne[ link ]
- Boczniki[ link ]
- Analogowe amperomierze AC[ link ]
- Analogowe miliamperomierze AC[ link ]
- Analogowe woltomierze AC[ link ]
- Cyfrowe wskaźniki temperatury[ link ] 
- Przekładniki prądowe[ link ]
- Liczniki energii[ link ]


Sprzedaż i dystrybucja
Informacje dotyczące sprzedaży i dystrybucji produktów CIRCUTOR udzielane są przez dział handlowy firmy Merserwis, pod nr tel.: +48 22 531 00 89, +48 22 531 00 90.
dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze

Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Kimo Instruments, Audio Precision, Circutor, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Keysight.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, Era Gost, RelPol, Tanel, Budenberg, Meatest i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Salon Sprzedaży: Pon. - Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon. - Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Wzorcujące: Pon. - Pt. 8:00-16:00